2. клас | Английски език | Немски език | Руски език


 

Английски език | ▼ Немски език | ▼ Руски език

 

Учебен комплект по английски език HELLO! NEW EDITION


Вече седем години учителите ни се доверяват и избират да работят с учебния комплект HELLO! NEW EDITION за 2. клас, които използва доказано успешни модели за ограмотяване в началния етап!


През 2019 г. признание за високите качества на системата даде и международното жури на престижния конкурс за най-добри европейски учебни материали BELMA (Best European Learning Materials Awards). Поредицата HELLO! NEW EDITION за 1. – 4. клас получи златно отличие в категорията „Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.


 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебникът се състои от 24 урока, които:
• включват устен курс, представен в първите 6 урока;
• въвеждат английската азбука в азбучен ред, по три букви на урок;
• представят граматичните конструкции във фрази от реалния език;
• изграждат устойчив лексикален запас;
• включват внимателно подбран езиков материал и добре балансирано учебно съдържание;
• преодоляват типични трудности при усвояване на английския език от българските ученици;
• съдържат разнообразни дейности, песни и стихчета;
• формират основите на междукултурното общуване и изграждат основни личностни ценности.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи с фокус върху ограмотяването, лексиката и слушане с разбиране и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на текстове, упражнения и песни;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.

E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

HELLO! NEW EDITION. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебната тетрадка е незаменимо помощно средство при ограмотяването на учениците. Тетрадката съдържа:
• упражнения за изписване на главни и малки букви, за попълване на изучените букви в познати думи и за писане на прости изречения;
• упражнения за развиване на уменията слушане с разбиране.
• задачи за развиване на логиката и съобразителността на малките ученици;
• приложение с цветни стикери.

 

CD 1 HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСКОВЕ № 1 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

CD 2 HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСКОВЕ № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози, песни, чантове и упражнения за слушане в учебника и учебната тетрадка. Записите са направени от носители на езика и дават точни образци на фонетични и интонационни модели.

 

HELLO! NEW EDITION.
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта
 

FUNFAIR! THE FUN BOOK FOR THE 2ND GRADE
ЗАНИМАТЕЛНА ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

(Аделина Кръстева) 

Занимателната тетрадка:
• е ценен помощник в избираемите учебни часове*, както и за допълнителна работа вкъщи;
• включва разнообразни и увлекателни задачи и игри, които подпомагат процеса на ограмотяване и затвърдяват изучената лексика;
• предлага градирани по трудност упражнения с възможност за прилагане на индивидуален подход;
• развива комбинативността и логиката на учениците.

 


* Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 2. клас за избираемите учебни часове към FUNFAIR може да изтеглите от секция „За учителя” в профила Ви
в www.e-prosveta.bg.

 

 

HELLO! NEW EDITION. КОМПЛЕКТ ФЛАШКАРТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 1. И 2. КЛАС 

Комплектът съдържа 161 флашкарти, от които 29 представят азбуката (включително 3 буквосъчетания), а 132 илюстрират лексика по следните теми: животни, предмети в класната стая, мебели, цветове, играчки, рожден ден (заедно с числата от 1 до 10), храна, дрехи, части на тялото и сезони.

 

HELLO! NEW EDITION. ТАБЛО „АНГЛИЙСКАТА АЗБУКА”
Формат 70х100 

Подпомага учениците при научаването на английската азбука, като представя буквите графично и с илюстрации.

 
 

▲ Английски език | Немски език | ▼ Руски език

 
Учебен комплект по немски език FUNKEL NEU
 

FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Учебникът предлага:
• 14 учебни единици, в които малките ученици преживяват вълнуващи приключения със светулката Функел и приятелите му;
• уводен устен курс и представяне на азбуката – DAS ABC-HAUS;
• уроци за въвеждане на буквите и развиване на езиковите умения слушане и говорене;
• песни и игри, дейности за оцветяване и рисуване, разнообразни творчески задачи, чрез които учениците усвояват езика;
• рубриката Unser ABC-Projekt, която полага началото на работата по проекти;
• текстовете на песните и стиховете, включени в учебника.

 

FUNKEL NEU. НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

КРАТЪК Е-УРОК   УПРАЖНЕНИЕ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни упражнения, които представят буквите от немската азбука – печатни и ръкописни, буквосъчетанията и начина на изговарянето и изписването им;
• електронни ресурси, които помагат на учениците да усвоят новата лексика и да запаметят цели фрази;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.

E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

FUNKEL NEU. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Учебната тетрадка е незаменимо помощно средство при ограмотяването на учениците.
Тя съдържа:
• упражнения за ръкописно изписване на главни и малки букви, за свързване на изучените букви в думи и за писане на прости изречения;
• задачи, които развиват логиката, съобразителността, комбинативността и сръчността на малките ученици.

 


CD FUNKEL NEU. АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Аудиодискът съдържа всички упражнения за слушане. Той е незаменимо помощно средство при овладяването на произношението и интонацията. Аудиодискът съдържа и всички стихотворения и песни от учебния комплект.

 

FUNKEL NEU.
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала по немски език
 

ТАБЛО „НЕМСКА АЗБУКА”
Формат 50х70

Подпомага учениците при научаването на немската азбука, като представя буквите графично и с илюстрации.

 
 

▲ Английски език | ▲ Немски език | Руски език

 
Учебен комплект по руски език МАТРËШКА
 

МАТРЁШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

• устен уводен курс, който запознава учениците с Русия и рускоезичния свят;
• основен курс, съдържащ посочените в програмата лексически теми, преговорни уроци, проекти, приказки, речник и съдържание – навигатор.
Уроците имат ясна и удобна за работа структура и създават условия за формиране на умения за четене, говорене, слушане и писане на руски език. Разнообразните задачи осигуряват изграждането на лексикални и граматични знания и на правилно произношение.
Заедно с героите на учебника Ясен и Ира второкласниците се запознават с живота на децата в Русия.

 

МАТРЁШКА. УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

КРАТЪК Е-УРОК   АУДИОФАЙЛ

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи с фокус върху ограмотяването и лексиката;
• всички аудиозаписи на текстове, упражнения и песни;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.
Е-уроците са разработени към уроците за нови знания и представляват кратки интерактивни презентации, които са отлична възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Включват упражнения с много визуален материал, а учениците могат да проверят отговорите, като обръщат двустранни карти и натискат вградени бутони. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. След всеки е-урок са предложени тестови въпроси за самопроверка.

 

МАТРЁШКА. УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Учебната тетрадка предлага:
• подходящи за индивидуална и групова работа задачи за усвояване на лексиката и граматиката, за развиване на уменията за четене, писане и говорене;
• разнообразни текстове за четене с разбиране, които служат като основа за създаване на собствен текст;
• портфолио.

 

CD МАТРЁШКА. АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

МАТРЁШКА.
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала по руски език
 

ТАБЛО „РУСКА АЗБУКА”
Формат 50х70

Подпомага учениците при научаването на руската азбука, като представя буквите графично и с илюстрации.

 
 

▲ Английски език | ▲ Немски език | ▲ Руски език

 
Споделете с приятели


Открий ни в: