4. клас | Музика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МУЗИКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Учебникът предлага интересни пътешествия из пъстрия свят на музиката, нови приятни песни, някои от които са писани специално за този учебник, музика за слушане от световноизвестни композитори. Учениците:
• ще правят звукови картини;
• ще импровизират;
• ще експериментират;
• ще надникнат в света на звукозаписната техника.
Образователните и възпитателните цели се постигат в творческа среда. Темите, свързани с календарните празници, са обособени в раздел „Песни за сезони и празници”, което улеснява работата на учителите независимо от организацията на часовете – един или два за учебния срок. Годишният преговор обхваща най-важните знания и умения, придобити в началния етап на обучението по музика.
 

МУЗИКА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Eлектронният учебник съдържа всички звукови файлове към уроците – примерите за слушане, песните и инструменталните съпроводи. Той е обогатен и с много интерактивни дидактически материали. Учебникът създава допълнителни възможности не само за затвърдяване на знанията и за развитието на музикалните спосбности на учениците, но и за изграждане на траен интерес за общуване с музикалното изкуство. С негова помощ четвъртокласниците неусетно и с удоволствие ще научат още интересни неща за музиката.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Тетрадката допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Тя съдържа:
• упражнения;
• занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., които неусетно и атрактивно подпомагат усвояването на основните понятия;
• страници за диагностика, с които улеснява учителя при проверката и оценката на знанията;
• указател за музиката за слушане, която се използва в задачите.
Съдържанието дава възможност тетрадката да бъде използвана в различни форми на работа, както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома. Приятните и увлекателни задачи провокират интереса на децата към музикалното изкуство.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Книгата за учителя е част от цялостната система на учебния комплект по музика за 4. клас. Тя съдържа:
• описание на характерните особености на основните музикални дейности в 4. клас;
• характеристика на урока по музика;
• методически насоки за работа с учебника с конкретни указания към всеки урок – тема на урока, музикален материал за пеене и за слушане, новите и работните понятия, игри, компетентности, идеи за реализиране на задачите;
• 2 варианта на примерното годишно разпределение според организацията на часовете по музика – два часа през първия и един час през втория учебен срок или един час през първия и два през втория учебен срок;
• учебната програма по музика за 4. клас;
• нотния и поетичния текст на песните за изпълнение.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МУЗИКА ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

И в 4. клас най-важната цел на авторите на учебника на „Просвета – София” е да стимулират децата да пеят и да слушат музика с желание. За целта са подбрани забавни детски песни със съвременни аранжименти и с различна трудност. Техни автори са музикални педагози, млади творци, както и добре познати утвърдени композитори. Професионално изработените инструментални съпроводи помагат за индивидуалната и груповата изява на младите изпълнители.
Традиционно силна страна на учебника са народните песни – хороводни, весели, хумористични, представени от известни изпълнители. Предложени са с интересен и разнообразен съпровод.
Новите знания допълват и обогатяват наученото за музикалните инструменти и оркестрите, в които свирят. Подбраните пиеси за слушане „рисуват” картини, разкриват богата палитра от чувства и преживявания. Отново е поставен акцент на творческата дейност – съчиняване на съпровод с детски музикални инструменти, съчиняване на мелодии по текст и др.

 

МУЗИКА ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

В електронния вариант на учебника по музика са предложени професионални студийни записи на песните за слушане и изпълнение, както и техните инструментални съпроводи. Разнообразните видео материали са алтернативен вариант за наблюдение. Те отвеждат децата в звукозаписно студио, представят разнообразието на изучаваните народни танци, електронните и електроакустичните инструменти, откъси от мюзикъл, концерти и др.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

В тетрадката по музика материалът е структуриран и съобразен с последователното възприемане и усвояване на знанията в учебника. Тя ги допълва и обогатява. Внася интересни игрови елементи с помощта на:
• разнообразни задачи;
• забавни текстове;
• ребуси и кръстословици.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

В книгата за учителя по музика за 4. клас – П. Минчева и колектив, е представена позицията на авторския колектив относно:
• целите и задачите на обучението по музика в 4. клас и реализирането им чрез съдържанието на учебния комплект;
• методически насоки и препоръки към всяка тема от учебника, идеи и допълнителна информация, необходими за успешното реализиране на музикалното възпитание в 4. клас;
• примерно годишно разпределение на учебния материал;
• музикалния и поетическия текст на всички песни за изпълнение.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: