4. клас | Английски език | Немски език | Руски език


 

Английски език | ▼ Немски език | ▼ Руски език

 

Учебен комплект по английски език HELLO! NEW EDITION
 През 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1. – 4. клас получи златно отличие в престижния конкурс за най-добри европейски учебни материали BELMA (Best European Learning Materials Awards),
в категорията „Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.
HELLO! NEW EDITION. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебникът се състои от 32 урока, които:
• гарантират успешно завършване на първия важен етап от изучаването на английски език в училище;
• включват внимателно подбран граматичен и лексикален материал и добре балансирано учебно съдържание с достатъчно възможност за упражнение и преговор;
• въвеждат граматичните структури във фрази от реалния език, които учениците се научават да използват с лекота;
• съдържат обобщителни уроци под формата на проекти, които представят ежедневието на реални деца и отношенията им със семейството и приятелите и предлагат чудесна възможност за персонализиране на езика;
• формират основите на междукултурното общуване и толерантността към различните култури и изграждат основни личностни ценности.

 

HELLO! NEW EDITION. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

E-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и анимации, илюстриращи важни теми от изучавания материал;
• тестови задачи за самопроверка след всеки кратък е-урок;
• интерактивни упражнения, отговори към тях и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на диалозите, упражненията и песните.
Кратките е-уроци дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивни презентации към уроците за нови знания. Те са отлична възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения, кратки видеофилми и анимации.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебната тетрадка съдържа:
• разнообразни, градирани по трудност упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, с фокус върху специфичните трудности за българските ученици;
• задачи за развиване на уменията писане, четене и слушане с разбиране;
• интригуващи текстове върху изучаваните теми, които обогатяват знанията на учениците за България и англоезичния свят;
• шест теста за самооценка, които подготвят учениците за реална проверка на знанията им.

 

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 4. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 4. КЛАС

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози, песни и упражнения за слушане в учебника и учебната тетрадка. Записите са направени от носители на езика и дават точни образци на фонетични и интонационни модели. Като бонус са включени и записи на инструментали към песните.

 

HELLO! NEW EDITION. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Книга за учителя съдържа:

• Концепцията на авторите и конкретни препоръки за работа.
• Подробни поурочни разработки и отговори на упражненията.
• Текстове на звукозаписите.
• Примерно годишно тематично разпределение.
• Примерни тестове в Word формат и аудиофайлове към тях, готови за ползване
в www.e-prosveta.bg.
 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 


HELLO! NEW EDITION. FLASHPACK VERBS
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ”

Комплектът от 24 флашкарти по английски език съдържа рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в началния етап. Картите дават възможност на учителя да използва в часовете разнообразни игрови формати при работата по различни теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на зрителната и двигателната памет, като едновременно учениците получават удоволствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на лексиката и граматиката, а също и за развиване на комуникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препоръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на www.prosveta.bg/flashkarti.

 

TEST YOUR ENGLISH. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Аделина Кръстева)

Изцяло преработеното и осъвременено помагало:
• съдържа степенувани по трудност упражнения, съобразени с темите и граматиката, включени в най-актуалните учебни програми по английски език за 3. – 4. клас;
• обобщителни уроци, които проверяват четенето с разбиране, лексиката, граматиката и писането;
• примерни комплексни тестове;
• кратка илюстрирана граматика с обяснения на български език;
• отговори на всички задачи.
Помагалото може да допълни всяка езикова система, като улеснява и разнообразява обучението и дава възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията. Сборникът е ценен помощник и в избираемите учебни часове.

 
 

▲ Английски език | Немски език | ▼ Руски език

 
Учебен комплект по немски език FUNKEL NEU
 

FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Искра Лазарова)

Учебникът се състои от четири модула, разделени на три тематично обединени учебни единици. С негова помощ учениците:
• развиват езиковите си умения чрез атрактивни задачи и дейности, подходящи за всички типове учене;
• системно преговарят и надграждат граматичните и лексикалните си знания;
• получават много възможности за персонализация и употреба на езика в реални комуникативни ситуации;
• участват в проектни дейности и групова работа върху детското списание Funkel-Magazin;
• разширяват знанията си за различни аспекти от живота в немскоезичните страни, своя живот в България.


FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Искра Лазарова)

E-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя;
• тестови задачи за самопроверка след всеки кратък е-урок;
• интерактивни упражнения за затвърдяване на лексиката и граматиката, отговори към тях и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на упражненията за слушане с разбиране, песните и упражненията за правилно произношение.
Кратките е-уроци разнообразяват традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивни презентации към уроците за нови знания. Те са отлична възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

FUNKEL NEU. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Искра Лазарова)

Учебната тетрадка съдържа:
• задачи за развиване на умението писане;
• разнообразни упражнения за затвърдяване на новата лексика и граматика;
• упражнения за овладяване и затвърдяване на правописни особености в немския език;
• интересни познавателни текстове;
• весели езикови игри.

 

FUNKEL NEU. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Искра Лазарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения за слушане в учебника. Той е незаменимо помощно средство при овладяването на произношението и интонацията. В него са включени всички стихотворения и песни от учебния комплект.

 

FUNKEL NEU. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Искра Лазарова)

Книгата за учителя представя целите и структурата на учебния комплект. Дава практически указания за работа с урочните единици. Включва:
• отговори на всички упражнения;
• допълнителна страноведска информация;
• сценарий на аудиозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

FUNKEL NEU LERHKARTEN VERBEN.
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ”

Комплектът от 24 флашкарти по немски език съдържа рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в начален етап. Картите дават възможност на учителя да използва в часовете разнообразни игрови формати при работата по различни теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на зрителната и двигателната памет, като едновременно учениците получават удоволствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на лексиката и граматиката, а също и за развиване на комуникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препоръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на www.prosveta.bg/flashkarti.

 
 

▲ Английски език | ▲ Немски език | Руски език

 
Учебен комплект по руски език МАТРËШКА
 

МАТРËШКА. РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Учебникът е създаден специално за българските ученици и отчита типичните за българите трудности при усвояване на руския език. Той предлага:
• три глави с лексикални теми от учебната програма, три преговорни урока, три проекта, страници, посветени на градове и природни обекти в Русия;
• разнообразни задачи за изграждане на лексикални и граматични знания;
• развиване на езиковите умения чрез забавно текстово и зрително съдържание, което мотивира интереса към езика;
• интересни информативни текстове, включително адаптирани произведения от руски детски автори;
• руско-български поурочен речник.

 

МАТРËШКА. РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Eлектронният учебник съдържа:
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя;
• тестови задачи за самопроверка след всеки кратък е-урок;
• всички аудиозаписи на упражнения, диалози и текстове за слушане;
• интерактивни упражнения за затвърдяване на изучавания материал, отговори към тях и възможност за самооценка.
Кратките е-уроци разнообразяват традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивни презентации към уроците за нови знания. Те са отлична интерактивна възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Учебното съдържание е представено върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Към е-уроците са включени песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Учебната тетрадка съдържа:
• подходящи за индивидуална и групова работа задачи за усвояване на лексиката и граматиката, за развиване на уменията четене, писане и говорене;
• тестове за самопроверка;
• портфолио.

 

МАТРËШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, диалози и текстове за слушане в учебника. Записите са направени от носители на езика и дават правилните образци на фонетичните и интонационните модели.

 

МАТРËШКА. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на всички уроци и методически препоръки за работа;
• допълнителен речев материал: граматични, лексикални и фонетични упражнения,
идеи за игри др.;
• допълнителни тестове;
• текстовете на звукозаписите;
• учебната програма по руски език за 4. клас и примерно годишно тематично разпределение.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

МАТРËШКА. НАБОР ФЛЕШ-КАРТ ГЛАГОЛЫ
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ”

Комплектът от 24 флашкарти по руски език съдържа рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в начален етап. Картите дават възможност на учителя да използва в часовете разнообразни игрови формати при работата по различни теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на зрителната и двигателната памет, като същевременно учениците получават удоволствие от процеса на учене. Картите може да се използват за затвърдяване на лексиката и граматиката, а също за развиване на комуникативните умения на учениците.

 
 

▲ Английски език | ▲ Немски език | ▲ Руски език

 
Споделете с приятели


Открий ни в: