1. клас | Религия


Религия
 
    

Религия. Християнство – православие за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Емилия Василева, Иван Желев, Димитър Коруджиев, Екатерина Томова) 

Учебникът запознава първокласниците с:
• непреходните ценности на християнския морал;
• основните християнски празници, традиции и символи;
• икони и кратки жития на светци.
Първата част на учебника е съобразена с периода на ограмотяване. В нея преобладават илюстративният материал и занимателните задачи. Във втората част са включени допълнителни текстове. В края са приложени два теста – за установяване на входното и изходното равнище.


В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различен тип иконки, разположени по страниците на  учебника, към темите, за които се отнасят.

Книга за учителя по религия. Християнство – православие за 1. – 4. клас
(Емилия Василева, Виолета Рогачева, Екатерина Томова)

В книгата за учителя са включени:
• учебна програма по религия (християнство – православие) за началния курс на обучение;
• разпределение на учебните часове;
• методически насоки за организиране на обучението. 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: