3. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Учебникът предлага:
• иновативни средства, пиктограми и цветови маркери за по-лесно усвояване на алгоритмите за писмено и устно събиране и изваждане на числата до 1000 и за умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
• много текстови задачи, които развиват уменията за моделиране;
• геометрични задачи, извлечени от реални ситуации;
• илюстрации, таблици, диаграми за извличане на данни;
• възможности за игрово и проектно базирано обучение.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Е-учебникът съдържа множество интерактивни ресурси: задачи с единичен и с множествен отговор, числови вериги, таблици, забавни игри, кръстословици, анимации. Особено ценни, достъпни и интересни са видеоуроците с опитни и доказали се учители. Добавени са кратки е-уроци, в които е синтезирано най-важното и с които учениците може да работят самостоятелно.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Стела Дойчинова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Стела Дойчинова)

Тетрадките дават възможност за затвърдяване на знанията и уменията. В тях са включени:
• задачи за събиране и изваждане на числата до 1000;
• задачи за умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
• задачи за чертане и измерване;
• текстови задачи за допълване, съставяне и решаване.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Сборникът е предназначен за:
• допълнителна работа в часовете;
• домашна работа и проверка на знанията;
• затвърдяване на придобитите знания и умения и прилагането им в практиката.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 3. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Помагалото дава възможност за:
• усъвършенстване на уменията за смятане на числата до 1000;
• задълбочаване на знанията за геометричните фигури и мерните единици за дължина, маса и време;
• развиване на критично мислене и проява на творчество.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

В учебника са включени:
• разнообразни задачи със занимателен характер за по-лесно усвояване на писменото и устното събиране и изваждане на числата до 1000 и за умножението и делението на числата до 1000 с едноцифрено число;
• текстови задачи, които показват връзката на изучаваното по математика със заобикалящия свят;
• уроци за самопроверка, които позволяват веднага да бъдат открити пропуските на учениците;
• дейности за работа по проекти, екипна работа, комуникация по двойки и др.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Е-учебникът допълва и разширява съдържанието на печатния. В него има нова рубрика „Какъв ще стана?”, с която се провокира стремежът на третокласника към успешно кариерно развитие в бъдеще. Учебникът е обогатен с видеоуроци с учител и кратки е-уроци. Тези нови ресурси разширяват методическия инструментариум на учителя и създават възможност за самостоятелно учене на третокласниците.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебните тетрадки може да се използват в учебния час, в следобедните занимания или за самостоятелна работа на ученика у дома. Към част от разработките в тетрадките са предложени допълнителни задачи за:
• провокиране на уменията за смятане;
• решаване на геометрични задачи;
• откриване на любопитни факти;
• ролеви игри, оцветяване и игра на шах.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова,Ангелина Манова)

С помагалото учениците:
• ще затвърдят знанията си за числата до 1000, за действията събиране, изваждане, умножение и деление с тях;
• ще разширят представите си за геометричните фигури;
• ще задълбочат знанията си за мерните единици за дължина, време и маса;
• ще проверят наученото от всеки урок.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото предлага:
• разнообразни задачи за затвърдяване и надграждане на знанията и уменията на учениците;
• упражнения за развитие на индивидуалните възможности на третокласниците;
• задачи, които насърчават изследователските умения на учениците.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

В помагалото са обособени две части.
Първата част е предназначена за работа на третокласниците. Съдържа 12 самостоятелни работи (всяка в два варианта) за диагностициране на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 3. клас и за решаване за текстови и геометрични задачи, както и за входна и изходна диагностика.
Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения (достъпни са за попълване на адрес www.prosveta.bg/SR_math).

 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Сборникът включва упражнения, които са насочени към:
• овладяване на умения за съкратено записване на текстова задача;
• допълване на различните части на текстова задача;
• решаване на текстови задачи с повече от две пресмятания;
• изследване на връзките между даденото и търсеното чрез промяна на различни части на текстова задача;
• онагледяване на текстови задачи чрез съкратен запис, чертеж и схема;
• решаване на текстови задачи, които са зададени в косвена форма, и др.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 3. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото съдържа изключително разнообразни задачи и може да се използва за допълнителна работа на учениците, които проявяват интерес към математиката. Помагалото осигурява постигането на различни цели:
• развиване на логическото и абстрактното мислене, на пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността на учениците;
• придобиване на умения за решаване на проблеми и избор на поведение и реакция в определени ситуации. Задачите са оформени по теми, а в края на помагалото са дадени отговорите или решенията на повечето от тях.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 3. КЛАС
(Катя Георгиева, Невена Чардакова) 

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Катя Георгиева, Румяна Куманова)

 
Споделете с приятели


Открий ни в: