1. клас | Родинознание


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Учебникът предлага:
• достъпно учебно съдържание;
• изобилие от илюстрации;
• помощ на първокласниците при възприемането на социалния и природния свят.
С учебника учениците:
• развиват социалните си умения – чрез дискусии;
• осмислят своето място в света, в който живеят.
Учебникът съдържа два варианта за изходяща диагностика.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Електронният учебник съдържа песни, гатанки, стихотворения, видеоимпресии, виртуални
360-градусови обиколки, анимирани сюжетни казуси. Тези ресурси стимулират емоционалността и речевата активност на учениците. Електронният учебник е обогатен с озвучени кратки е-уроци. Те са удобна методическа разработка за учителя, която може да използва в час, независимо по кой от одобрените учебници преподава. Те са чудесни и за самоподготовка на ученика, защото съдържат въпроси и задачи, които ще му дадат възможност да тренира наученото в клас.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Учебната тетрадка съдържа разнообразни, богато онагледени задачи, които:
• реализират целите, предвидени в учебната програма по родинознание;
• разширяват и задълбочават учебното съдържание в учебника;
• улесняват работата на учителя;
• подпомагат възприемането на учебното съдържание от учениците;
• повишават интереса към изучаваните обекти и явления;
• насърчават детската любознателност и творчество.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС

(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси. 

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Учебникът осигурява следните предимства:
• текстовете са съобразени с периода на ограмотяване;
• учебното съдържание е представено чрез илюстрации;
• дейностите са обозначени с условни знаци;
• новите знания и понятия се въвеждат чрез наблюдения, опити, разсъждения и проучвания;
• затвърдяването на знанията се осъществява чрез работа по проекти, лабиринти, кръстословици, дидактични игри и др.
Учебникът по родинознание за 1. клас:
• поставя ученика в разнообразни учебни ситуации, които формират траен интерес към заобикалящия го свят;
• насочва към осмисляне на значими чувства, като любов към родината и родното, взаимопомощ, уважение, толерантност и съпричастност.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник предоставя възможност на първокласниците да:
• рецитират стихотворения за България;
• споделят гордостта си от успехите на известни български личности;
• описват впечатления от красотата на българската природа;
• разказват за труда на хората през различните сезони.
Тези дейности са стимулирани от разнообразни ресурси: аудиофайлове със задачи, песни, гатанки, стихотворения, видеофилми с природни обекти, презентации на празници и обичаи, 360-градусови обиколки и озвучените кратки е-уроци.

Новото предимство на е-учебниците на „Просвета” е компютърният прочит, осъществен от специално разработен изкуствен интелект. Тази нова функционалност на платформата позволява учениците да чуят условията на задачите в учебника.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Задачите в тетрадката са предимно за самостоятелна работа в час или за домашна работа. Помагалото повишава интереса към изучаваните празници, обекти и явления и предлага разнообразни дейности:
• ограждане, отбелязване и свързване;
• оцветяване и рисуване;
• наблюдение, откриване и проучване;
• дописване и написване;
• изрязване и залепване.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС

(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова)

Учебникът:
• следва актуалната учебна програма за 1. клас;
• поднася образователното съдържание чрез богат илюстративен материал;
• представя съдържанието ясно и прегледно;
• формулира въпросите и задачите чрез определени символи;
• осигурява гъвкавост на заложените дейности, като съобразява потребностите, интересите и възможностите на децата;
• прави връзки с други учебни предмети: български език и литература, математика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство.

 

РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник по родинознание е обогатен с разнообразни ресурси и озвучени кратки е-уроци. Добавени са аудиофайлове със записи на стихотворения, които припомнят колко важно е учениците да се гордеят с родината си, както и задачи със звукови файлове, от които децата научават за именити българи.
Всички текстове в него също са озвучени с помощта на компютърно генериран прочит на текстовете и задачите. Това дава възможност на учениците самостоятелно да работят по задачите в него.

 

ТЕТРАДКА ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Тетрадката:
• допълва учебника с упражнения и задачи;
• съдейства за по-успешното овладяване и затвърдяване на знанията;
• формира познавателни умения;
• работи еднакво добре в час и за самостоятелна работа;
• съобразява задачите с възрастовите особености на първокласниците;
• стимулира творческите заложби на учениците чрез рисуване, оцветяване и четене;
• служи като ориентир на родителя и учителя – с текста на условията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС

(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 1. КЛАС
(Поли Рангелова, Катя Георгиева)

Помагалото е преработено и допълнено според изискванията на актуалната учебна програма по родинознание и:
• съдържа упражнения по всички теми;
• забавно и достъпно представя знания за света;
• учи децата за опасностите в ежедневието и как да се предпазват от тях;
• подпомага работата в клас и самостоятелната работа.
С него учениците:
• развиват уменията си за рисуване, свързване, ограждане;
• тренират логическото си мислене, съобразителността и наблюдателността си.ТАБЛО „НАШАТА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Формат: 100x70

 

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО РОДИНОЗНАНИЕ „ДОМАШНИ И ДИВИ ЖИВОТНИ” ЗА 1. КЛАС
Формат: 100х70

 
Споделете с приятели


Открий ни в: