4. клас | Английски език | Немски език | Руски език


Учебен комплект по английски език HELLO! NEW EDITION
 През 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1. – 4. клас получи златно отличие в престижния конкурс за най-добри европейски учебни материали BELMA (Best European Learning Materials Award),
в категорията „Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.


HELLO! NEW EDITION. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

С HELLO! NEW EDITION за 4. клас учениците успешно завършват първия важен етап от изучаването на английски език в училище и се подготвят за новите предизвикателства в 5. клас. HELLO! NEW EDITION е нова система по английски, която ползва доказано успешни модели на обучение от предишното си издание. Тя има изцяло ново съдържание, съобразено с новата учебна програма и Държавните образователни стандарти, атрактивно оформление и красиви илюстрации. Автори са опитните учители Емилия Колева и Елка Ставрева.
Учебникът:
• Включва 32 урока (20 урока за нови знания, 6 урока за преговор и обобщение, 4 урока, посветени на празници, и 2 урока, които запознават учениците с адаптирани литературни произведения), разположени на две страници.
• Отчита и преодолява основни типични трудности при усвояване на английски език от българските ученици, което отличава системата от широко ползваните в практиката чужди системи и е нейно много важно предимство.

• Предлага внимателно подбран езиков материал в уроците за нови знания, представен чрез кратки забавни истории под формата на комикс, с жив и естествен език.
• Съдържа обобщителни преговорни уроци, оформени като проекти, които представят ежедневието на реални деца и отношенията им със семейството и приятелите и предлагат чудесна възможност за персонализиране на езика.
• Включва добре балансирано учебно съдържание, което осигурява достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
• Въвежда имплицитно граматичните структури във фрази от реалния език, които учениците се научават да използват с лекота.
• Формира основите на междукултурното общуване и толерантността към различните култури и изгражда основни личностни ценности.
• Изгражда устойчив лексикален запас.
 

HELLO! NEW EDITION. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения, отговори към тях и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на диалозите, упражненията и песните, отбелязани със знак за слушане;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебната тетрадка по английски език за 4. клас е неразделна част от езиковата система по английски език HELLO! NEW EDITION за началния етап на обучение. Съдържа разнообразни упражнения за затвърдяване на учебното съдържание, представено в учебника. Във всеки урок учениците изпълняват лексикални и граматични упражнения, както и задачи, развиващи езиковите умения, с фокус върху специфичните трудности за българските ученици. Упражненията имат различна степен на трудност, което дава възможност за индивидуализиране на учебния процес. Преговорните уроци са разработени под формата на проекти на техни връстници по изучаваните теми, върху които учениците изпълняват задачи за четене и слушане с разбиране. Учебната тетрадка включва много задачи и дейности, които развиват отговорното учене, логиката, съобразителността, комбинативността и сръчността на учениците и обогатяват знанията им за България и англоезичния свят.

 

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 4. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСК № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 4. КЛАС

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Двата аудиодиска съдържат записи на всички упражнения, диалози, текстове, песни и чантове за слушане в учебника и в работната тетрадка. Записите са направени от носители на езика и дават коректни образци на фонетични и интонационни модели.

 

HELLO! NEW EDITION. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Книга за учителя съдържа:

• Концепцията на авторите и конкретни препоръки за работа.
• Подробни поурочни разработки и отговори на упражненията.
• Текстове на звукозаписите.
• Примерно годишно тематично разпределение.
• Примерни тестове в Word формат (готови за ползване в „Безплатни ресурси” за 4. клас на www.e-uchebnik.bg) и аудиофайлове към тях. (Необходима е регистрация в сайта)
 
Помагала към комплекта
 


HELLO! NEW EDITION. FLASHPACK VERBS
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ”

Комплектът от 24 флашкарти по английски език съдържа рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в начален етап. Картите дават възможност на учителя да използва в часовете разнообразни игрови формати при работата по различни теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на зрителната и двигателната памет, като едновременно учениците получават удоволствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на лексиката и граматиката, а също и за развиване на комуникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препоръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на www.prosveta.bg/flashkarti.

 

TEST YOUR ENGLISH. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Аделина Кръстева)

Преработеното и осъвременено помагало Test Your English е предназначено за учениците в 3. и 4. клас на общообразователните училища, които изучават английски език като първи чужд език от 2. клас.
Сборникът включва степенувани по трудност упражнения, които са съобразени с темите и граматичния материал, представени в най-актуалните учебни програми.
Всеки раздел завършва с обобщителен урок, който проверява четенето с разбиране, лексиката, граматиката и писането.
В края на помагалото са приложени примерни комплексни тестове, кратка илюстрирана граматика с обяснения на български език и отговори на всички задачи.
Помагалото може да допълни всяка езикова система, като улеснява и разнообразява обучението и дава възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията.

 
Учебен комплект по немски език FUNKEL NEU
 

FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Искра Лазарова)

Учебният комплект FUNKEL NEU представлява третото ниво на езиковата система по немски език за начален курс. Предназначен е за учениците от 4. клас, които изучават немски език по новата учебна програма. Учебникът е структуриран така, че да мотивира учениците за пълноценно участие в учебния процес, да провокира активността на всяко дете, да даде възможност за пълноценна комуникация на чужд език.
Учебникът е разработен в четири модула. Всеки модул има тематичен акцент. Между последователните урочни единици съществуват съдържателни връзки. В съответствие с изискванията на учебната програма урочните единици разглеждат следните теми:
• лична информация и представяне;
• здраве и здравословен начин на живот;
• приятели и техните любими занимания;
• моят дом и моята улица;
• в магазина;
• моето училище;
• животни и растения;
• опазване на околната среда;
• празници;
• немскоезичните страни;
• лятна ваканция.
В учебника са включени разнообразни упражнения за развитие на четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане.


FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Искра Лазарова)

Електронното издание на езиковата система по немски език за 4. клас представлява учебник от ново поколение с висока степен на нагледност. В електронния учебник са интегрирани звукозаписите на упражненията за слушане с разбиране, песните и упражненията за правилно произношение. Разнообразните упражнения помагат на учениците да овладеят новата лексика и да упражняват изучаваните граматични структури.
Електронният учебник предлага и кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка. E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

FUNKEL NEU. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Искра Лазарова)

Учебната тетрадка следва структурата на учебника. Съдържа разнообразни упражнения за затвърдяване на учебния материал. Включва задачи, подходящи за домашна работа. Предлага интересни познавателни текстове с разнообразни задачи към тях. Обръща се специално внимание на правописни особености, упражняват се четирите езикови умения. Включени са весели езикови игри.

 

FUNKEL NEU. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Искра Лазарова)

Аудиодискът съдържа всички упражнения за слушане. Той е неразделна част от езиковата система по немски език FUNKEL Neu за началния етап на обучение и е незаменимо помощно средство при овладяването на произношението и интонацията. Съдържа също всички стихотворения и песни, включени в учебния комплект.

 

FUNKEL NEU. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Искра Лазарова)

Книгата за учителя представя целите и структурата на учебния комплект. Дава практически указания за работа с урочните единици. Включва:
• отговори на всички упражнения;
• допълнителна страноведска информация;
• сценарий на аудиозаписите;
• годишно тематично разпределение.

 
Помагала към комплекта
 

FUNKEL NEU LERHKARTEN VERBEN.
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ”

Комплектът от 24 флашкарти по немски език съдържа рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в начален етап. Картите дават възможност на учителя да използва в часовете разнообразни игрови формати при работата по различни теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на зрителната и двигателната памет, като едновременно учениците получават удоволствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на лексиката и граматиката, а също и за развиване на комуникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препоръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на www.prosveta.bg/flashkarti.

 
Учебен комплект по руски език МАТРËШКА
 

МАТРËШКА. РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Учебникът по руски език за 4. клас е създаден специално за българските ученици – отчита типичните за българите трудности при усвояване на руския език.
Учебникът съдържа три глави с лексикални теми, предвидени по учебна програма: семейство, училище, спорт, сезони, животни, растения, моят дом, град, родина и други, 3 преговорни урока, проекти, страници, посветени на градове и природни обекти в Русия, речник и съдържание-навигатор.
Учебникът има сюжетен характер. В него, както и във 2. и 3. клас, действащи са двамата основни герои: българският четвъртокласник Ясен и руското момиче Ира, техните съученици и домашни любимци.
Всеки урок има логична и удобна за процеса на обучение структура и съдържа постоянни рубрики: ПОВТОРЯЕМ; СЛОВАРЬ; ЧИТАЕМ, ГОВОРИМ И ПИШЕМ; ЧИТАЕМ; СЛУШАЕМ; ПИШЕМ; ГОВОРИМ. Лингвистичната информация се представя по лесен за възприятие графичен начин – във вид на постери-схеми, които подпомагат логическото осмисляне и структуриране на информацията, и се отработва чрез разнообразни упражнения. Новите думи се въвеждат с много картинки и забавни текстове. Уменията на учениците за четене, говорене, слушане и писане на руски език се формират чрез забавно текстово и зрително съдържание, което мотивира интереса към езика. В рубриките ЧИТАЕМ и СЛУШАЕМ ученикът има възможност да се запознае с достъпни за етапа на обучение известни произведения на руски детски автори.
Задачите за развитие на устната реч отработват умения за общуване в обичайни ситуации по изучаваните теми, максимално са ориентирани към комуникативните потребности на учениците и са полезни в ситуации на естествено общуване. Уменията за писане се развиват въз основата на модели за писане с ясна структура.
 

МАТРËШКА. РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (електронен) | ДЕМО
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Възможностите за интерактивни учебни дейности правят часовете по руски език по-интересни.
Към уроците за нови знания са разработени кратки презентации с методически бележки, които са отлична интерактивна възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Те предлагат упражнения с много визуален материал. Използват се флипкарти и други типове упражнения, в които учениците могат да проверят правилните отговори. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. Към уроците има и тестови въпроси за самопроверка на знанията. Добавени са и всички аудиозаписи от съответния урок.

 

МАТРËШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Учебната тетрадка към учебния комплект „Матрёшка” за 4. клас допълва учебника и е важен елемент за овладяване на необходимите знания и умения. Уроците в тетрадката съдържат подходящи за индивидуална и групова работата задачи за усвояване на лексиката и граматиката, за развиване на уменията за четене, писане и говорене.
Тетрадката е пълноцветна и съдържа портфолио.

 

МАТРËШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, диалози и текстове за слушане в учебника. Записите са направени от носители на езика и дават правилните образци на фонетични и интонационни модели.

 

МАТРËШКА. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на всички уроци;
• разпределение на учебния материал;
• методически препоръки за работа;
• допълнителен речеви материал: граматични, лексикални и фонетични упражнения, идеи за игри др.;
• допълнителни тестове;
текстовете на звукозаписите.
В книгата са включени учебната програма по руски език за 4. клас, примерно годишно тематично разпределение и текстовете на звукозаписите.

 
Помагала към комплекта
 

МАТРËШКА. НАБОР ФЛЕШ-КАРТ ГЛАГОЛЫ
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ”

Комплектът от 24 флашкарти по руски език съдържа рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в начален етап. Картите дават възможност на учителя да използва в часовете разнообразни игрови формати при работата по различни теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на зрителната и двигателната памет, като едновременно учениците получават удоволствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на лексиката и граматиката, а също и за развиване на комуникативните умения на учениците.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: