3. клас | Физическо възпитание и спорт


Физическо възпитание и спорт
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА 3. КЛАС
(Евгения Герова)

Книгата за учителя дава методически насоки и практически препоръки за по-ефективно овладяване на учебното съдържание. Разгледани са задължителните и избираемите области от учебната програма. Включена е системата за оценяване на физическата дееспособност. Двигателните дейности са добре илюстрирани, като са описани:
• последователността на овладяването им;
• възможните средства и методи за по-добро реализиране;
• щафетни и подвижни игри за затвърдяване;
• начините за преодоляване на най-често допусканите двигателни грешки;
• примерна организация в подкрепа на обучението.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: