Учебници по философия за 8. – 10. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас
 
8. клас. Философия
 

ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев) 

Изключителното равнище на интерактивност е основно отличително качество на този учебник. От първата до последната страница той води диалог с ученика. Това улеснява осмислянето на новите понятия от учебната програма, някои от които са трудни за възприемане.
Всеки урок за нови знания започва с въвеждаща ситуация и с въпроси за изследване. Изложението е стегнато, ясно и на разбираем за осмокласниците език. Текстът е разделен на малки порции информация чрез подзаглавия или подходящи задачи. Новите понятия са обозначени добре графично и са обяснени точно и разбираемо. Накрая има кратко обобщение, практически задачи, задачи за самопроверка и речник на някои непознати думи.
Уроците за упражнение съдържат задачи, които развиват следните познавателни компетентности:
• анализ на философски текст;
• създаване на аналитичен текст;
• участие в дискусия;
• анализ на казус;
• разработване на проект;
• публично представяне.
Учебникът има и още едно голямо предимство – не се налага учителят да търси допълнителни материали за часа или да измисля задачи. Може просто да следва текста на урока, да подбере подходящи задачи от предложените и със сигурност ще постигне очакваните резултати от учебната програма.

Електронният учебник предлага кратки е-уроци, интерактивни тестове за бърза проверка и самопроверка на знанията и над 80 упражнения.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
9. клас. Философия
 

ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Евелина Иванова-Варджийска, Ясен Захариев, Донка Панева-Иванова) 

От първата до последната страница учебникът води диалог с ученика, като го подканва да изследва типични житейски ситуации, личния си опит или интересни казуси.
Продължава започналото в 8. клас развиване на следните познавателни компетентности:
• анализ на философски текст;
• създаване на аналитичен текст;
• участие в дискусия;
• анализ на казус;
• разработване на проект;
• публично представяне.
Тези компетентности са описани подробно в отделни приложения в края на учебника.
Учебникът има и още едно голямо предимство – учителят може просто да следва текста на урока, да подбере подходящи задачи от предложените и със сигурност ще постигне очакваните резултати от учебната програма. Електронният учебник предлага кратки е-уроци, интерактивни тестове за бърза проверка и самопроверка на знанията.

 

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
10. клас. Философия
 

ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Евелина Иванова-Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев) 

Интерактивен – това е най-точното и най-краткото определение за този учебник. В него достъпното и интересно изложение на основни философски проблеми се съчетава с разнообразни възможности учениците сами да изследват философското познание, публичния живот и личния си опит.
Основен акцент в 10. клас е надграждането на уменията да се пише есе с подчертано внимание върху логико-аргументативната структура на текста и изискванията за качество на аргументацията. В учебника има отделен урок, в който се прави анализ на аргументативната структура на конкретно есе.
И още едно голямо предимство – учителят може просто да следва текста на урока, да подбере подходящи задачи от предложените и със сигурност ще постигне очакваните резултати от учебната програма. Електронният учебник предлага кратки е-уроци, интерактивни задачи за бърза проверка и самопроверка на знанията.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 
8. клас | 9. клас | 10. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: