1. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Учебникът:
• достъпно и нагледно въвежда алгоритмите за извършване на аритметични пресмятания и тяхното приложение;
• използва уникална система за изграждане на знания и умения за решаване на текстови задачи;
• представя геометричния материал по начин, който максимално съдейства за развиването на пространствените представи на учениците;
• предлага последователност в методиката от 1. до 4. клас.
Учебникът предлага още:
• карета с по-нестандартни задачи за развитие на пространствената ориентация, въображението, логическото и комбинаторното мислене на учениците;
• идеи за работа по проект и за екипна работа;
• приложение с математически игри.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимира Ангелова, Радка Топалска, Валентина Кадева, Александра Николова)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

В електронния учебник ще намерите разнообразни интерактивни ресурси, множество видеоуроци, изнесени от действащи и опитни учители, както и кратки е-уроци, в които ясно и достъпно е представено най-важното от урока. За улеснение на работата в 1. клас кратките уроци са озвучени, новите знания са представени чрез анимации, а специалните бутони и флипкарти позволяват проверка на отговорите на поставените задачи.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Учебните тетрадки:
• допълват уроците в учебника;
• включват задачи за самостоятелна работа на учениците;
• съдържат отговори на задачи, които може да се видят с помощта на лупата, приложена към тетрадка № 1;
• осигуряват възможност за самопроверка на знанията и уменията.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева)

Сборникът е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Задачите в него:
• поднасят материала достъпно и забавно;
• затвърдяват наученото и го надграждат в практически ситуации;
• развиват творческото мислене;
• формират математическа грамотност.

 

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА ЗА 1. КЛАС. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
(Владимира Ангелова, Жана Колева)


Помагалото съдържа 32 теми. Всяка тема е на 2 страници и включва задачи, които:
• имат 3 нива на сложност: за затвърдяване на придобитите знания и умения; за прилагането им в практиката; за развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение;
• предвиждат разнообразни дейности;
• насърчават изследователските умения;
• усъвършенстват критичното мислене.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.
 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебникът:
• поднася математическото съдържание ясно и достъпно, без излишно теоретизиране;
• дава възможност за учене чрез изследване, откриване и решаване на проблеми;
• съдържа знаци, образци и модели за действие в първата част и кратки и ясни указания за работа във втората;
• включва сюжетни илюстрации и схеми за представяне на новите знания;
• разглежда геометричния материал в единство с аритметичния;
• предлага отлично структурирана система за овладяване на умения за решаване на текстови задачи.
Съдържа още:
• занимателни разтоварващи дейности в края на уроците;
• логически задачи за комплексно развитие на паметта, въображението и наблюдателността;
• задачи за диференциране на работата, организиране на работа по групи или самостоятелно.

 

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Електронният учебник съдържа различни по тип интерактивни ресурси. Обогатен е с множество видеоуроци, представени от водещи учители. Озвучените кратки е-уроци подпомагат работата на учителя в час и са чудесно средство за самоподготовка на учениците. Включват анимации и упражнения за проверка и самопроверка на знанията.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Учебните тетрадки съдържат допълнителни задачи към всеки урок от учебника, които;
• предлагат разнообразие в съдържание и форма;
• затвърдяват знанията и усъвършенстват уменията на учениците по математика;
• може да се използват за работа в учебния час или в следобедните занимания.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

Сборникът:
• е предназначен за работа през втория учебен срок, след периода на ограмотяване;
• съдейства за преодоляване на затрудненията на първокласниците в разбирането и решаването на текстови задачи;
• разширява и задълбочава представата на децата за текстовите задачи;
• гарантира овладяването на комплекс от умения за съставяне и решаване на текстови задачи.

 

МАТЕМАТИКА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

В помагалото са разработени 32 теми на по 2 страници. Задачите в тях:
• обогатяват учебното съдържание по математика в 1. клас;
• задълбочават знанията и развиват логическото мислене;
• предполагат изпълнението на множество дейности;
• постепенно увеличават трудността – в рамките на 4 нива;
• дават възможност за диференциране на работата според възможностите и интересите на учениците.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова) 

Темите със задачи в сборника са естествено продължение на всеки урок от учебника и:
• формират умения и навици за системна работа;
• затвърдяват знанията и развиват логическото мислене;
• допълват учебния материал;
• работят и под формата на самостоятелна работа за учениците;
• проверяват наученото от ученика чрез задачите от обособеното каре в края на всяка тема.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Владимира Ангелова) 

Помагалото е разработено в две части – за учениците и за учителя.
Първата част съдържа 10 самостоятелни работи (в два варианта) – за входно и изходно ниво и към всяка тема от учебното съдържание.
Втората част включва пет приложения, които позволяват на учителя да:
• извърши диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението;
• определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.
Верните отговори в помагалото дават възможност за самопроверка.

 

МАТЕМАТИЧЕСКА СУПЕРСИЛА. СУПЕРЧИСЛА И НЕВЕРОЯТНИ ФИГУРИ
(Матия Кривелини)

Помагалото е към поредиците
„ЧУДЕН СВЯТ” и „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.

Учи математика и се забавлявай!
Децата ще се запознаят с четирима супергерои, които могат да… броят!
Всеки от тях притежава различна математическа суперсила:
първият с лекота прескача от число на число, вторият чертае идеални геометрични фигури, третият решава задачи, а четвъртият брои със скоростта на светлината!
Заедно с тези герои първокласниците ще открият коя е тяхната суперсила. Ще решават забавни задачи, ще използват цветни стикери и чрез математическите приключения, които им предстоят, ще разберат и обикнат математиката.
Чрез приключенията на супергероите децата:
• ще се запознаят с числа и количества;
• ще се научат да пишат и разпознават числата;
• ще разпознават основни равнинни геометрични фигури.

Автор на илюстрациите: Агнес Баруци

 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ В 1. КЛАС
(Румяна Неминска, Мариана Ачева, Катя Георгиева) 

Помагалото:
• улеснява усвояването на математическите знания и умения;
• развива логиката и съобразителността;
• съдържа достъпни и забавни задачи за досещане и съобразяване, с лабиринти и игри, скрити картинки;
• осигурява усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане; за решаване на текстови задачи; за разпознаване на изучаваните геометрични фигури и елементите им; за чертаене на геометрични фигури в квадратна мрежа.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА 1. КЛАС
(Мирко Деич, Бранка Деич) 

Помагалото е насочено към учениците с интерес към математиката. То:
• съдържа разнообразни задачи и упражнения за затвърдяване, надграждане и разширяване на знанията и уменията на учениците;
• поощрява първокласниците да търсят и да откриват самостоятелно нестандартни решения на проблеми;
• развива пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността на учениците.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 

Тетрадката:
• съдейства за развиване на фината моторика на първокласниците;
• съдържа дейности за усъвършенстване на уменията за правилно и красиво изписване на изучаваните числа и математически знаци.

 

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И САМОПРОВЕРКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(Юлияна Гарчева) 

Помагалото съдържа:
• 8 теми, разработени в два варианта, за проверка и самопроверка;
• допълнителна задача към всяка самопроверка за учениците с интерес към математиката;
• категоризиране на задачите по трудност чрез калинка с различен брой точици;
• брой точки, с които се оценява правилното решение;
• верни отговори на задачите.

 

СМЯТАМ И РИСУВАМ. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10

С тази книжка децата решават задачи за събиране и изваждане, като оцветяват картинки.

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА
„ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 20 И ЧИСЛАТА 10, 20 ... 100” ЗА 1. КЛАС


Формат: 70х100 

Таблото „Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 100” е красиво и полезно допълнение за класната стая на първокласниците. От едната страна то ги запознава с ръкописните цифри и чрез подходящи илюстрации създава количествена представа за числата до 20.
Изображенията към числата от първата и втората десетица са в различни цветове. Това дава възможност на учениците по-лесно да извършват с тях съответните аритметични действия. От друга страна са представени кръглите десетици 10, 20, 30 ... 100.

 

      ДВУСТРАННО ТАБЛО „УМЕЯ ДА СМЯТАМ ДО 100” ЗА 1. КЛАС

      Формат: 100х70

 
Споделете с приятели


Открий ни в: