4. клас | Изобразително изкуство


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Създаден от утвърден колектив от автори, учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, в които новите понятия са ясно и достъпно обяснени. Учебникът съдържа оригинални задачи, свързани с тайните на рисуването, моделирането и изобразителните възможности на нови материали и техники. Основен методически принцип на авторите е всички учебни задачи да са насочени към художествена практика, която в максимална степен развива личните умения, способностите и творческата свобода на учениците. И задачите, и текстовете на уроците са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на четвъртокласниците.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Електронният учебник съдържа разнообразни ресурси, които са забавни и с различни нива на сложност. Освен тях в учебника има видеофилми, които показват изобразителни техники. Добавени са също презентации и интерактивни задачи. С тяхна помощ се разширява методическият инструментариум на учителя, което прави уроците по изобразително изкуство още по-увлекателни и улеснява преподаването и ученето.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Книгата за учителя дава методическия указания за хода на всеки урок. Основен методически акцент е достъпността и яснотата при представяне на отделните етапи от изпълнението на практическите задачи и упражнения. Всички задачи са експериментирани в учебна среда. За улеснение на учителите е включено и примерно годишно разпределение. В книгата ще намерите и учебната програма по изобразително изкуство за 4. клас.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Богато илюстриран и лесен за работа, последният учебник от поредицата „Чуден свят” дава възможност както на ученика, така и на учителя да прояви творчество и фантазия. Има и още няколко предимства:
• задачи с различна степен на трудност;
• задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа;
• добре онагледени изобразителни техники;
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• речник на понятията с допълнителна информация;
• богати междупредметни връзки.
Новите знания и понятия се усвояват чрез разнообразни изобразителни и игрови дейности, които надграждат уменията, придобити в предишните три класа. Уроците са кратки, с ясни и точни определения за понятията. Илюстрациите са добре балансирана смес от класически произведения на изобразителното изкуство, детско творчество и снимки. Творческите задачи включват създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени с разнообразни изобразителни материали и техники.
Впечатление прави атрактивната организация на страниците: уроците за нови знания са оцветени в синьо, за затвърдяване и обобщение – в червено, а за проверка – в жълто.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Електронният учебник съдържа разнообразни мултимедийни ресурси, които стимулират наблюдателността, бързината на реакцията и творческото мислене на четвъртокласниците. Това са:
• интерактивни упражнения и задачи;
• кръстословици;
• пъзели и състезателни игри;
• видеофилми, показващи изобразителни техники;
• галерии от снимки.
Те са забавни и допълват материала от печатния учебник, формират умения и развиват художествената култура на ученика, който има възможност сам да провери знанията си и да се оцени.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Книгата за учителя съдържа:
• примерно годишно тематично разпределение;
• разпределение на учебното съдържание по области на компетентност;
• разпределение на задължителните учебни часове;
• методически съвети за подготовката и провеждането на уроците;
• учебната програма по предмета;
• речник за учителя.
В нея авторите разясняват своята философия за методиката на обучението по изобразително изкуство, посочват основните цели и очакваните резултати. Описана е и структурата на учебника. А речникът дава полезна допълнителна информация на учителя за новите понятия от учебната програма.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: