Учебници по биология и здравно образование за 8. – 10. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас
 
8. клас. Биология и здравно образование
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Румен Бостанджиев, Ценка Часовникарова, Емилия Илова, Ренета Петкова) 

С учебника ви предстои интересно пътешествие в лабиринта от знания за един от най-младите биологични видове – човека. В него са дадени отговори на много въпроси, свързани с възможностите на човешкото тяло и здравословния начин на живот. Уроците са написани ясно и достъпно. Дизайнът улеснява използването на учебника, като ориентира учениците към новите знания и умения, към най-важното от урока, а също и към интересни факти и идеи за самостоятелни наблюдения.

Учебникът за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ 
(Василий Ишев, Мима Николова, Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова) 

Учебникът запознава подробно с устройството и функционирането на всички системи в човешкия организъм. Заедно с това е представена полезна информация за основните хигиенни правила, спазването на които подобрява здравето и качеството на живот. Освен уроци за нови знания в съдържанието са включени и лабораторни уроци, практикуми, упражнения, семинари, дебати и дискусии. В рубриката „Следи напредъка си!” са предложени тестови въпроси и задачи за самоконтрол.

Учебникът за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
9. клас. Биология и здравно образование
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Майя Маркова, Донка Николова, Ренета Петкова) 

Учебникът представя интересно пътешествие в микросвета на молекулите, структурите и процесите в клетката. Осигурени са възможности за съчетаване на традиционни и съвременни методи при организирането на учебния процес. Експерименталната същност на клетъчната биология е показана чрез предложените лабораторни и домашни експерименти. Присъстват теми за нови знания, за преговор и обобщение, за контрол и оценка и за практически дейности – упражнения, семинари, работа по проекти и др.

Учебникът за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ
(Василий Ишев, Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова) 

Учебникът е написан на разбираем език и е богато илюстриран. Включва основни знания за химичния състав на живата материя и за клетката като основна структурна и функционална единица на организмите. Съдържа също полезни знания в областта на медицинската практика и биотехнологичните производства, които повишават здравната и общобиологичната образованост на учениците. В учебника са включени уроци с практически дейности, семинари и тестове за самоконтрол.

Учебникът за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
10. клас. Биология и здравно образование
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Ценка Часовникарова, Даниела Симеоновска, Мира Славова, Ренета Петкова) 

Учебникът пренася учениците в микросвета на гените, разкрива пъстротата на биосферата и ги връща назад във времето, когато се е зараждал животът на Земята. Достъпно са представени механизмите на наследствеността, изменчивостта и еволюцията. Акцентирано е на необходимостта от познаване и опазване на живата природа. Учебникът стимулира изследователския интерес у младите хора.
Разработени са различни уроци – за нови знания, за преговор и обобщение, за контрол и оценка, лабораторни упражнения, полеви експерименти, семинари и др.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА АЗБУКИ
(Василий Ишев, Златка Ваклева, Лилия Боева) 

Учебникът съдържа разделите „Многоклетъчен организъм”, „Биосфера” и „Биологична еволюция”. Всеки раздел завършва с обобщителен урок и рубриката „Следи напредъка си!”, в която са включени въпроси и задачи за проверка на знанията. Учебникът е написан на достъпен език и е богато онагледен. Включва разнообразни урочни форми, които поощряват самостоятелното мислене и търсенето на допълнителни източници на информация. Получените знания са основа за придобиване на компетентностите, предвидени в учебната програма, и тяхното практическо приложение.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: