1. клас. Занимания по интереси


Знам и мога
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 1. КЛАС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова) 

Помагалото предлага възможности за реализиране на:
• дейности, развиващи речта на детето и умението му да слуша и разбира (на по-късен етап – да чете и разбира) художествени и научнопопулярни текстове;
• дейности за разширяване на математическите интереси;
• художествено-творчески дейности;
• спортни и игрови дейности.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ „ЗНАМ И МОГА”
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Информационни технологии
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 1. КЛАС
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Николова) 

Помагалото е предназначено за часовете по избираема подготовка. Учебното съдържание е разпределено в 32 теми, които покриват учебната програма и развиват заложените в нея знания, умения и компетентности.
Практическите задачи и упражненията:
• са съобразени с възрастовите особености на учениците от 1. клас;
• са съставени така, че малкият ученик сам да се ориентира бързо и лесно;
• имат и текстово условие, което да бъде прочетено от учителя или родителя;
• са с различна сложност за диференциран подход;
• са организирани така, че да са подходящи и за групи, при които един компютър се споделя от две деца. Всяка задача може да бъде изпълнена както на компютър, така и в хартиения вариант на помагалото.
Към помагалото има архив с допълнителните електронни ресурси, които може да бъдат изтеглени свободно от ОТТУК. Те не изискват инсталиране, което улеснява работата на учителя и родителя. Всяка тема за ново знание е представена с видеоурок, който ученикът може да използва както в часа по информационни технологии, така и у дома.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: