3. клас | Изобразително изкуство


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, в които новите понятия са обяснени ясно и достъпно. Съдържа оригинални задачи, свързани с тайните на рисуването, моделирането и изобразителните възможности на нови материали и техники. Основен методически принцип на авторите е всички учебни задачи да са насочени към художествена практика, която в максимална степен развива личните умения, способностите и творческата свобода на учениците. И задачите, и текстовете на уроците са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на третокласниците.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Е-учебникът съдържа разнообразни ресурси, които са забавни и с различни нива на сложност. Включени са видеофилми, които показват изобразителни техники, презентации, интерактивни задачи. С тяхна помощ се разширява методическият инструментариум на учителя, което прави уроците по изобразително изкуство още по-увлекателни и улеснява преподаването и ученето.
Към уроците за нови знания са разработени кратки презентации с методически бележки, които са отлична интерактивна възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Те предлагат упражнения с богат визуален материал. Включени са произведения на изобразителното изкуство от известни майстори, както и много детски рисунки. Използват се флипкарти и други типове упражнения, в които учениците могат да проверят правилните отговори. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са кратки филмчета за различни техники и материали.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Книгата за учителя съдържа методическия указания за хода на всеки урок. Основен методически акцент са достъпността и яснотата при представянето на отделните етапи от изпълнението на практическите задачи и упражнения. Всички задачи са експериментирани в учебна среда. За улеснение на учителите са включени примерно годишно тематично разпределение, разпределение на учебното съдържание по области на компетентност и учебната програма по изобразително изкуство за 3. клас.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Учебникът предлага:
• задачи с различна степен на трудност;
• задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа;
• добре онагледени изобразителни техники;
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• речник на понятията с допълнителна информация;
• богати междупредметни връзки.
Новите знания и понятия се усвояват чрез разнообразни изобразителни и игрови дейности. Творческите задачи включват създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени с разнообразни изобразителни материали и техники.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Е-учебникът съдържа разнообразни мултимедийни ресурси, които стимулират наблюдателността,
бързината на реакцията и творческото мислене на третокласниците. Интерактивните упражнения и задачи, видеофилмите и галериите от снимки допълват материала от печатния учебник, формират умения и развиват художествената култура на ученика. Към уроците за нови знания са разработени кратки презентации с методически бележки, които са отлична интерактивна възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Книгата за учителя представя методическите принципи в обучението по изобразително изкуство, посочва основните цели и очакваните резултати. Съдържа методически съвети за подготовката и провеждането на уроците. Речникът за учителя дава полезна допълнителна информация за новите понятия от учебната програма. Включено е и примерно годишно разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: