3. клас | Компютърно моделиране


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Учебникът предлага на третокласниците вълнуващо пътешествие в света на дигиталните технологии.
Учебното съдържание е структурирано в четири вида уроци: за нови знания, за упражнения, за обобщение и за диагностика. Използвани са ситуационен и игрови подход.
Към всеки урок има допълнителни електронни ресурси, които може да се изтеглят от сайта на издателство „Просвета” – www.prosveta.bg/kompmod.

Файловете включват:
• видеоинструкции;
• шаблони на задачи от учебника;
• папка с възможни решения на задачите;
• демонстрации на ключови моменти от преподаването на предмета.
Допълнителните материали са разпределени по папки с номера на всеки урок.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Е-учебникът предлага 100 допълнителни интерактивни ресурса:
• видеоинструкции;
• демонстрации;
• въпросници и тестове за проверка на знанията. Всеки ресурс е поставен на подходящото за използването му място – задача, правило, описание. Те може да бъдат използвани за усъвършенстване и надграждане на уменията, за разнообразяване на обучението и повече емоционалност в часовете.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Ресурсните файлове може да се изгеглят ОТТУК.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Вера Георгиева)

Учебната тетрадка може да бъде използвана в часовете по задължителна, избираема или факултативна подготовка. Тя е удобно средство за ангажиране на учениците, когато не достигат устройства за всички деца в класа. Задачите са подходящи за програмиране без компютър и са подбрани така, че да подпомогнат диференцираната, екипната и проектната работа в обучението.
Голяма част от тях са под формата на:
• игри;
• приложни и творчески дейности;
• пъзели;
• блокове за движение.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Учебникът представя абстрактното и сложно учебно съдържание по забавен и достъпен начин. Включени са задачи за развитие на творческото мислене, за работа в екип, за представяне на създадените проекти, забавни упражнения, гатанки, приказки, смешки. Предвидени са редица дейности за развитие на алгоритмично мислене без използване на компютър. Осъществени са междупредметни връзки с всички учебни предмети. Акцентира се върху безопасността на децата в интернет. Дадена е възможност за привличане на родителите към учебния процес.

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

В е-учебника има множество интерактивни упражнения, демонстрационни видеоклипове, игри и пъзели. Включени са кратки е-уроци, които представят най-важното от учебното съдържание в синтезиран вид. За проверка на наученото може да се използват както електронните тестове, така и допълнителните тестови задачи към уроците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Ресурсните файлове може да се изтеглят ОТТУК.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ТЕТРАДКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Даниела Дурева-Тупарова, Мая Касева, Георги Тупаров)

Учебната тетрадка е предназначена за затвърдяване на знанията и уменията на учениците. Включени са разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети. Голяма част от тях са под формата на игри и изискват приложни и творчески дейности. Значителна част от задачите предполагат работа без компютър. Дейностите в тетрадката може да се използват за диференциране на работата.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ + ПРОГРАМИРАНЕ ЗА 3. КЛАС
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Клавдия Петрова)

Помагалото е част от поредицата помагала по информационни технологии, предназначени за часовете по избираема подготовка по:
• информационни и комуникационни технологии;
• компютърно моделиране;
• занимания по интереси;
• клубове по компютърни науки;
• STEAM обучение.
Учебното съдържание е разпределено 24 теми, които включват:
• работа в средите за първи стъпки в програмирането code.org и Scratch 3.0;
• работа с браузър;
• работа с приложен софтуер за създаване на 3D изображения, презентации и текстови документи. 

Ресурсните файлове може да се изтеглят ОТТУК.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: