2. клас | Религия


Религия. Християнство – православие за 2. клас 
печатен 
(Емилия Василева, Виолета Рогачева) 

Учебникът е съобразен с новата учебна програма по религия за 2. клас. Съдържа достъпни текстове, които приобщават учениците към християнските добродетели:
• вяра и честност;
• умение за прошка;
• добротворство;
• почит към родителите.

Религия. Християнство – православие за 2. клас електронен | Демо (Емилия Василева, Виолета Рогачева) 

Електронният вариант на учебника по религия (християнство – православие) за 2. клас осигурява високо ниво на нагледност и подпомага успешното и ефективно обучение. Съдържа разнообразни електронни ресурси: занимателни задачи, тренировъчни упражнения, песни за големите християнски празници, презентации за светци и библейски събития.  Изобразени са с различни по тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят.
 

Книга за учителя по религия. Християнство – православие за 1. – 4. клас
(Емилия Василева, Виолета Рогачева, Екатерина Томова)

Книгата за учителя по религия (християнство – православие) за 1. – 4.  включва учебна програма по религия (християнство – православие) за началния курс на обучение, разпределение на учебните часове и методически насоки за организиране на обучението. Общата книга за учителя дава възможност да се проследи надграждането на учебното съдържание в началния курс на обучение по религия.


 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: