2. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова)

Учебникът:
• гарантира висока ефективност при усвояването и прилагането на основните математически умения;
• дава възможност за самостоятелно учене;
• развива критическо мислене и творчество;
• насърчава изследователските умения на учениците;
• въвлича децата леко и приятно в усвояването на новите знания, последвано от приложение в практиката;
• предлага разнообразни подходи и техники за устно смятане, които подсилват класическите алгоритми;
• предоставя уникално дидактическо средство за онагледяване на табличното умножение;
• изгражда прецизна система от текстови задачи;
• съдържа логически и забавни задачи, работа по проекти и игрови дейности.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Александра Николова, Валентина Кадева)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова)

Тетрадките:
• са занимателни и достъпни;
• дават възможност на учениците да решават много и разнообразни задачи;
• съдействат за затвърдяване и усъвършенстване на уменията на учениците да събират, изваждат, умножават и делят, да чертаят и измерват.
Втората тетрадка съдържа специална мрежа – уникално дидактическо средство за лесно умножаване.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС

(Владимира Ангелова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева, Тошко Тонев, Стела Дойчинова)

Сборникът:
• е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците;
• цели да затвърди придобитите знания и умения и да упражни прилагането им в практиката;
• съдържа задачи, които са поднесени по достъпен и забавен начин;
• осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 2. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Помагалото включва 32 теми, всяка от които:
• съдържа две страници със задачи, разпределени в 3 нива на сложност;
• дава възможност прилагане на индивидуален подход към учениците;
• предлага разнообразни дейности за изпълнение;
• насърчава изследователските умения на учениците;
• дава възможност за развиване на критическо мислене и проява на творчество.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебникът:
• провокира интерес чрез графичнотото си оформление;
• създава емоционален фон с предложените чрез забавните персонажи комуникативни ситуации;
• представя учебното съдържание достъпно и интересно;
• осигурява условия за осмисляне на практическата приложимост на математиката;
• извежда всяко ново понятие от позната практическа ситуация и без излишно теоретизиране;
• предлага разнообразни теми, в контекста на които учениците търсят и откриват данни, решават проблеми, проверяват решения, дискутират идеи;
• съдържа задачи, които подпомага възприемането на математическото съдържание, развиват логическото мислене и изграждат положително отношение към ученето;
• изгражда система за работа с текстови задачи.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.

 

ТЕТРАДКА №1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

ТЕТРАДКА №2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебните тетрадки:
• съдържат разнообразни по съдържание и форма задачи към всеки урок от учебника;
• съдействат за затвърдяване на уменията на учениците да събират, изваждат, умножават и делят числата до 100, да решават текстови задачи, да измерват, чертаят, наблюдават и съобразяват;
• може да се използват в учебния час, в часовете за самоподготовка или за домашна работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Помагалото:
• съдейства за формиране на навик за системно учене и траен интерес към математиката;
• може да се използва за самостоятелна работа на учениците и като допълнителен материал в учебния час;
• съдържа разнообразни задачи, които са естествено продължение на всеки урок от учебника;
• предлага задачи за домашна работа, които може да се използват за проверка на наученото от всеки урок както от учителите, така и от родителите.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Помагалото включва 32 теми, всяка от които:
• съдържа две страници със задачи, разпределени в 4 нива на сложност;
• дава възможност за диференциране на работата и прилагане на индивидуален подход към учениците;
• съдържа задачи за затвърдяване и надграждане на знанията и уменията им;
• допринася за усъвършенстване и развиване на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

Помагалото е разработено в две части.
Първата част е за учениците и съдържа 13 самостоятелни работи в по два варианта за:
• диагностика на компетентностите след всяка тема от учебното съдържание;
• установяване на уменията за решаване на текстови и геометрични задачи;
• входна и изходна диагностика.
В края на тази част са дадени верните отговори на задачите.
Втората част е за учителя. С приложенията в нея лесно може да:
• направи диагностика по дадените критерии;
• определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да наблегне.

 

МАТЕМАТИЧЕСКА СУПЕРСИЛА. УЧИЛИЩЕ ЗА МАГЬОСНИЦИ
(Линда Бертола)

Учи математика и се забавлявай!
Книжката превръща решаването на математически задачи в забавление.
Разработена е от специалисти в ученето чрез игра.
Децата ще разберат и усвоят важни математически понятия с усмивка на лицето!
В книжката под формата на игри ще намерите:
• Четене, писане и сравняване на числата до 100;
• Събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 100;
• Похвати за устно смятане;
• Логически пъзели.

Автор на илюстрациите: Агнес Баруци

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Катя Георгиева, Росица Рангелова) 

Помагалото е разработено в две части.
Първата част е за учениците и съдържа 13 самостоятелни работи в по два варианта за:
• диагностика на компетентностите след всяка тема от учебното съдържание;
• установяване на уменията за решаване на текстови и геометрични задачи;
• входна и изходна диагностика.
В края на тази част са дадени верните отговори на задачите.
Втората част е за учителя. С приложенията в нея лесно може да:
• направи диагностика по дадените критерии;
• определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да наблегне.

 
 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Сборникът:
• е предназначен за целенасочена работа с текстови задачи;
• може да се използва в задължителните и в избираемите учебни часове по математика, както и за самостоятелна работа;
• включва задачи, които са подходящи за диференциране на работата с текстови задачи;
• съдържа разширено съдържание с дейностите при работата над текстовите задачи, както и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват.

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 2. КЛАС
(Невена Чардакова, Катя Георгиева, Теодора Мерамджиева, Силвия Марушкина)

Помагалото:
• поднася учебното съдържание леко и достъпно;
• е съобразено с психическите и възрастовите особености на децата;
• съдържа занимателни задачи;
• цели да подпомогне ученика при самоподготовката му;
• може да се използва за целодневно обучение и за самоподготовка вкъщи.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 2. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич)

Помагалото:
• е насочено към учениците с интерес към математиката;
• включва задачи, които покриват, разширяват и надграждат учебното съдържание;
• изправя учениците пред интересни, ангажиращи и нестандартни предизвикателства;
• допринася за усъвършенстване на познавателните умения, развиване на пространствената ориентация, наблюдателност и съобразителност;
• включва отговорите или решенията на повечето задачи.

 

ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
Формат: 100х70 см

Таблото представя по оригинален начин табличното умножение и деление. То:
• илюстрира връзката между компонентите на действията умножение и деление чрез специални цветни маркери;
• допринася за по-доброто осмисляне на взаимнообратната връзка между двете действия;
• дава възможност за по-лесното им овладяване и запаметяване.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: