2. клас | Занимания по интереси


Знам и мога
 
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска) 

Учебното помагало дава разнообразни възможности за провеждане на заниманията по интереси. Предложените 32 теми:
• провокират второкласниците за различни дейности,
• обогатяват ги със знания, забавляват ги с логически задачи и спортни игри;
• развиват редица социални компетентности, свързани с умения за общуване, работа в група и екип, формиране на увереност, презентиране пред публика, физическа култура.
• формират умения за представяне на личностните и груповите постижения, свързани с развитието и утвърждаването на определени интереси у учениците.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ „ЗНАМ И МОГА”. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА 2. КЛАС
(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: