3. клас | За часа на класа


Азбука на правилата
 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА
ЗА 3. КЛАС

(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА ЗА 3. КЛАС. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
(Жулиета Савова)Комплектът „Азбука на правилата” съдържа разнообразни теми:
• патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие;
• толерантност и интеркултурен диалог;
• безопасност и движение по пътищата;
• защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
• оказване на първа помощ;
• превенция на насилието;
• справяне с гнева и с агресията;
• мирно решаване на конфликти.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: