Учебници по музика за 8. – 10. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас

 

8. клас. Музика
 

МУЗИКА ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров) 

Учебният комплект по музика за 8. клас с автори проф. д. изк. Лозанка Пейчева, проф. д-р Стефанка Георгиева, доц. д-р Венцислав Димов, д-р Милен Димитров е предназначен за 18 учебни часа и е разработен съгласно програмните изисквания на МОН.
Авторите предлагат модерен съвременен учебник, написан с уважение към учителите и порасналите ученици от 8. клас.
Съдържанието и формата на представяне на учебното съдържание се различават от учебниците за малките ученици. Уроците, свързани с музикалните стилове, съдържат обща характеристика на изкуството и епохата, както и стремеж за изграждане на знание и разбиране на музиката като език и характеристиките на музикалните култури. Учебникът има амбицията да освети факти и процеси, да помогне на юношите да изградят умения за ориентиране в информационния музикален океан. Към всеки урок са разработени рубрикиДиалози за музиката – с интересни въпроси, цитати и други материали за дискусия, Извори – материали, свързани с разглежданата тема, Музикална работилница – въпроси и задачи, Музикална кутия – музика за слушане и изпълнение, работа по проекти, Музикални пътешествия, Лицата на музиката, За любопитните и др.
Задачите към уроците са интересни, увлекателни и предразполагат към мотивиран разговор за музикалното изкуство. Новите понятия са обяснени разбираемо, обозначени са с цветна подложка върху страниците на учебника и са придружени със звукови примери.
Голямо предимство на учебника е наличието на много звукозаписи, което освобождава учителя от задължението да търси допълнителни материали за урока или да съставя допълнителни задачи. Достатъчно е да следва текста на урока, да подбере подходящи задачи от предложените и със сигурност ще постигне очакваните резултати, определени от учебната програма по музика за 8. клас.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
9. клас. Музика
 

МУЗИКА ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров) 

Това е модерен учебник, който помага на юношите да се ориентират в информационния музикален поток. Новите понятия са обяснени разбираемо, обозначени са с цветна подложка и са придружени с необходимите звукови примери. Към всеки урок са разработени следните рубрики:
„Диалози за музиката” съдържа интересни въпроси, които стимулират деветокласниците да търсят допълнителна информация, както и материали за дискусия и за работи по проекти.
„Музикална работилница” задава интересни въпроси и задачи, които предразполагат към мотивиран разговор за музикалното изкуство.
„Класиците” представя накратко творчеството на български и чуждестранни композитори.
„Майсторите” разказва за признати български и чуждестранни инструменталисти.
Учебникът дава възможност на учителите да изградят у учениците познание за езика на музиката, за мястото на България в музиката на ХХ век, за различните музикални култури, за локалната и глобалната музика, за връзката на изкуството и съвременните технологии.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
10. клас. Музика
 

МУЗИКА ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова) 

Изключително модерен учебник, написан с уважение към учителите и порасналите ученици от 10. клас. Текстовете са предимно информативни, популярни и разбираеми и следва да се възприемат като работен модел за урока по музика. Учителят може да интерпретира свободно, като по свой избор пренарежда и поставя акценти върху отделните съдържателни компоненти – подтеми и нови понятия, произведения за анализ или въпроси и практически задачи в рубриките.
Учебникът дава възможност на учителите да изградят у учениците познание за музиката като език, за различните музикални култури, за връзката на изкуството и съвременните технологии. Той е добра основа или партитура, в която има достатъчно място за свободни импровизации и на учителите, и на учениците.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
Споделете с приятели


Открий ни в: