3. клас | Занимания по интереси


Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 3. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Антоанета Миланова)

Помагалото „Знам и мога” за 3. клас продължава заложената концепция от 1. и 2. клас. То е подходящо за работа с ученици при целодневна организация на обучението – в часовете за занимания по интереси. В помагалото са разработени 32 основни теми. Те включват:
• четене;
• слушане на музика;
• познавателно гледане на видео;
• проучване и експериментиране;
• оцветяване, рисуване, проектиране;
• образователни и развлекателни игри.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 3. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Вихра Янчева, Ели Пещерска)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Детективски истории
 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. С РОБОТА РОБИ В СВЕТА
НА ЗАГАДКИТЕ. ПОМАГАЛО ЗА ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 3. КЛАС

(Ивета Николаева, Мариела Миланова, Деяна Милушева)

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за проблемно базирано обучение.
Учебното помагало има следните достойнства:
• формира у третокласниците умения да представят пред публика своите качества, умения и любими занимания;

• въвежда учениците в ситуации, които да провокират разговор за приятелството;
• насочва вниманието на учениците към значението на зоопарковете, като им дава възможност след проучване на фактите да изкажат лично мнение;
• предлага идеи за самостоятелно запознаване с бита на българите, както и за формиране на патриотична гордост;
• провокира творческото въображение, като предлага на третокласниците да изработят лого на държава от ЕС;
• дава възможност на учениците да използват знанията си по математика за решаване на практически казуси.

 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2. – 4. КЛАС
(Деяна Милушева)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: