1. клас | Физическо възпитание и спорт


 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА 1. КЛАС
(Eвгения Герова) 

Книгата представя илюстрирани и описани двигателните дейности, както и методите за правилното им реализиране. Предложени са щафетни и подвижни игри. Разяснени са начините за преодоляване на най-често допусканите двигателни грешки. Включена е новата система за оценяване на физическата дееспособност. Танцовите стъпки и движения на изучаваните музикални игри и хорà са описани ясно и подробно. В избираемата област „Туризъм, ориентиране и зимни спортове” обучението е подпомогнато с примерни игри.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: