Учебници по изобразително изкуство за 8. – 10. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас
 
8. клас. Изобразително изкуство
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова) 

Създаден от утвърден колектив от автори, учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци. Задачите към тях са разнообразни и включват изобразителни дейности, изследователски проекти, посещения в музеи и художествени галерии. И задачите, и текстовете на уроците са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на осмокласниците. Илюстрираният речник накрая е удобна форма за преговор на изучените понятия. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценното общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС 
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева) 

Съдържанието на учебника е синтезирано в 7 теми, които се изучават в 18 учебни часа. В два от тях са включени входящата и изходящата диагностика. Основните цели на авторите са:
• да обогатят техните знания с интересна и значима информация
• да запознаят осмокласниците с неизвестни за тях творби на изобразителното изкуство;
• да стимулират у учениците положителните емоционални преживявания;
Педагогическата технология, върху която е изграден учебникът, е устойчива и е разгърната още в учебниците за 5. и 6. клас. Авторите са се постарали да създадат учебник, който вдъхновява учениците, привлича ги към изобразителното изкуство и ги убеждава, че художествената дейност е значима.Текстовете са кратки и изчерпателни, с богат илюстративен материал. В помощ на учителя са предложени познатите рубрики „Из страниците”, „Любопитно”, „Техники”.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
9. клас. Изобразително изкуство
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова) 

Създаден от утвърден колектив от автори, учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, свързани с функционирането на изобразителното изкуство в контекста на културата, религията, другите изкуства и новите технологии. Задачите към уроците са разнообразни и включват:
– изобразителни дейности;
– изследователски проекти;
– посещения в музеи и художествени галерии.

И задачите, и текстовете на уроците са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на деветокласниците. Илюстрираният речник накрая е удобна форма за преговор на изучените понятия. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценното общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева, Светлана Живкова-Гостилова) 

Учебникът съдържа 16 теми и 2 теста за проверка на входящо и изходящо равнище. Посочено е точно кои уроци от какъв вид са, а пътеводителят показва тяхната структура.
Учебникът се отличава със следните предимства:
– кратки, ясни и точни текстове;
– стил на изложение, съобразен с възрастовите характеристики на учениците;
– любопитна информация за автори;
– коментари към някои художествени творби; методически въпроси, които провокират учениците да мислят, изразяват и аргументират мнението си.

Учебникът съдържа богат илюстративен материал – снимки от световни и български музеи и галерии, снимки на процеси при създаването на художествени творби, творби на представители на българското и световното изкуство.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
10. клас. Изобразително изкуство
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА 
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова) 

Учебникът е създаден от утвърден колектив от автори и се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, свързани с функционирането на изобразителното изкуство в контекста на другите изкуства, науките за човека и новите технологии. Задачите към уроците са разнообразни и включват:
– изобразителни дейности;
– изследователски проекти;
– посещения в музеи и художествени галерии.

Илюстрираният речник накрая е удобна форма за преговор на изучените понятия. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез пълноценното общуване с творби на българското и световното изобразително изкуство.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА ПЛЮС
(Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева) 

Учебникът съдържа 16 теми и тестове за проверка на входящото и изходящото равнище на учениците. Уроците са написани увлекателно, с много любопитни детайли за художници, произведения, стилове, музеи и др. Илюстрирани са с актуален и ценен визуален материал – творби на изтъкнати български и чуждестранни творци, както и снимки на световноизвестни галерии и музеи на модерното и съвременното изкуство. Към всеки урок са предложени изобразителни задачи, както и методически въпроси към учениците.
Съдържанието е съобразено с възрастта на учениците и надгражда знанията им в сферата на изобразителното изкуство.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: