3. клас | Човекът и обществото


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Всеки урок започва с въвеждаща диалогична ситуация и завършва с кратко обобщение на най-важното.
В рубриката „Речник” са обяснени новите понятия. Преобладават практическите дейности за работа в часа за сметка на обяснителните текстове. Към всяка тема са предвидени много и разнообразни дейности за работа в часа, които позволяват: работа в екип, работа по проект, развитие на творческото и логическото мислене на учениците, допълнителна информация за любознателните.
Учебникът съдържа 30 теми за нови знания, 9 упражнения и 6 урока за практически дейности „Работилница”, както и уроци за обобщение и преговор. В глобалните теми, посветени на природата на България, уроците за упражнение са представени като пътешествия. В глобалните теми, посветени на българската история, те затвърдяват и развиват умения чрез конкретна тема, свързана с българското общество и българското културно наследство.
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕО

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

Е-учебникът представя темите от учебника по атрактивен и запомнящ се за учениците начин. В него са включени над 100 допълнителни електронни ресурса. Те са подходящи както за онагледяване на изучаваните явления, така и за затвърдяване на основните знания. Учениците се поставят в игрова ситуация, която улеснява разбирането на информацията. Съчетаването на различните видове познавателни дейности в електронния учебник прави обучението интерактивно и стимулира емоционалните преживявания и креативността на учениците. Особено впечатляващи и полезни са триизмерните анимации, кратките документални филми за цар Самуил и битката при Траянови врата, за св. св. Кирил и Методий, св. Патриарх Евтимий, Васил Левски и др. В електронния учебник са включени и аудиозаписи на текстове на известни исторически документи.
Към електронния вариант на учебника са добавени видеоуроци с учител и кратки е-уроци, които подпомагат учениците при тяхната самоподготовка.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Чрез учебната тетрадка се дава възможност на третокласника не само да възпроизвежда дадена информация, но и постоянно да развива своите умения, да изпитва и своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за нови знания и „Работилница” са дадени между две и четири задачи. Чрез откриването на решенията им ученикът още веднъж повтаря под различна форма компетентностите като очаквани резултати от учебната програма в 3. клас.
Към всяка тема има по една задача с игрови елемент. Освен това учебната тетрадка съдържа: два теста за начален и годишен преговор и четири обобщителни теста, съобразени по време с обобщенията в учебника.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

В книгата за учителя ще откриете представяне на най-важното от учебната програма, целите и очакваните резултати от обучението по човекът и обществото. Към всяка от темите авторите са предложили кратко описание на хода на урока с идеи и подходящи задачи за домашна работа на учениците. Дадени са и отговорите на задачите от учебната тетрадка. Предложените в книгата за учителя методически насоки за осъществяване на отделните теми са само ориентири за структуриране на дейностите в учебния час, а не задължително или единствено възможно решение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова)

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 3. клас. В него са включени интересни и разнообразни задачи, чрез които се затвърдява и разширява наученото за обществото, за историческото минало и за географското положение на България. Предвидени са текстове и упражнения за:
• развиване на критическо мислене;
• четене с разбиране;
• емоционална интелигентност във взаимоотношенията;
• индивидуална работа и работа в екип;
• изпълняване на проекти в класа.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС (печатен)
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

От учебника учениците ще научат много нови и интересни неща за красивата ни природа и миналото на нашия храбър и древен народ. Учебникът е средство за възпитаване на децата в родолюбие и граждански добродетели. Съдържанието е максимално олекотено, езикът – достъпен и разбираем.
Методическият апарат е разработен в духа на съвременните дидактически изисквания. В него са включени полезни и разнообразни рубрики. Задачите провокират децата да мислят, да тълкуват, да стигат сами до важни изводи, да обсъждат интересни въпроси, да изразяват собствено мнение. Предложени са игри, задачи за проучване, идеи за малки проекти.
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

Е-учебникът е обогатен с ресурси, които събуждат интереса на учениците към природата и миналото на България. Включени са:
• увлекателни документални филми на БНТ;
• видеоклипове;
• галерии от снимки;
• виртуални разходки;
• интерактивни упражнения;
• кратки дигитални уроци.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС
(Поли Рангелова, Цветелина Пейкова, Мария Босева)

Учебната тетрадка съдържа полезни и интересни задачи за:
• проверка и затвърдяване на знанията;
• развиване на логиката и мисленето;
• подреждане на събития във времето;
• извличане на информация от картини;
• съчиняване на текстове и др.
Включени са варианти за самопроверка на входното и изходното ниво.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС
(Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Книгата за учителя съдържа методически разработки на всички теми в учебника. В тях са включени примерни дейности и готови варианти на прецизно формулирани въпроси и задачи към учениците. След всеки обобщителен урок са предложени варианти за входяща, изходяща и междинна диагностика.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ. ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ В 3. КЛАС

(Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова)

Помагалото е разработено в съответствие с темите
от актуалната учебна програма. Предложени са разнообразни подходи за забавно и увлекателно обучение. Включени са любопитни текстове за четене с разбиране. Предоставена е и възможност за работа с географски и исторически карти.
Уроците за начален и годишен преговор е предвидено да се проведат под формата на отборни игри с кубчето на знанието. Във вид на работни листове са включени теми, свързани с отбелязването на важни празници.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 3. КЛАС

(Тошко Тонев)

Помагалото може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 3. клас, тъй като е преработено така, че да отговаря на актуалната учебна програма. Задачите са разнообразни, поднесени са в достъпна и занимателна форма и обхващат всички изучавани теми. Добавени са:
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• творчески и изследователски задачи;
• ребуси и кръстословици.
Учителят може да използва помагалото за разнообразяване на дейностите в урока, за пълноценна работа в целодневната форма на обучение или за работа в избираемите и факултативните часове.

 

АТЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС С КОНТУРНИ КАРТИ И ТЕСТОВЕ
(Магдалена Димитрова, Мария Босева)

Атласът отговаря на новата учебна програма и новите учебници. С помощта на едри и четивни карти децата опознават мястото на България в Европа и на Балканския полуостров, нейните равнинни земи, планини и водно богатство. Историческите карти създават представа за основни събития от миналото.
Над 100 снимки онагледяват природни обекти, събития, личности и културни паметници, а текстовете към тях разширяват информацията от учебниците. Чрез задачите към картите учениците усвояват умения за работа с карта.
Приложението с контурни карти и тестове по раздели спомага за трайно и задълбочено овладяване на знанията и уменията от учебната програма.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: