3. клас | Занимания по интереси


Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 3. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО)
(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Антоанета Миланова)

Помагалото „Знам и мога” за 3. клас продължава заложената концепция от 1. и 2. клас. То е подходящо за работа с ученици при целодневна организация на обучението – в часовете за занимания по интереси. В помагалото са разработени 32 основни теми. Включени са разнообразни дейности, като четене, слушане на музика, познавателно гледане на видео, проучване, експериментиране, оцветяване, рисуване, проектиране и др., а също и множество образователни и развлекателни игри. Тези дейности развиват интелектуалната и емоционалната интелигентност, като формират умения за работа в екип, отговорност, съзнателност, прецизност, точност. Интердисциплинарното съдържание съдейства учениците да опознаят и възприемат света в неговото единство.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 3. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Вихра Янчева, Ели Пещерска)

В книгата за учителя е поместено примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание. Включени са продълженията на разглежданите в помагалото художествени текстове. Подробно е описана игровата форма на спортните занимания и са посочени местата за търсене на допълнителна информация в интернет чрез ключови думи. Част от задачите в помагалото са доразвити в книгата и са предложени допълнителни идеи за разнообразяване на заниманията по интереси. Методическите разработки, указания и идеи, предложени в книгата за учителя, улесняват работата му.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: