1. клас. Занимания по интереси


Знам и мога
 

ЗНАМ И МОГА. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 1. КЛАС
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова) 

Помагалото предлага възможности за реализиране на:
• дейности, развиващи речта на детето и умението му да слуша и разбира (на по-късен етап – да чете и разбира) художествени и научнопопулярни текстове;
• дейности за развиване на математическите интереси;
• художествено-творчески дейности;
• спортни и игрови дейности.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ „ЗНАМ И МОГА”. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова)

Книгата за учителя съдържа указания за провеждането на часовете по занимания по интереси в полуинтернатните групи и годишно разпределение. Голяма част от задачите в помагалото са доразвити в нея и са предложени допълнителни идеи за разнообразяване на заниманията по интереси.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: