3. клас | Английски език | Немски език | Руски език


 

Английски език | ▼ Немски език | ▼ Руски език

 

Учебен комплект по английски език HELLO! NEW EDITION
 През 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1. – 4. клас получи златно отличие в престижния конкурс за най-добри европейски учебни материали BELMA (Best European Learning Materials Awards),
в категорията „Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.


HELLO! NEW EDITION. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебникът се състои от 31 урока, които:
• отчитат и преодоляват основни типични трудности при усвояването на английския език от българските ученици;
• въвеждат граматичните структури във фрази от реалния език;
• изграждат устойчив лексикален запас;
• включват внимателно подбран езиков материал и добре балансирано учебно съдържание;
• представят разнообразни дейности, песни и стихотворения;
• формират основите на междукултурното общуване и толерантността и изграждат основни личностни ценности.
 

HELLO! NEW EDITION. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения, отговори към тях и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на диалозите, упражненията и песните, отбелязани със знак за слушане;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения, анимации и кратки видеофилми.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Тетрадката съдържа градирани по трудност упражнения за:
• затвърдяване на лексиката и граматиката;
• работа върху специфични проблеми, например словоред във въпросителни изречения или неопределителен член;
• развиване на уменията писане, четене и слушане с разбиране.

 

CD1 HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 3. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

CD2 HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 3. КЛАС

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози, песни и упражнения за слушане в учебника и учебната тетрадка. Записите са направени от носители на езика и дават точни образци на фонетични и интонационни модели.

 

HELLO! NEW EDITION. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Книгата за учителя включва:
• конкретни препоръки за работа в поурочните разработки и отговори на упражненията;
• текстове на всички звукозаписи;
• примерно годишно тематично разпределение;
• страници за самооценка в Word формат, готови за ползване в www.e-prosveta.bg

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

FUNFAIR! THE FUN BOOK FOR THE 3RD GRADE.
ЗАНИМАТЕЛНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС

(Аделина Кръстева)

Занимателната тетрадка:
• е ценен помощник в избираемите учебни часове*;
• дава възможност за интегрирано развиване на уменията за четене с разбиране, писане и говорене;
• включва разнообразни и увлекателни задачи, които затвърдяват лексиката и правилната употреба на граматичните конструкции;
• развива комбинативността и логиката на учениците.

 


* Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 3. клас за избираемите учебни часове към FUNFAIR може да изтеглите от секция „За учителя” в профила Ви
в www.e-prosveta.bg.

 
 

▲ Английски език | Немски език | ▼ Руски език

 
Учебен комплект по немски език FUNKEL NEU
 

FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Учебникът се състои от четири модула, разделени на две или на три учебни единици, които развиват едновременно четирите езикови умения. С негова помощ учениците:
• отново ще станат част от вълнуващите приключения на светулката Функел и нейните малки приятели от Германия и България;
• ще усвояват немския език и неусетно ще се научат да говорят чрез многото песни, игри и творчески задачи;
• ще затвърдят вече изучена лексика и граматични структури;
• ще обогатят лексикалния си запас и постепенно ще развият умението четене;
• ще участват в нов проект на класа – детското списание Funkel-Magazin.
 

FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения за затвърдяване на новата лексика
и граматика в променен контекст, отговори към тях и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на упражненията, отбелязани със знак за слушане;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

FUNKEL NEU. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Учебната тетрадка включва:
• задачи за развиване на умението писане;
• разнообразни упражнения за овладяване на новата лексика и граматични структури;
• задачи, които развиват логиката, съобразителността, комбинативността и сръчността на малките ученици;
• приложение с учебни карти и модели.

 


FUNKEL NEU. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Аудиодискът съдържа всички упражнения за слушане. Той е неразделна част от езиковата система по немски език FUNKEL NEU за началния етап на обучение и е незаменимо помощно средство при овладяването на произношението и интонацията. Включени са и всички стихотворения и песни от учебния комплект.

 

FUNKEL NEU. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Книгата за учителя включва:
• основните цели на системата, както и нейната структура и компоненти;
• подробни методически разработки на учебните единици;
• разнообразни допълнителни предложения за структуриране на учебния процес;
• указания за работа с учебните карти;
• сценарий на аудиозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
 

▲ Английски език | ▲ Немски език | Руски език

 
Учебен комплект по руски език МАТРËШКА
 

МАТРËШКА. РУСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Учебникът е създаден специално за българските ученици и отчита типичните за българите трудности при усвояване на руския език.
Учебникът предлага:
• 12 урока за нови знания, 3 преговорни урока, 3 урока за работа по проекти и 3 урока, съдържащи информация за всекидневието на децата в Русия и техни любими разкази, стихотворения, песни, филми;
• ясна и удобна за работа структура на уроците;
• разнообразни задачи за изграждане на лексикални и граматични знания и на правилно произношение;
• забавни и интересни текстове, упражнения, илюстрации и фотографии, които позволяват лесно усвояване на новите знания;
• руско-български поурочен речник.
 

МАТРËШКА. РУСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Възможностите за интерактивни учебни дейности правят часовете по руски език по-интересни.
Към уроците за нови знания са разработени кратки презентации с методически бележки, които са отлична интерактивна възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Те предлагат упражнения с много визуален материал. Използват се флипкарти и други типове упражнения, в които учениците могат да проверят правилните отговори. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. Към уроците има и тестови въпроси за самопроверка на знанията. Добавени са и всички аудиозаписи от съответния урок.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Учебната тетрадка допълва учебника и е важен елемент при овладяване на необходимите знания и умения. Съдържа:
• подходящи за индивидуална и групова работа задачи за усвояване на лексиката и граматиката, за развиване на уменията за четене, писане и говорене;
• разнообразни текстове за четене с разбиране, които служат като основа за създаването на собствен текст;
• портфолио.

 

МАТРËШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, диалози и текстове за слушане в учебника. Записите са направени от носители на езика и дават правилните образци на фонетични и интонационни модели.

 

МАТРËШКА. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни разработки на всички уроци;
• методически препоръки за работа;
• допълнителен речев материал – фонетични упражнения, идеи за игри, стихотворения и др.;
• текстовете на аудиозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
 

▲ Английски език | ▲ Немски език | ▲ Руски език

 
Споделете с приятели


Открий ни в: