Учебници по музика за 8. – 10. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас
 
8. клас. Музика
 

МУЗИКА ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров) 

Учебникът има амбицията да освети факти и процеси, да помогне на юношите да изградят умения за ориентиране в информационния музикален океан.
Към всеки урок са разработени рубрики:
• Диалози за музиката – с интересни въпроси, цитати и други материали за дискусия,
• Извори – материали, свързани с разглежданата тема,
• Музикална работилница – въпроси и задачи,
• Музикална кутия – музика за слушане и изпълнение, работа по проекти,
• Музикални пътешествия,
• Лицата на музиката и др.
Задачите към уроците са интересни, увлекателни и предразполагат към мотивиран разговор за музикалното изкуство. Новите понятия са обяснени разбираемо, обозначени са с цветна подложка върху страниците на учебника и са придружени със звукови примери.
Голямо предимство на учебника е наличието на много звукозаписи, което освобождава учителя от задължението да търси допълнителни материали за урока или да съставя допълнителни задачи.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
9. клас. Музика
 

МУЗИКА ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров) 

Това е модерен учебник, който помага на юношите да се ориентират в информационния музикален поток. Новите понятия са обяснени разбираемо, обозначени са с цветна подложка и са придружени с необходимите звукови примери. Към всеки урок са разработени следните рубрики:
„Диалози за музиката” съдържа интересни въпроси, които стимулират деветокласниците да търсят допълнителна информация, както и материали за дискусия и за работи по проекти.
„Музикална работилница” задава интересни въпроси и задачи, които предразполагат към мотивиран разговор за музикалното изкуство.
„Класиците” представя накратко творчеството на български и чуждестранни композитори.
„Майсторите” разказва за признати български и чуждестранни инструменталисти.
Учебникът дава възможност на учителите да изградят у учениците познание за езика на музиката, за мястото на България в музиката на ХХ век, за различните музикални култури, за локалната и глобалната музика, за връзката на изкуството и съвременните технологии.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
10. клас. Музика
 

МУЗИКА ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова) 

Изключително модерен учебник, написан с уважение към учителите и порасналите ученици от 10. клас. Текстовете в урочните статии са разбираеми, и информативни и следва да се възприемат като работен модел за урока по музика. Учителят може да интерпретира свободно, като по свой избор пренарежда и поставя акценти върху отделните съдържателни компоненти – подтеми и нови понятия, произведения за анализ или въпроси и практически задачи в рубриките.
Учебникът дава възможност на учителите да изградят у учениците познание за музиката като език, за различните музикални култури, за връзката на изкуството и съвременните технологии. Той е добра основа или партитура, в която има достатъчно място за свободни импровизации и на учителите, и на учениците.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: