2. клас | Физическо възпитание и спорт


 

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас
(Eвгения Герова) 

Книгата улеснява работата на учителя, като дава подходящи модели за успешно обучение и методически насоки. Съдържа:
• алгоритми за овладяването на двигателните дейности;
• методи за преодоляване на допускани двигателни грешки;
• щафетни и подвижни игри за затвърдяване на двигателните умения;
• линейна програма за повишаването на ефективността на обучението;
• новата система за диагностика на физическата дееспособност;
• танцовите движения на изучаваните музикални игри и хората;
• техниката на изпълнение на стил кроул;
• правилата за безопасност във водна среда;
• начини на преодоляване на препятствия и ориентиране по схема при туризма.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: