4. клас | Занимания по интереси


Занимания по интереси
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 4. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО)
(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Катя Георгиева)

В помагалото са разработени 34 основни теми, всяка от които е разположена на разтвор и по нея се работи през цялата седмица по 2 учебни часа дневно – общо 10 часа. Застъпени са много и разнообразни дейности
– четене с разбиране, решаване на логически и практически задачи, слушане и изпълнение на музика, познавателно гледане на видео, проучване, експериментиране, изработване на изделия, оцветяване, проектна и групова работа и др. Включени са много образователни и развлекателни игри. Успешно се развиват интелектуалната и емоционалната интелигентност, формират се умения за работа в екип, предприемчивост, отговорност, прецизност.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 4. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Адриана Байчева, Катя Георгиева)

Книгата съдържа примерно годишно разпределение на темите за всяка учебна седмица. В нея са включени и продълженията на разглежданите в помагалото художествени текстове, описани са правилата на спортните игри, посочени са местата за търсене на допълнителна информация в интернет чрез ключови думи. Част от задачите в помагалото са доразвити в книгата и са предложени допълнителни идеи за разнообразяване на заниманията по интереси. Методическите разработки, указания и идеи, предложени в книгата, улесняват работата на учителя, помагат му да ги доразвие съобразно интересите на своите ученици и да стимулира въображението и находчивостта им.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: