2. клас | Родинознание


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Учебното съдържание увлекателно запознава учениците с природната и обществената среда и развива техните социални и граждански компетентности.
Учебникът:
• продължава и надгражда учебното съдържание от първи клас;
• представя достъпно новите знания;
• стимулира сетивно-познавателния опит на учениците, уменията им за работа с научно-популярен текст, критичното мислене, комуникативните умения и работата в екип. 

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Учебната тетрадка съдържа разнообразни задачи и упражнения за допълнителна работа, които:
• разширяват и задълбочават тематичното съдържание в учебника;
• насочват учениците към самостоятелни проучвания, експерименти, екипна работа и работа по проект;
• по непринуден и занимателен начин помагат на второкласниците да усвоят проявленията на природната и обществената среда;
• улесняват работата на учителя.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Голямо предимство на учебника са:
• достъпно поднесените знания;
• богато онагледената информация;
• разнообразни задачи за индивидуална, партньорска и групова работа, казуси и проекти.
• поставяне на учениците в разнообразни учебни ситуации, които дават възможност за активно учене, по-лесно усвояване на знанията, развиване на уменията, изграждане на правилни представи за обекти и явления, формиране на понятия за тях.
• Главни акценти са формиране на ценности, като родолюбие и почит към националните герои и историческите паметници;
• стимулиране за поемане на лична отговорност за опазване на родната природа.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

В тетрадката към учебника по родинознание за 2. клас преобладават задачите за самостоятелна работа на учениците, чрез които се затвърдяват знанията, включени в учебника. За повишаване на интереса към изучаваните обекти и явления са поместени:
• различни видове дидактични игри и творчески задачи;
• задачи за попълване и писане на текст;
• кръстословици и забавни ребуси;
• упражнения за работа с изображения;
• задания за проучвания и казуси.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 2. КЛАС
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 2. КЛАС
(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

В помагалото балансирано са съчетани задачи за попълване и писане на текст, за работа с изображения, за усвояване на понятия чрез кръстословици и забавни ребуси, за рисуване и оцветяване. Многообразните учебни задачи:
• помагат на децата да разберат и затвърдят наученото в клас;
• провокират интереса им към природния и социалния свят;
• улесняват постигането на очакваните резултати по програма;
• разнообразяват работата на учителя при целодневното обучение;
• служат като надежден инструмент за проверка на входното, изходното ниво и текущите знанията на учениците.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: