2. клас | Музика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

• Съдържанието на учебника е изложено на принципа на постепенното усложняване и надграждане, което ще улесни учениците при усвояването на учебния материал.
Включени са тематично свързани песни и музика за слушане с:
• редуването на сезоните;
• с изучаваните празници и обичаи;
• с обичаната от децата тема за животинския свят.
Децата обогатяват своите представи за музикалните инструменти и за начина на свирене с тях чрез разнообразни илюстрации и снимки.

 

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят. 

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

• Съдържа занимателни задачи – лабиринти, кръстословици, скрити картини, които атрактивно подпомагат усвояването на основните понятия.
• Тетрадката дава възможност за индивидуална работа на всеки ученик в клас и у дома и улеснява учителя при проверка оценка на знанията.
• По приятен и увлекателен начин тя провокира интереса на децата към музикалното изкуство.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Авторите на учебника продължават да развиват идеята, залегнала в основата на учебника за 1. клас – присъствието на приказни персонажи. Появата на приказния клоун е вдъхновена от едноименната пиеса за пиано на Дмитрий Кабалевски. Предоставени са необходимите музикални звукозаписи, което освобождава учителя от задължението да търси допълнителни материали за часа. В учебника са предложени:
• забавни, игрови подходи за изпълнение, слушане на музика, импровизация на ритъм;
• разнообразни задачи за наблюдение и анализ за стимулиране на интелектуалното развитие на децата;
• междупредметни връзки.
Учителят може да подбере подходящи задачи от предложените в учебника и със сигурност ще постигне очакваните резултати от обучението на учениците по музика.

 

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят. 

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

• В тетрадката са включени много творчески задачи – съчиняване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия към стихове.
• Съдържа забавни игри по всички теми – плетеници, кръстословици, рисунки, картинки за оцветяване, задачи с различна степен на трудност.
С предложените забавни игри по всички теми децата неусетно ще затвърдят наученото в часовете по музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: