2. клас | Религия


Религия. Християнство – православие за 2. клас 
печатен 
(Емилия Василева, Виолета Рогачева) 

Учебникът осъществява спираловидно надграждане на учебното съдържание от 1. клас. Структуриран е в три части:
• учебни теми – съдържа леснодостъпни текстове;
• „Да научим повече” – състои се от художествени и адаптирани библейски текстове;
• работни листове – включват разнообразни упражнения, тестове за диагностика, Църковно календарче, примерен модел на дневници за празниците и за добрите дела.
Чрез така поднесеното учебно съдържание се разширява информираността на учениците, разнообразяват се дейностите им за ценностно ориентиране, изгражда се нравствено поведение, съобразено с християнските ценности.

 

Религия. Християнство – православие за 2. клас – електронен – ДЕМО (Емилия Василева, Виолета Рогачева) 

Електронният вариант на учебника по религия християнство – православие за 2. клас осигурява високо ниво на нагледност и подпомага успешното и ефективно обучение. Съдържа разнообразни електронни ресурси, като:
• занимателни задачи;
• тренировъчни упражнения;
• виртуални разходки из български катедрални храмове, църкви и манастири;
• песни за големите християнски празници;
• презентации и анимации за светци и библейски събития.

 

Книга за учителя по религия. Християнство – православие за 1. – 4. клас
(Емилия Василева, Иван Желев, Димитър Коруджиев, Екатерина Томова, Виолета Рогачеварина Томова)

В книгата за учителя по религия (християнство – православие) за 1. – 4. клас са включени:
• учебна програма по религия (християнство – православие) за началния курс на обучение;
• разпределение на учебните часове;
• методически насоки за организиране на обучението.
Общата книга за учителя дава възможност да се проследи надграждането на учебното съдържание в началния курс на обучение по религия.


 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: