1. клас | За часа на класа


Азбука на правилата
 
 

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 1. КЛАС
(Жулиета Савова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Помагалото е преработено в съответствие с новия стандарт за  гражданското,  здравното,  екологичното и интеркултурното образование В него е заложена богата палитра от въпроси, които се  разглеждат  в часа на класа. Разработени са всички теми, предвидени в учебната програма по безопасност на движението, както и в програмата за защита при бедствия, аварии и катастрофи. Помагалото запознава първокласниците по интересен и занимателен начин с важни правила за безопасно придвижване, за живота в училище, за здравословната среда, за взаимоотношенията, за посрещането на любими празници. Нова тема е „Какво означава думата „тероризъм” и как разпознаваме злонамерените действия”. Помагалото предлага: забавни задачи и практически дейности; специално написани стихотворения за по-лесно усвояване на съдържанието; интересни рубрики; богати междупредметни връзки; примерни тематични разпределения; основни и допълнителни ресурси, включително тестове.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ „АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА”. ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА 1. КЛАС
(Жулиета Савова)

Kнигата за учителя предлага разнообразни дидактически модели и стратегии, методически решения и идеи за петминутки. Те съдействат за осъзнаване на личностния смисъл на изучаваното, за мотивиране и активно включване в дейностите, за формиране на преносими знания и умения, на желани модели на поведение. Предложените методически решения и стратегии за работа стимулират формирането на ключови умения и компетентности на учениците през XXI век.

 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: