2. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Деяна Недялкова)

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, чрез които малките ученици развиват първоначални технологични знания и изработват някои по-сложни изделия по точни инструкции и образец. Те продължават да усвояват измерване, чертане и обработване. Продължава и обучението в инициативност и предприемчивост чрез уроците за стоки и услуги, за изразходване на парите в семейството, за управление на семейния бюджет. Основен акцент в уроците са технологиите, които показват на учениците как се прави изделието. Специално внимание е отделено на активното учене чрез:
• проблемни ситуации,
• задачи за генериране на идеи,
• работа в екип,
• опитно-изследователска работа,
• работа по малки проекти.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС (с комплект материали)
(Любен Витанов, Деяна Недялкова)

Албумът съдържа:
• 12 листа с цветни разгъвки от картон,
• 4 листа от хартия,
• 35 приложения, означени с номера.
В учебника е посочен номерът на приложението за всяко конкретно изделие. Към албума е приложен и комплект с допълнителни материали.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС

(Любен Витанов, Деяна Недялкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът дава възможност на учителя да прилага творчески подходи и техники в своята работа. Чрез него учениците изживяват радост и удовлетвореност от своите резултати Диференцираното учебно съдържание осигурява успешно справяне на всички ученици, независимо от различните им познавателни и практически възможности. Акцент е поставен върху проектната работа и екипното взаимодействие.
Чрез работата с учебника се осигуряват условия учениците:
• да изразяват личната си позиция, мнение и решение;
• да работят със свой темп и да постигат успех;
• да бъдат самостоятелни и уверени;
• да опознават себе си и да развиват силните си страни;
• да изграждат важни личностни качества.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС (с комплект материали)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебното помагало осигурява необходимите материали за работата с учебника по технологии и предприемачество. То съдържа:
• приложение с разгъвки и изображения от хартия и картон;
• плик с работни материали за осъществяване на практическата дейност в учебните часове.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС

(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: