4. клас | Религия


Религия. Християнство – православие
 

РЕЛИГИЯ ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Емилия Василева, Виолета Рогачева)

Учебникът обогатява и надгражда познанията на децата, усвоени в предходните класове съобразно учебната програма. Чрез богато илюстрираните, достъпно и увлекателно поднесени уроци учениците се приобщават към християнските добродетели. Кратките авторски текстове и творби от класици на българската детска литература обогатяват знанията за православната религия и насърчават четвъртокласниците да осмислят посланията на вярата и да следват в живота си християнските добродетели. Чрез система от достъпни въпроси и задачи учениците затвърдяват наученото и го прилагат в житейски ситуации.


РЕЛИГИЯ ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ ЗА 4. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Василева, Виолета Рогачева)

Електронният учебник допълва и разширява информацията от печатния с разнообразни и интересни упражнения, виртуални разходки из български катедрални храмове, църкви и манастири, образователни филми, презентации и аудиофайлове.
Електронните ресурси осигуряват:
• възможност за самостоятелно или под ръководството на учителя изпълнение на разнообразни задачи за упражняване и затвърдяване на знанията;
• мигновен контрол и самоконтрол на овладените знания;
• разширяване на методическия апарат;
• възможност да се осъществява активно учене.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РЕЛИГИЯ ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ ЗА 1. – 4. КЛАС
(Емилия Василева, Иван Желев, Димитър Коруджиев, Екатерина Томова, Виолета Рогачева)

В книгата за учителя по религия (християнство – православие) за 1. – 4. клас са включени:
• учебна програма по религия (християнство – православие) за началния курс на обучение;
• разпределение на учебните часове;
• методически насоки за организиране на обучението.
Общата книга за учителя дава възможност да се проследи надграждането на учебното съдържание в началния курс на обучение по религия.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: