4. клас | За часа на класа


Азбука на правилата
 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 4. КЛАС
(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Какво се случва, ако правилата в училище не се спазват? Как да пресичаме безопасно на кръстовище и да разбираме знаците на регулировчика? Какви важни неща за българските граждани пише в Конституцията на България? Какво представляват законите и демокрацията? Умеем ли да развиваме паметта и ума си? С какво ни обвързва дадената честна дума? Приятелството има ли правила? Каква е цената на времето? На тези и други въпроси четвъртокласниците намират отговорите в помагалото „Азбука на правилата” за 4. клас или сами достигат до тях, провокирани от задачите и казусите в него. Като естествено продължение на обучението от предходните години децата вървят уверено по пътеката на Доброто, поощрявани да вярват в себе си и насочвани да постигат целите и мечтите си в своя живот.
Учебното помагало е разработено в съответствие с новите рамкови изисквания за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа. Обхванати са следните тематични области:
• Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие;
• Толерантност и интеркултурен диалог;
• Безопасност и движение по пътищата;
• Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ;
• Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти;
• Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита.

 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА ЗА 4. КЛАС. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
(Жулиета Савова)

Книгата за учителя съдържа примерно годишно разпределение на учебното съдържание за часа на класа в 4. клас. В нея са предложени разнообразни дидактически идеи и методически решения в помощ на началния учител при работата му по отделните теми.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: