3. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности. Учениците овладяват практически умения в три групи технологии:
• измерване;
• чертаене;
• обработване.
Третокласниците продължават да формират знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот. Започва и кариерното ориентиране чрез осъзнаване на значимостта на някои професии. Важен елемент от обучението са екипната работа и работата по малки проекти. 


ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

Е-учебникът съдържа всичко необходимо за лесно, полезно и атрактивно обучение, като:
• видеофилми;
• кратки уроци;
• висококачествени изображения;
• презентации;
• интерактивни задачи;
• забавни игри.
Част от ресурсите ефективно апробират знанията на учениците и им дават възможност за самооценка и самоконтрол.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Любен Витанов)

Албумът съдържа цветни приложения от картон и хартия. Включени са книжки с тестови задачи за входяща и изходяща диагностика. На вътрешните корици са поместени снимки на всички изделия, които се изработват с албума. До всяко от тях има знаци за оценка и самооценка, които учениците попълват и така развиват своята емоционална интелигентност. Към албума е приложен и комплект с допълнителни материали.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Чрез учебника се осигуряват условия учениците:
• да работят със свой темп и да постигат личен успех;
• да изразяват личната си позиция, мнение и решение;
• да работят групово и да правят екипни проекти.
Учебникът дава възможност на учителя да прилага творчески подходи и техники в своята работа.


ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

Е-учебникът обогатява уроците с допълнителни визуализации. Към темите са добавени:
• демонстрационни клипове, в които е показано изработването на изделия;
• научно-познавателни видеоклипове;
• тестови задачи;
• интерактивни упражнения;
• кратки дигитални уроци.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС (С КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебното помагало съдържа:
• приложение с разгъвки и изображения от хартия и картон;
• комплект с работни материали за осъществяване на практическата дейност в учебните часове.
В учебника е посочен номерът на приложението за всяко конкретно изделие.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: