4. клас | Физическо възпитание и спорт


Физическо възпитание и спорт
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА 4. КЛАС
(Евгения Герова)

В книгата е поместена новата система за диагностика на физическата дееспособност, която съдържа:
• описание на тестовете;
• нормативи за оценка на резултатите на отделните тестове по възраст и по пол;
• оценъчна скала за основните физически качества;
• методика за измерване на резултатите от отделните тестове;
• таблица за приравняване на получените точки от тестовете към оценките по шестобалната система.
Ясно и подробно са обяснени танцовите стъпки и движенията на Дунавско хоро. В областта „Спортни игри” са застъпени основните индивидуални и групови технически действия с топка при баскетбол, футбол и хандбал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: