1. клас | Музика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Учебникът съдържа хубави детски песни, интересна и приятна музика за слушане и весели музикални игри. Илюстрациите и снимките създават настроение и желание за участие в музикалните дейности. Те пресъздават тематиката на песните, представят понятията, съдържат конкретни методически задачи.
Децата се научават да откриват:
• какво изразява музиката;
• кой създава и кой изпълнява музика;
• как да съчиняват съпровод;
• как най-добре да изпълняват песните.
В излагането на учебното съдържание е съблюдаван принципът на постепенно усложняване, изразено в музикалните игри и практически дейности.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник е обогатен с визуални ресурси и звукови файлове
на примерите за слушане, песните и инструменталните съпроводи. Занимателни и тестови задачи подпомагат упражненията. Кратките е-уроци представят новите понятия и определения ясно и достъпно. За да се улесни работата в 1. клас, всяка задача е озвучена. Специални бутони и флипкарти помагат на децата да проверят отговорите на поставените задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които развиват музикалните способности и слуховата активност на децата. С тях те:
• възприемат звукови картини;
• разбират изразните възможности на музиката;
• отгатват реда на прозвучаване на музикални откъси и посоката на движение на мелодията;
• определят жанровете марш, валс, хоро и ръченица.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник
с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Авторите въвеждат децата във вълшебния свят на музиката заедно с главните герои – джуджето Рони и неговите приятели Дани и любопитната Ани.
Чрез дейностите, включени във всеки урок, децата имат възможност да:
• пеят хубави детски песни;
• изразяват своята емоционалност;
• откриват какво „разказва“ музиката чрез пеене и съпровод.
Близките до детския свят илюстрации дават допълнителна информация и подпомагат осмислянето на учебните задачи.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Възможностите на е-просвета подпомагат работата на учителя: всеки електронен учебник включва кратки е-уроци.
Разработените кратки е-уроци за нови знания обясняват на ясен и достъпен за възрастта на децата език новите понятия и определения. За да се улесни работата, условието на всяка задача е озвучено. С помощта на специални бутони и флипкарти децата могат сами да проверят отговорите на поставените задачи. Уроците включват богат снимков и видеоматериал.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Тетрадката съдържа:
• забавни задачи, игри, упражнения и кръстословици, чрез които се затвърдяват представите, получени в часовете по музика;
• задачи с повишена трудност за индивидуална работа, за организиране на състезания или за дейности по желание на децата.
С нея първокласниците:
• осмислят музикалния и илюстративния материал от учебника;
• развиват музикално-слуховите си способности;
• натрупват елементарни знания за музикалното изкуство.
Първокласниците имат възможност да работят върху страниците на тетрадката индивидуално или групово както в часовете, така и в свободното време у дома.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: