2. клас | Английски език | Немски език | Руски език


Учебен комплект по английски език HELLO! NEW EDITIONHELLO! NEW EDITION
е нова система по английски, която ползва доказано успешни модели на обучение от предишното си издание. Тя има изцяло ново съдържание, съобразено с новата програма, атрактивно оформление и красиви илюстрации.През 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1. – 4. клас получи златно отличие в престижния конкурс за най-добри европейски учебни материали BELMA (Best European Learning Materials Awards),
в категорията „Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.


 

Hello! New Edition. Учебник по английски език за 2. клас (печатен)
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебникът включва 24 урока, разположени на разтвори.
• Устен курс, представен в първите 6 урока.
• Отчита и преодолява основни типични трудности при усвояване на английския език от българските ученици, което отличава системата от широко ползваните в практиката чужди системи и е нейно много важно предимство;
• Съдържа внимателно подбран езиков материал, представен чрез кратки забавни истории под формата на комикс с жив и естествен език;
• Включва добре балансирано учебно съдържание, което осигурява достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване;
• Съдържа многообразие от дейности, стихотворения и песни, съобразени със спецификите на възрастта и интересите на учениците.

 

Hello! New Edition. Учебник по английски език за 2. клас (електронен) – ДЕМО
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи с фокус върху ограмотяването, лексиката и слушане с разбиране и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на текстове, упражнения и песни;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.

E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен върху атрактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и обяснения на български език, както и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

Hello! New Edition. Учебна тетрадка по английски език за 2. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Учебната тетрадка е незаменимо помощно средство при ограмотяване на учениците. Тетрадката съдържа:
• упражнения за изписване на главни и малки букви, за попълване на изучените букви в познати думи и за писане на прости изречения;
• задачи, които развиват логиката, съобразителността, комбинативността и сръчността на малките ученици;
• приложение с цветни стикери.

 

CD 1 Hello! New edition. Аудиодиск № 1 по английски език за 2. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

CD 2 Hello! New edition. Аудиодиск № 1 по английски език за 2. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози, песни и упражнения за слушане в учебника и учебната тетрадка. Записите са направени от носители на езика и дават точни образци на фонетични и интонационни модели.

 

Hello! New Edition. Книга за учителя по английски език за 2. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Книгата за учителя включва:
• поурочни разработки и отговори на упражненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Помагала към комплекта
 

FUNFAIR! The Fun Book for the 2nd grade.
Занимателна тетрадка по английски език за 2. клас

(Аделина Кръстева) 

Занимателната тетрадка FUNFAIR е предназначена за учениците, изучаващи английски език във 2. клас. Помагалото е съобразено с идеята, че децата учат най-лесно и най-ефективно, когато се забавляват. Може да се използва в избираемите учебни часове, както и за допълнителна работа у дома и преговор през ваканциите. Включва разнообразни и занимателни задачи и игри, които подпомагат процеса на ограмотяване и затвърдяват лексиката, заложена в новата учебна програма за 2. клас. Упражненията са градирани по трудност, което дава възможност за прилагане на индивидуален подход. Предложени са упражнения за попълване на изучените букви в познати думи, попълване на думи на определено място в изречения, подреждане на разбъркани думи в изречение, задраскване на излишната дума или изречение, писане на прости изречения и кратък текст, както и задачи за развиване на комбинативността и логиката на учениците.

 

 

Hello! New Edition. Флашкарти 

Комплектът съдържа
161 флашкарти, от които
29 представят азбуката (включително 3 буквосъчетания),
а останалите 132 илюстрират лексика по следните теми: животни, предмети в класната стая, мебели, цветове, играчки, рожден ден (заедно с числата от 1 до 10), храна, дрехи, части на тялото и сезони.

 

Табло „Английската азбука”
Формат 70х100 

Подпомага учениците при научаването на английската азбука, като представя буквите графично и с илюстрации.

 
Учебен комплект по немски език FUNKEL NEU
 

Funkel Neu. Немски език за 2. клас (печатен)
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Учебникът предлага:
• 14 учебни единици, в които малките ученици преживяват вълнуващи приключения със светулката Функел и приятелите му
• уводен устен курс и представяне на азбуката – DAS ABC-HAUS
• уроци за въвеждане на буквите и развиване на езиковите умения слушане и говорене
• песни и игри, дейности за оцветяване и рисуване, разнообразни творчески задачи, чрез които учениците усвояват езика
• рубриката Unser ABC-Projekt, която полага началото на работата по проекти
• немско-български поурочен речник
• текстовете на песните и стиховете, включени в учебника.

 

Funkel Neu. Немски език за 2. клас (електронен) – ДЕМО
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Електронният учебник предлага:
• интерактивни упражнения, които представят буквите от немската азбука – печатни и ръкописни, буквосъчетанията и начина на изговарянето и изписването им;
• електронни ресурси, които помагат на учениците да усвоят новата лексика и да запаметят цели фрази;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възможност за самооценка;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и тестови задачи за самопроверка.

E-уроците дават възможност за разнообразяване на традиционната работа с учебника чрез поднасяне на учебния материал под формата на интерактивна презентация. Материалът от учебника е представен чрез интерактивни слайдове, в които учениците могат да обръщат двустранни карти с текст и изображения или да използват вградени бутони с отговори към упражненията. Презентациите съдържат и допълнителни визуални материали, като изображения и кратки видеофилми.

 

Funkel Neu. Учебна тетрадка по немски език за 2. клас
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Учебната тетрадка предлага:

• целенасочено развиване и усъвършенстване на умението писане
• задачи, които развиват логиката, съобразителността, комбинативността и сръчността на малките ученици.

 


CD Funkel Neu. Аудиодиск по немски език за 2. клас
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Аудиодискът съдържа всички упражнения за слушане и всички песни, включени в учебния комплект.

 

Funkel Neu. Книга за учителя по немски език за 2. клас
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Книгата за учителя съдържа:
• методическа разработка на урочните единици
• текстове за слушане, песни и игри
• отговорите на упражненията в учебника и работната тетрадка
• примерно годишно тематично разпределение.

 
Помагала по немски език
 

Табло „Немската азбука”
Формат 50х70

Подпомага учениците при научаването на немската азбука, като представя буквите графично и с илюстрации.

 
Учебен комплект по руски език МАТРËШКА
 

Матрëшка. Учебник по руски език за 2. клас (печатен)
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Учебникът предлага:
• устен уводен курс, следван от две глави, съдържащи лексическите теми, определени от учебната програма, преговорни уроци, проекти, приказки, речник и съдържание – навигатор
• ясна и удобна за работа структура на уроците
• разнообразни задачи за изграждане на лексикални и граматични знания и на правилно произношение
• формиране на уменията за четене, говорене, слушане и писане на руски език по
интересен и забавен начин
• запознаване с живота на децата в Русия заедно с героите на учебника Ясен и Ира
и неусетно усвояване на новите знания.

 

Матрëшка. Учебник по руски език за 2. клас (електронен) – ДЕМО
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Електронният учебник спомага за удобна и ефективна работата в час и дава възможност новият материал да се усвоява по-лесно. Електронният учебник съдържа всички аудиозаписи към учебника. Към уроците за нови знания са разработени кратки презентации с методически бележки, които са отлична интерактивна възможност както за преподаване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Те предлагат упражнения с много визуален материал. Използват се флипкарти и други типове упражнения, в които учениците могат да проверят правилните отговори. В рубриките „Запомнете”, „Важно” и „Любопитно” е изведена информация, която децата трябва да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия. Към уроците има и тестови въпроси за самопроверка на знанията. Добавени са и всички аудиозаписи от съответния урок.

 

Матрëшка. Учебна тетрадка по руски език за 2. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Учебната тетрадка предлага:

• подходящи за индивидуална и групова работата задачи за усвояване на лексиката и граматиката, за развиване на уменията за четене, писане и говорене
• разнообразни текстове за четене с разбиране, които служат като основа за продуциране на собствен текст

 

CD Матрëшка. Аудиодиск по руски език за 2. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

 

Матрëшка. Книга за учителя по руски език за 2. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова)

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на всички уроци и методически препоръки за работа
• допълнителен материал: фонетични упражнения, идеи за игри, стихотворения и др.
• текстовете на звукозаписите и примерно годишно тематично разпределение.

 
Помагала по руски език
 

Табло „Руската азбука“
Формат 50х70

Подпомага учениците при научаването на руската азбука, като представя буквите графично и с илюстрации.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: