3. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, при които учениците усвояват първоначални технологични знания и изработват по-сложни изделия по точни инструкции и образец. Овладяват практически умения в три групи технологии:
• измерване;
• чертане;
• обработване.
Предложените задачи и дейности са представени в обикновени житейски ситуации, а чрез познати вещи се търси обяснение на различни технологични проблеми.
Третокласниците продължават да се обучават в инициативност и предприемчивост, да формират знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот. Започва и кариерно ориентиране чрез осъзнаване на значимостта на някои професии. Важен елемент от обучението са екипната работа и работата по малки проекти.
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

Е-учебникът съдържа всичко необходимо за лесно, полезно и атрактивно обучение, като:
• видеофилми;
• кратки уроци;
• висококачествени изображения;
• презентации;
• интерактивни задачи;
• забавни игри.
Част от ресурсите ефективно апробират знанията на учениците и им дават възможност за самооценка и самоконтрол.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов)

Албумът съдържа цветни приложения от картон и хартия. Включени са книжки с тестови задачи за входяща и изходяща диагностика. На вътрешните корици са поместени снимки на всички изделия, които се изработват с албума. До всяко от тях има знаци за оценка и самооценка, които учениците попълват и така развиват своята емоционална интелигентност.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Книгата за учителя съдържа:
• актуалната учебна програма;
• примерно годишно тематично разпределение;
• методически насоки за разработване на темите от учебника.
• множество справки, които улесняват учителя при подготовката на уроците и предизвикват любопитство у децата.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът продължава осъществяването на идеята за диференциране на учебно-трудовите задачи по степен на трудност. Осигурява възможност на ученици с различни познавателни и практически възможности да се справят и да постигат личен успех. Възпитава важни личностни качества, гражданска позиция, патриотично съзнание и др. Акцент се поставя върху прехода от индивидуална към групова и екипна форма на работа.
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

Е-учебникът обогатява уроците с допълнителни визуализации. Към темите са добавени:
• демонстрационни клипове, в които е показано изработването на изделия;
• научно-познавателни видеоклипове;
• тестови задачи;
• интерактивни упражнения;
• кратки дигитални уроци.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебното помагало улеснява работата на учителя и учениците, като осигурява необходимите материали за работата с учебника по технологии и предприемачество. Към приложението, което съдържа разгъвки и изображения от хартия и картон, се предлага и плик с работни материали за осъществяване на практическата дейност в учебните часове.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

В книгата за учителя са представени подробни методически разработки на всички уроци. Реализирана е идеята учениците да бъдат в активна познавателна и практическа позиция – да избират дейност, съответстваща на актуалните им интереси и потребности. Осъществен е плавен преход от индивидуална към групова, съвместна и екипна форма на взаимодействие.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: