2. клас | Религия


РЕЛИГИЯ. ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ
ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Емилия Василева, Виолета Рогачева) 

Учебникът осъществява спираловидно надграждане на учебното съдържание от 1. клас. Структуриран е в три части:
• учебни теми – съдържа леснодостъпни текстове;
• „Да научим повече” – състои се от художествени и адаптирани библейски текстове;
• работни листове – включват разнообразни упражнения, тестове за диагностика, Църковно календарче, примерен модел на дневници за празниците и за добрите дела.
Чрез така поднесеното учебно съдържание се разширява информираността на учениците, разнообразяват се дейностите им за ценностно ориентиране, изгражда се нравствено поведение, съобразено с християнските ценности.

РЕЛИГИЯ. ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО (Емилия Василева, Виолета Рогачева) 

Електронният вариант на учебника по религия християнство – православие за 2. клас осигурява високо ниво на нагледност и подпомага успешното и ефективно обучение. Съдържа разнообразни електронни ресурси, като:
• занимателни задачи;
• тренировъчни упражнения;
• виртуални разходки из български катедрални храмове, църкви и манастири;
• песни за големите християнски празници;
• презентации и анимации за светци и библейски събития.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РЕЛИГИЯ. ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ ЗА 1. – 4. КЛАС
(Емилия Василева, Иван Желев, Димитър Коруджиев, Екатерина Томова, Виолета Рогачеварина Томова)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: