3. клас | Компютърно моделиране


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Учебникът предлага на третокласниците вълнуващо пътешествие в света на дигиталните технологии. Техни спътници са главните герои на комплекта „Голямото приключение” Мони, Мила и умното коте Коди. Мони и Мила разказват за своя опит с дигиталните устройства, споделят игри, преживявания и открития. Коди помага на учениците със съвети, насоки и полезна информация, която им е необходима, за да изпълнят задачите.
Учебното съдържание е структурирано в четири вида уроци: за нови знания, за упражнения, за обобщение и за диагностика. Те са богато илюстрирани и достъпно онагледени. Използвани са близки до светоусещането на третокласниците подходи – ситуационен и игрови.
Във въведението на всеки урок и в задачите е търсена проблематика, която да е позната, интригуваща и актуална за съвременните ученици.
Към всеки урок има допълнителни електронни ресурси. Всеки, който работи с учебника на „Просвета Плюс”, може да ги изтегли от сайта на издателство „Просвета” – prosveta.bg/kompmod.

Файловете включват:
• видеоинструкции;
• шаблони на задачи от учебника;
• папка с възможни решения на задачите;
• демонстрации на ключови моменти от преподаването на предмета.
Допълнителните материали са разпределени по папки с номера на всеки урок.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Е-учебникът предлага 100 допълнителни интерактивни ресурса:
• видеоинструкции;
• демонстрации;
• въпросници и тестове за проверка на знанията. Всеки ресурс е поставен на подходящото за използването му място – задача, правило, описание. Те може да бъдат използвани за усъвършенстване и надграждане на уменията, за разнообразяване на обучението и повече емоционалност в часовете.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Книгата за учителя съдържа полезни за учителя материали:
• примерно годишно тематично разпределение;
• методически разработки на уроци;
• таблица с критерии за оценка на проект;
• вариант на анкета за установяване на дигиталните компетентности на учениците в началото на учебната година;
• верните отговори и решенията на тестовете от учебника;
• модел на формуляр за самооценка на учениците в края на часа.
Методическите разработки предлагат варианти на задачи с различна степен на сложност, описани са алтернативни начини за изпълнението им, посочени са връзки към подходящи сайтове и приложения в интернет. 

РЕСУРСНИТЕ ФАЙЛОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТТУК

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Вера Георгиева)

Учебната тетрадка може да бъде използвана в часовете по задължителна, избираема или факултативна подготовка. Тя е удобно средство за ангажиране на учениците, когато не достигат устройства за всички деца в класа. Задачите са подходящи за програмиране без компютър и са подбрани така, че да подпомогнат диференцираната, екипната и проектната работа в обучението.
Голяма част от тях са под формата на:
• игри;
• приложни и творчески дейности;
• пъзели;
• блокове за движение.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Учебникът представя абстрактното и сложно учебно съдържание по забавен и достъпен начин. Всеки урок започва с предизвикателство, което мотивира и подготвя въвеждането на темата и новите понятия. Понятията са обяснени на разбираем за учениците език и се затвърдяват чрез система от задачи, която развива творческото мислене. Включени са и задачи за работа в екип, за представяне на създадените проекти, забавни упражнения, гатанки, приказки, смешки. Предвидени са редица дейности за развитие на алгоритмично мислене без използване на компютър. Осъществени са междупредметни връзки с всички учебни предмети. Акцентира се върху безопасността на децата в интернет. Дадена е възможност за привличане на родителите към учебния процес.

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

В е-учебника има множество интерактивни упражнения, демонстрационни видеоклипове, игри и пъзели. Включени са кратки е-уроци, които представят най-важното от учебното съдържание в синтезиран вид. За проверка на наученото може да се използват както електронните тестове, така и допълнителните тестови задачи към уроците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Книгата за учителя съдържа примерни тестове за диагностика на междинното и изходното ниво, отговори и скала за оценяване. Методическите указания към всеки урок включват тема и тип на урока, очаквани резултати от обучението, стари и нови опорни понятия и процедури, вътрешнопредметни и междупредметни връзки, методи и дидактически средства за провеждане на урока. 

РЕСУРСНИТЕ ФАЙЛОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТТУК

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Учебната тетрадка е предназначена за затвърдяване на знанията и уменията на учениците. Включени са разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети. Голяма част от тях са под формата на игри и изискват приложни и творчески дейности. Значителна част от задачите предполагат работа без компютър. Дейностите в тетрадката може да се използват за диференциране на работата.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ + ПРОГРАМИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Клавдия Петрова)

Помагалото е част от поредицата помагала по информационни технологии, предназначени за часовете по избираема подготовка по:
• информационни и комуникационни технологии;
• компютърно моделиране;
• занимания по интереси;
• клубове по компютърни науки;
• STEAM обучение.
Учебното съдържание е разпределено 24 теми, които включват:
• работа в средите за първи стъпки в програмирането code.org и Scratch 3.0;
• работа с браузър;
• работа с приложен софтуер за създаване на 3D изображения, презентации и текстови документи. 

РЕСУРСНИТЕ ФАЙЛОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТТУК

 
Споделете с приятели


Открий ни в: