Какво получава учителят, избрал „Просвета” в 1. клас 
За учебната 2024/2025 г.
при избор на учебник за 1. клас на Издателска група „Просвета”,
учителят получава:
 

 
 

•  екземпляр от избрания учебник и учебни тетрадки,

•  книга за учителя,

•  пълен достъп до образователната платформата е-просвета.

Всички електронни учебници и познавателни книжки на Издателска група „Просвета” (от яслена група до 12. клас), кратки електронни уроци, видеоуроци с учител, уроци за слушане, учебни филми, интерактивни задачи и тестове, виртуални разходки, анимации, звукозаписи на песни, художествени произведения, текстове и упражнения по чужди езици, галерии от снимки и картини, диктовки и др. – над 50 000 образователни ресурса.

 
 

 

КАКВО ПОЛУЧАВА ОЩЕ? ВИЖТЕ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРЕДМЕТ

 

 
При избор на буквар и читанка
 

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 1. КЛАС.
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(Тина Велева, Стоян Иванов)

При избор на учебник на „Просвета – София” или на „Просвета Плюс”,
или на „Просвета АзБуки”.

Помагалото е предназначено за ученици в 1. клас, които се учат да четат, да осмислят прочетеното, да извличат информация от текстове с различно съдържание. Книжката съдържа 20 теми със специално подбрани откъси от приказки, разкази и любопитна информация, подходящи за деца. Към произведенията са съставени занимателни въпроси и задачи. Така неусетно и увлекателно децата ще открият чудния свят на книгите, който непрекъснато ще опознават.

 

ТАБЛО „ДОМЪТ НА АЗБУКАТА” ЗА 1. КЛАС
Формат: 70х100

При избор на учебник на „Просвета – София” или на „Просвета Плюс”,
или на „Просвета АзБуки”.

 

 
При избор на учебник по математика
 

 

САМОСТОЯТЕЛНИ  РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова)

При избор на учебник на „Просвета Плюс”.

Първата част съдържа 10 самостоятелни работи (в два варианта) – за входно и изходно ниво и към всяка тема от учебното съдържание.
Втората част включва пет приложения, с които учителят да:
• извърши диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати;
• определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.
Верните отговори в помагалото дават възможност за самопроверка.

 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

При избор на учебник на „Просвета – София”.

Темите със задачи в сборника са естествено продължение на всеки урок от учебника и:
• формират умения и навици за системна работа;
• затвърдяват знанията и развиват логическото мислене;
• допълват учебния материал;
• работят и под формата на самостоятелна работа за учениците;
• проверяват наученото от ученика чрез задачите от обособеното каре в края на всяка тема.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА
„ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 20 И ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ...,90, 100” ЗА 1. КЛАС

Формат: 70х100

При избор на учебник на „Просвета – София” или на „Просвета Плюс”.

 

 
При избор на учебник по родинознание
 

 

ЕДНОСТРАННО ТАБЛО „НАШАТА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Формат: 100х70

При избор на учебник на „Просвета – София” или на „Просвета Плюс”,
или на „Просвета АзБуки”.

 

 
При избор на учебник по музика
 

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които развиват музикалните способности и слуховата активност на децата. С тях те:
• възприемат звукови картини;
• разбират изразните възможности на музиката;
• отгатват реда на прозвучаване на музикални откъси и посоката на движение на мелодията;
• определят жанровете марш, валс, хоро и ръченица.

При избор на учебник на „Просвета Плюс”.

 


4 БРОЯ СD ПО МУЗИКА КЪМ КОМПЛЕКТА „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”

При избор на учебник на „Просвета Плюс”.

 

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

При избор на учебник на „Просвета – София”.

Тетрадката съдържа:
• забавни задачи, игри, упражнения и кръстословици, чрез които се затвърдяват представите, получени в часовете по музика;
• задачи с повишена трудност за индивидуална работа, за организиране на състезания или за дейности по желание на децата.
С нея първокласниците:
• осмислят музикалния и илюстративния материал от учебника;
• развиват музикално-слуховите си способности;
• натрупват елементарни знания за музикалното изкуство.
Първокласниците имат възможност да работят върху страниците на тетрадката индивидуално или групово както в часовете, така и в свободното време у дома.

 


2 БРОЯ СD ПО МУЗИКА КЪМ КОМПЛЕКТА „ЧУДЕН СВЯТ”

При избор на учебник на „Просвета – София”.

 

 

 
При избор на учебник по изобразително изкуство
 

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО „БОИ И ЦВЕТОВЕ” И „ЦВЕТОВЕТЕ В КНИГИТЕ С ПРИКАЗКИ”
Формат: 70х100

При избор на учебник на „Просвета – София” или на „Просвета Плюс”.

 

 
При избор на учебник по технологии и предприемачество
 

 

УЧЕБНО ТАБЛО „КАК РАБОТИМ И ИГРАЕМ”
Формат: 50х70

При избор на учебник на „Просвета – София” или на „Просвета Плюс”.

Таблото служи за организация и самоорганизация по време на учебните часове. На него са изобразени различни видове дейности, които предполагат фронтална работа, работа по двойки, групова работа, дискусии, представяне на идея, проект или творчески продукт на учениците. Има за цел да развива организационни и комуникативни умения, да усъвършенства навиците за дисциплина и самоконтрол. С помощта на щипка се избира подходящата дейност, при която е необходимо да се спазват конкретни инструкции, дадени от учителя или предложени от учениците.

 

 
При избор на учебник по английски език
 

 


HELLO! NEW EDITION. АУДИОДИСКОВЕ № 1 И № 2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА 1. КЛАС

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

 

 

 
Всеки учител, който избере ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ УЧЕБНИЦИ
по всички предмети в 1. клас на Издателска група „Просвета”
 (без значение дали на „Просвета”, „Просвета Плюс”, „Просвета АзБуки”,
 или комбинирано от трите поредици), ще получи бонус: 
 

  •  Табло „Добре дошли, скъпи първокласници”;  

  •  Двустранно табло „Пътешествие на буквите”;  

  •  Двустранно табло „Умея да смятам до 100”;  

  •  Комплект за празника на буквите – стихчета за всяка буква;  

  •  Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас (Евгения Герова).  

 
Споделете с приятели


Открий ни в: