Учебни комплекти по английски език за 8. – 12. клас


8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
8. клас. Английски език
 

TEEN ZONE А1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за неинтензивно и неразширено изучаване на английски език в четири нива – A1, A2.1, A2.2 и B1.1. Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал. Учебникът TEEN ZONE А1 за 8. клас:

– Съдържа 12 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
– Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
– Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
– Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
– Включва във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Предлага тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• пет постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION, READING и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

FOR REAL А1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл) 

FOR REAL e гъвкава система по английски език, адаптирана за потребностите на българските ученици.
FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.
FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва овладяването на граматичния материал с изграждането на комуникативни умения.
FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите на англоговорещия свят.
FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Учебникът FOR REAL Beginner (А1) предлага:
–  текстове по теми от ежедневието на всеки тийнейджър;
–  познавателни текстове за културата на България и англоговорещите държави;
–  увлекателни фотоистории;
–  ясно представена граматика;
–  съвременна, жива лексика;
–  фокус върху уменията за общуване;
–  отлично развити междупредметни връзки.

Към него се предлага и персонален мултимедиен диск за ученика с:
–  допълнителни упражнения;
–  диктовки;
–  тестове;
–  тренировка на произношението;
–  езикови игри.

Може да изтеглите напълно безплатно персоналния мултимедиен диск за ученика
за ниво A1
 ОТТУК.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

FOR REAL А1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас) 

Учебната тетрадка съдържа:
• синтезиран граматичен материал под формата на таблици, както и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
• много и разнообразни упражнения, които следват уроците в учебника;
• задачи за четене и писане по формата на езиковите изпити за съответното ниво;
• тест за самооценка в края на всеки модул.

 

FOR REAL А2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл) 

FOR REAL e гъвкава система по английски език, адаптирана за потребностите на българските ученици.
FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.
FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва овладяването на граматичния материал с изграждането на комуникативни умения.
FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите на англоговорещия свят.
FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Учебникът FOR REAL Elementary (А2) предлага:
–  текстове по теми от ежедневието на всеки тийнейджър;
–  познавателни текстове за културата на България и англоговорещите държави;
–  увлекателни фотоистории;
–  ясно представена граматика;
–  съвременна, жива лексика;
–  фокус върху уменията за общуване;
–  отлично развити междупредметни връзки;
–  четири авторски разказа за допълнително четене.

Към него се предлага и персонален мултимедиен диск за ученика с:
–  допълнителни упражнения;
–  диктовки;
– тестове;
–  тренировка на произношението;
–  езикови игри.

Може да изтеглите напълно безплатно персоналния мултимедиен диск за ученика
за ниво A2
ОТТУК.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

FOR REAL А2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас) 

Учебната тетрадка съдържа:
• синтезиран граматичен материал под формата на таблици, както и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
• много и разнообразни упражнения, които следват уроците в учебника;
• задачи за четене и писане по формата на езиковите изпити за съответното ниво;
• тест за самооценка в края на всеки модул.

 

FOR REAL B1.1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл) 

FOR REAL e гъвкава система по английски език, адаптирана за потребностите на българските ученици.
FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.
FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва овладяването на граматичния материал с изграждането на комуникативни умения.
FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите на англоговорещия свят.
FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Учебникът FOR REAL Pre-intermediate (B1.1) предлага:
–  текстове по теми от ежедневието на всеки тийнейджър;
–  познавателни текстове за културата на България и англоговорещите държави;
–  увлекателни фотоистории;
–  ясно представена граматика;
–  съвременна, жива лексика;
–  фокус върху уменията за общуване;
–  отлично развити междупредметни връзки;
–  четири авторски разказа за допълнително четене.

Към него се предлага и персонален мултимедиен диск за ученика с:
–  допълнителни упражнения;
–  диктовки;
–  тестове;
–  тренировка на произношението;
–  езикови игри.

Може да изтеглите напълно безплатно персоналния мултимедиен диск за ученика
за ниво B1.1
ОТТУК.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

FOR REAL B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас)

Учебната тетрадка съдържа:
• синтезиран граматичен материал под формата на таблици, както и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
• много и разнообразни упражнения, които следват уроците в учебника;
• задачи за четене и писане по формата на езиковите изпити за съответното ниво;
• тест за самооценка в края на всеки модул.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
9. клас. Английски език
 

TEEN ZONE A1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за изучаване на английски като втори чужд език в две нива – A1, A2 (Part 1) и A2 (Part 2). Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE А1 за 9. и 10. клас:
– Съдържа 12 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
– Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
– Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
– Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
– Включва във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Предлага тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• пет постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION, READING и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

TEEN ZONE А2.1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за неинтензивно и неразширено изучаване на английски език в четири нива – A1, A2.1, A2.2 и B1.1. Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE А2.1 за 9. клас:
– Съдържа 6 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
– Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
– Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
– Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
– Включва във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Предлага тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

FOR REAL В1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Рейчъл Фини, Алистар Лейн, Шерил Пелтрет, Катрин Станет, Ивелина Казакова, Райна Костова, Ния Василева) 

FOR REAL e гъвкава система по английски език, специално адаптирана за потребностите на българските ученици.
FOR REAL свързва овладяването на граматичния материал с изграждането на комуникативни умения.
FOR REAL успешно подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити (ISE, ISE I, ISE II).
FOR REAL съдържа аналогично изградени уроци за културата на англоговорещи държави и на България, за да могат учениците да разказват уверено на чуждия език за родината си.
FOR REAL подхожда индивидуално към интересите и потребностите на учениците.
FOR REAL развива не само езиковите умения на учениците, но и уменията на 21. век.

Учебникът FOR REAL Intermediate (B1) предлага:
– ясно структурирани раздели и рубрики, фокусиращи вниманието върху всяко умение, което се упражнява;
– увлекателни текстове и реалистични диалози със съвременна, жива лексика;
– герои, в които младите хора лесно се припознават;
– ясно представена граматика;
– фокус върху уменията за общуване;
– отлично развити междупредметни връзки;
– атрактивно графично оформление;
– разнообразие от съвременни медийни формати, като блог постове, форуми и уебсайтове;
– текстове в оригинал за допълнително четене;
– много допълнителни ресурси онлайн.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

FOR REAL B1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас) 

Учебната тетрадка съдържа:
• синтезирания граматичен материал и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
• много и разнообразни упражнения, които следват уроците в учебника и надграждат знанията на учениците;
• страници Improve your word power за овладяване на основните словообразувателни модели;
• страница за самооценка Things I can do now в края на всеки модул;
• упражнения по форма̀та на изпитите на Кеймбридж (KET, PET, FCE) и Тринити (ISE, ISE I, ISE II);
• указания за създаване на различни видове текст;
• упражнения с междупредметни връзки.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
10. клас. Английски език
 

TEEN ZONE A1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за изучаване на английски като втори чужд език в две нива – A1, A2 (Part 1) и A2 (Part 2). Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE А1 за 9. и 10. клас:
– Съдържа 12 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
– Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
– Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
– Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
– Включва във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Предлага тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• пет постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION, READING и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

TEEN ZONE А2.2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за неинтензивно и неразширено изучаване на английски език в четири нива – A1, A2.1, A2.2 и B1.1. Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE А2.2 за 10. клас:
– Съдържа 6 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
– Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
– Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
– Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
– Включва във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Предлага тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А2.2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

FOR REAL В1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. И 10. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Рейчъл Фини, Алистар Лейн, Шерил Пелтрет, Катрин Станет, Ивелина Казакова, Райна Костова, Ния Василева) 

FOR REAL e гъвкава система по английски език, специално адаптирана за потребностите на българските ученици.
FOR REAL свързва овладяването на граматичния материал с изграждането на комуникативни умения.
FOR REAL успешно подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити (ISE, ISE I, ISE II).
FOR REAL съдържа аналогично изградени уроци за културата на англоговорещи държави и на България, за да могат учениците да разказват уверено на чуждия език за родината си.
FOR REAL подхожда индивидуално към интересите и потребностите на учениците.
FOR REAL развива не само езиковите умения на учениците, но и уменията на 21. век.

Учебникът FOR REAL Intermediate (B1) предлага:
– ясно структурирани раздели и рубрики, фокусиращи вниманието върху всяко умение, което се упражнява;
–  увлекателни текстове и реалистични диалози със съвременна, жива лексика;
–  герои, в които младите хора лесно се припознават;
–  ясно представена граматика;
–  фокус върху уменията за общуване;
–  отлично развити междупредметни връзки;
–  атрактивно графично оформление;
–  разнообразие от съвременни медийни формати, като блог постове, форуми и уебсайтове;
–  текстове в оригинал за допълнително четене;
–  много допълнителни ресурси онлайн.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

FOR REAL B1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Роб Николас) 

Учебната тетрадка съдържа:
• синтезирания граматичен материал и подробен списък с новата лексика в началото на всеки урок;
• изобилие от упражнения, които следват уроците в учебника и надграждат знанията на учениците;
• страници Improve your word power за овладяване на основните словообразувателни модели;
• страница за самооценка Things I can do now в края на всеки модул;
• упражнения по форма̀та на изпитите на Кеймбридж (KET, PET, FCE) и Тринити (ISE, ISE I, ISE II);
• указания за създаване на различни видове текст;
• упражнения с междупредметни връзки.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
11. клас. Английски език
 

TEEN ZONE A2, PART 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС. ЧАСТ ПЪРВА
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА

(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за изучаване на английски като втори чужд език в две нива – A1, A2 (Part 1) и A2 (Part 2). Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.
Учебниците TEEN ZONE А2 (Part 1) за 11. клас и TEEN ZONE A2 (Part 2) за 12. клас:
Съдържат общо 12 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
Отчитат основни трудности при изучаването на английски език от българи и улесняват учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвеждат граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
Използват жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
Развиват умението писане чрез лесни за следване модели.
Включват във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
Предлагат тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.
– Включват:
   • Секция TRANSCRIPT с текстовете към подбрани упражнения за слушане.
   • Секция GRAMMAR REFERENCE, която представя граматичните структури в табличен вид.
   • Подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А2, PART 1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС. ЧАСТ ПЪРВА
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) 
| ПРОСВЕТА

(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

TEEN ZONE B1.1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Яна Спасова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за неинтензивно и неразширено изучаване на английски език в четири нива – A1, A2.1, A2.2 и B1.1. Авторският екип е създал съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE B 1.1 за 11. – 12. клас:
Съдържа 10 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърждаване, както и два обобщителни преговорни урока REVISION за проверка на четирите езикови умения, лексиката и граматиката. В началото на учебника с урока GRAMMAR CHECK се прави бърз преглед на основната граматика, изучена в нива A1 – A2.
Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
Предлага рубриката SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Включва:
   • Секция TRANSCRIPT с текстовете към подбрани упражнения за слушане.
   • Секция GRAMMAR REFERENCE, която представя граматичните структури в табличен вид.
   • Подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Яна Спасова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• Четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING;
• Разнообразни упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за развиване на умението писани и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• Страници PROGRESS REVIEW след всеки урок за проверка и самооценка;
• Обяснения на граматичните понятия на български език;
Подробен списък с неправилни глаголи.

 

JETSTREAM B2.1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Джеръми Хармър, Джейн Ревъл, Ния Василева) 

Езиковата система JETSTREAM ниво B2.1 е продължение на системата FOR REAL нива А1 – В1.
JETSTREAM е езикова система, която съчетава мотивиращи теми, съвременен език и разнообразни образователни задачи.
JETSTREAM подтиква учениците да станат активни участници в учебния процес чрез рубриките за споделяне на личен опит (You first!), търсене на допълнителна информация (Search online) и записване на видеоклип по дадена тема (Video option).
В JETSTREAM граматиката се въвежда плавно и логично, в контекст, с достатъчно на брой примери от живия език.
JETSTREAM възпитава учениците в духа на толерантност, междукултурно общуване и интерес към ключови произведения на световното кино и литература. Включените в учебника теми са изцяло съобразени с интересите на учениците, като подтикват към формиране и убедително изразяване на мнение на чуждия език.
Учебникът JETSTREAM В2.1 за 11. – 12. клас:
Съдържа 7 модула с по два урока, всеки от които се състои от въвеждаща страница, 3 подурока и страница, посветена на дадена комуникативна функция. Уроците са градирани по трудност и съдържат съвременни текстови формати и разнообразни задачи за трениране на четирите езикови умения. След всеки два урока е поместен преговорен урок за затвърждаване на изучената в тях лексика и граматика.
Предлага рубриката Aspects of culture, която представя даден аспект от чуждоезиковата култура, който след това се съпоставя със съответстващ български културен феномен.
Съдържа рубрика Writing tasks, която предоставя на учениците подробни указания за създаване на различни типове текст. Включва раздел Grammar Reference в края на учебника, който служи като удобен справочник с подробно представяне на граматичния материал и множество примери.
Съдържа подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

JETSTREAM B2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Рут Джимак, Ингрид Вишниевска, Ния Василева, Райна Костова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• разнообразни упражнения върху новия граматичен и лексикален материал от съответния урок в учебника;
• задачи за слушане с разбиране;
• задачи за четене с разбиране на публицистичен или научнопопулярен текст с дължина около 500 думи;
• рубрика Vocabulary plus, посветена на словообразувателни модели, фразеологични глаголи и колокации;
• рубрика Everyday English, посветена на дадена комуникативна функция.
• преговорни тестове след всеки два урока, които включват задачи върху дадени фонетични и интонационни модели, уникален QR код към допълнителни материали за четене и задачи за работа по проект;
• тестове за самооценка в края на всеки модул.

 

LITUPS! LANGUAGE. LITERATURE. CULTURE FOR THE 11TH GRADE, B2. STUDENT’S BOOK. PART ONE АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2 ЗА 11. КЛАС – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА,
ЧАСТ ПЪРВА | ПРОСВЕТА

(Мадлен Данова, Райна Костова) 

Какво свързва Колридж и Iron Maiden? А Шекспир и Sting?
На този и много други любопитни въпроси отговаря първата част на учебника за профилирана подготовка по английски език LitUps! за 11. клас. Преминавайки през неговите 320 страници, учениците ще изминат интригуващи маршрути от литературната класика на Великобритания и САЩ.
Учебникът развива четирите езикови умения и постига целите на програмата чрез разнообразни дейности, в които учениците:
четат и слушат неадаптирани художествени текстове и после ги обсъждат в контекста на съвременната популярна култура (поп и рок музика, кино, комикс, социални мрежи и пр.);
обогатяват речника си с лексика, която ще им помогне да следят световни медии като BBC и CNN, The Times и The Guardian, както и да гледат без субтитри дори най-сложните филми;
се научават да изразяват убедително на английски език своята естетическа и гражданска позиция по въпроси, свързани с културната история и с проблемите на съвременното общество;
овладяват различни художествени и публицистични жанрове: писмо, рецензия, интервю, сценарий, есе, разказ и пр.;
– поставят пиеси, организират сватбени церемонии, участват в детективски разследвания, пътешестват, водят собствен блог, подреждат виртуален музей и пр.
В края на учебника е включено приложение под формата на учебна тетрадка, което покрива граматичния материал в модулите „Устно общуване” и „Писмено общуване” на учебната програма. Приложението развива езиковите знания и умения на учениците чрез задачи от типа четене с разбиране, попълване на пропуснати думи (cloze test), правилна употреба на граматични форми и конструкции (sentence completion), трансформация на изречения (sentence transformations), както и задачи за превод и за трениране на лексиката. Едновременно с това всички текстове предлагат допълнителна информация по изучаваните теми чрез разнообразни литературни жанрове: статии, рецензии, биографии, откъси от произведения и литературна критика. Приложението може да се използва за подготовка на учениците както за матурата по английски език, така и за приемните изпити в български и чужди висши учебни заведения.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
12. клас. Английски език
 

TEEN ZONE A2, PART 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС. ЧАСТ ВТОРА
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА

(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за изучаване на английски като втори чужд език в две нива – A1, A2 (Part 1) и A2 (Part 2). Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.
Учебниците TEEN ZONE А2 (Part 1) за 11. клас и TEEN ZONE A2 (Part 2) за 12. клас:
Съдържат общо 12 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
Отчитат основни трудности при изучаването на английски език от българи и улесняват учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
Въвеждат граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
Използват жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
Развиват умението писане чрез лесни за следване модели.
Включват във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
Предлагат тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.
Включват:
   • Секция TRANSCRIPT с текстовете към подбрани упражнения за слушане.
   • Секция GRAMMAR REFERENCE, която представя граматичните структури в табличен вид.
   • Подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE А2, PART 2. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС. ЧАСТ ВТОРА
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК) | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Цветелена Таралова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING;
• упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• обяснения на граматичните понятия на български език.

 

TEEN ZONE B1.1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Яна Спасова) 

TEEN ZONE е нова учебна система за неинтензивно и неразширено изучаване на английски език в четири нива – A1, A2.1, A2.2 и B1.1. Авторският екип е създал съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE B 1.1 за 11. – 12. клас:
Съдържа 10 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърждаване, както и два обобщителни преговорни урока REVISION за проверка на четирите езикови умения, лексиката и граматиката. В началото на учебника с урока GRAMMAR CHECK се прави бърз преглед на основната граматика, изучена в нива A1 – A2.
Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
Предлага рубриката SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
Включва:
Секция TRANSCRIPT с текстовете към подбрани упражнения за слушане.
Секция GRAMMAR REFERENCE, която представя граматичните структури в табличен вид.
Подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

TEEN ZONE B1.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА
(Десислава Петкова, Яна Спасова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• Четири постоянни рубрики: VOCABULARY, GRAMMAR, COMMUNICATION и WRITING;
• Разнообразни упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, за развиване на умението писани и за разширяване на отделни аспекти от изучавания материал;
• Страници PROGRESS REVIEW след всеки урок за проверка и самооценка;
• Обяснения на граматичните понятия на български език;
• Подробен списък с неправилни глаголи.

 

JETSTREAM B2.1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 11. И 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Джеръми Хармър, Джейн Ревъл, Ния Василева) 

Езиковата система JETSTREAM ниво B2.1 е продължение на системата FOR REAL нива А1 – В1.
JETSTREAM е езикова система, която съчетава мотивиращи теми, съвременен език и разнообразни образователни задачи.
JETSTREAM подтиква учениците да станат активни участници в учебния процес чрез рубриките за споделяне на личен опит (You first!), търсене на допълнителна информация (Search online) и записване на видеоклип по дадена тема (Video option).
В JETSTREAM граматиката се въвежда плавно и логично, в контекст, с достатъчно на брой примери от живия език.
JETSTREAM възпитава учениците в духа на толерантност, междукултурно общуване и интерес към ключови произведения на световното кино и литература. Включените в учебника теми са изцяло съобразени с интересите на учениците, като подтикват към формиране и убедително изразяване на мнение на чуждия език.
Учебникът JETSTREAM В2.1 за 11. – 12. клас:
Съдържа 7 модула с по два урока, всеки от които се състои от въвеждаща страница, 3 подурока и страница, посветена на дадена комуникативна функция. Уроците са градирани по трудност и съдържат съвременни текстови формати и разнообразни задачи за трениране на четирите езикови умения. След всеки два урока е поместен преговорен урок за затвърждаване на изучената в тях лексика и граматика.
Предлага рубриката Aspects of culture, която представя даден аспект от чуждоезиковата култура, който след това се съпоставя със съответстващ български културен феномен.
Съдържа рубрика Writing tasks, която предоставя на учениците подробни указания за създаване на различни типове текст. Включва раздел Grammar Reference в края на учебника, който служи като удобен справочник с подробно представяне на граматичния материал и множество примери.
Съдържа подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

ВИЖТЕ ДЕМО НА ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ

 

JETSTREAM B2.1. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС,
ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ | ПРОСВЕТА

(Рут Джимак, Ингрид Вишниевска, Ния Василева, Райна Костова) 

Учебната тетрадка съдържа:
• разнообразни упражнения върху новия граматичен и лексикален материал от съответния урок в учебника;
• задачи за слушане с разбиране;
• задачи за четене с разбиране на публицистичен или научнопопулярен текст с дължина около 500 думи;
• рубрика Vocabulary plus, посветена на словообразувателни модели, фразеологични глаголи и колокации;
• рубрика Everyday English, посветена на дадена комуникативна функция.
• преговорни тестове след всеки два урока, които включват задачи върху дадени фонетични и интонационни модели, уникален QR код към допълнителни материали за четене и задачи за работа по проект;
• тестове за самооценка в края на всеки модул.

 

LITUPS! LANGUAGE. LITERATURE. CULTURE FOR THE 12TH GRADE, B2. STUDENT’S BOOK. PART TWO АНГЛИЙСКИ ЕЗИК B2 ЗА 12. КЛАС – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА,
ЧАСТ ВТОРА | ПРОСВЕТА

(Мадлен Данова, Райна Костова) 

Втората част на учебника за профилирана подготовка по английски език LitUps! за 12. клас представя произведения от британската и американската литература на 20. век.
Учебникът развива четирите езикови умения и постига целите на програмата чрез разнообразни дейности, в които учениците:
се запознават с литературните текстове в контекста на политическата и културната история на 20. век;
изграждат бързи междупредметни и междукултурни връзки;
овладяват писмени и устни жанрове, необходими за тяхната бъдеща реализация в различни хуманитарни професии;
формулират собствена естетическа и гражданска позиция;
развиват специфични умения, свързани с проектна и екипна работа.
В края на учебника е включено приложение под формата на учебна тетрадка, което покрива граматичния материал в модулите „Устно общуване” и „Писмено общуване”. Приложението развива езиковите знания и умения на учениците чрез задачи от типа слушане и четене с разбиране, попълване на пропуснати думи (cloze test), правилна употреба на граматични форми и конструкции (sentence completion), откриване на грешки (error identification), трансформация на изречения (paraphrase/sentence transformations), задачи за трениране на лексиката и за превод. Едновременно с това всички текстове предлагат допълнителна информация по изучаваните теми чрез многообразни литературни жанрове: статии, рецензии, биографии, откъси от произведения и литературна критика. Приложението може да се използва за подготовка на учениците както за матурата по английски език, така и за приемните изпити в български и чужди висши учебни заведения.

 
8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас
 
Споделете с приятели


Открий ни в: