3. клас | Музика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Учебният комплект по музика за 3. клас осигурява плавно, логично и устойчиво развитие на музикалните способности на децата с прекрасна музика за пеене и слушане. Учебникът дава възможност за разнообразни активности в урока – изпълнителски (пеене на песни, изпълнения на ритмични съпроводи, двигателни ритмични задачи и танцуване, обучителни игри и др.), слушателски, творчески (импровизиране на съпроводи, на танцови движения, озвучаване и съчиняване на музикални приказки, рисуване по музика и т.н.).
Уроците за ново знание се редуват с уроци за упражнение и затвърдяване с помощта на конкретни практически задачи. Обобщението и текущият преговор са умело вплетени в уроци с тематична насоченост или с творчески характер.
 

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Е-учебникът е обогатен с над 160 допълнителни ресурса с дидактична и познавателна стойност:
видеоклипове, кратки филми, занимателни и тестови задачи, които подпомагат упражненията и затвърдяват знанията; звукови файлове на песните, инструменталните съпроводи и примерите за слушане.
Кратките е-уроци дават възможност с настроение и усмивка да се овладеят новите знания. Те са обогатени с богат снимков и видеоматериал. Въпросите и отговорите се „крият” в специални бутони и флипкарти.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Със своите страници за диагностика тетрадката улеснява учителя при проверката и оценката на знанията. Тя допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Съдържа упражнения и занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., които подпомагат усвояването на основните понятия.
Музиката за слушане е указана в края на тетрадката. Съдържанието дава възможност тя да бъде използвана в различни форми на работа – както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Книгата за учителя съдържа:
• описание на характерните особености на основните музикални дейности в 3. клас;
• характеристика на урока по музика;
• методически насоки за работа с учебника с конкретни указания към всеки урок;
• примерно годишно тематично разпределение в два варианта според организацията на часовете по музика;
• учебната програма по музика за 3. клас, нотен и поетически текст на песните за изпълнение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

В учебника специално създадени приказки помагат на децата по забавен начин да се запознаят с нотите. За всяка нота са предвидени кратка и лесна народна песен за заучаване, графика с посоката на мелодическото движение и нотен текст на песента. Запознаването с нотното писмо е съчетано с основните музикални дейности – пеене, свирене, слушане и съчиняване. В учебника са включени и множество весели, забавни и атрактивни авторски песни, които помагат на децата да изразят своята емоционалност като изпълнители.
 

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Електронният учебник по музика е обогатен със занимателни и тестови задачи, звукови файлове на песните, инструментални съпроводи и примери за слушане.
Разработените кратки е-уроци за нови знания включват богат снимков материал, филми и интересни, практически изпълними ритмични упражнения. Въпросите и отговорите се „крият” в специални бутони и флипкарти.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

Тетрадката предлага забавни игри: плетеници; кръстословици; рисунки; картинки за оцветяване; задачи за затвърдяване на знанията; творчески задачи – съчиняване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия към стихове.
С нея може да се работи по всички теми, в клас и у дома. Неусетно, забавлявайки се с приятна творческа работа, децата ще затвърдят наученото в часовете по музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

В книгата за учителя ще намерите:
• кратки методически насоки и препоръки за работа с учебника;
• примерни разработки на уроците;
• примерно годишно тематично разпределение;
• учебната програма по музика за 3. клас;
• нотен и поетически текст на песните за изпълнение. Книгата дава идеи, но и възможност всеки учител да приложи свой собствен стил на работа.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: