1. клас | Музика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Учебникът съдържа хубави детски песни, интересна и приятна музика за слушане и весели музикални игри. Страниците са изпъстрени с илюстрации и снимки, които създават настроение и желание за участие в музикалните дейности и придобиване на нови знания.
Неусетно децата се научават да откриват какво изразява музиката, кой я създава и кой я изпълнява, как да съчиняват съпровод и как най-добре да изпълняват песните. Докато учат, те ще се радват и много ще се забавляват.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Електронният учебник е обогатен с визуални ресурси и звукови файлове
на примерите за слушане, песните и инструменталните съпроводи. Занимателни и тестови задачи подпомагат упражненията. Кратките е-уроци представят новите понятия и определения ясно и достъпно. За да се улесни работата в 1. клас, всяка задача е озвучена. Специални бутони и флипкарти помагат на децата да проверят отговорите на поставените задачи.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които развиват музикалните способности и слуховата активност на децата. С тях те: възприемат звукови картини; разбират изразните възможности на музиката; отгатват реда на прозвучаване на музикални откъси и посоката на движение на мелодията; определят жанровете марш, валс, хоро и ръченица.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Книгата за учителя съдържа обща методическа част и конкретни идеи и указания за работа към уроците. Поместени са и нотният и поетичният текст на песните за изпълнение и годишно тематично разпределение на темите от учебника.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник
с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Авторите въвеждат децата във вълшебния свят на музиката заедно с главните герои – джуджето Рони и неговите приятели Дани и любопитната Ани. Разнообразни са дейностите, включени във всеки урок – пеене, свирене и танцуване, слушане и съчиняване. Чрез тях децата имат възможност да пеят хубави детски песни, да изразяват своята емоционалност, да откриват какво „разказва” музиката, учат се да я разбират, да я изпълняват, да я съпровождат. Близките до детския свят илюстрации водят първокласниците в света на музиката, като дават допълнителна информация и подпомагат осмислянето на учебните задачи.

 

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Възможностите на е-просвета подпомагат работата на учителя: всеки електронен учебник включва кратки е-уроци.
Разработените кратки е-уроци за нови знания обясняват на ясен и достъпен за възрастта на децата език новите понятия и определения. За да се улесни работата, условието на всяка задача е озвучено. С помощта на специални бутони и флипкарти децата могат сами да проверят отговорите на поставените задачи. Уроците включват богат снимков и видеоматериал.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които развиват музикалните способности и слуховата активност на децата. С тях те: възприемат звукови картини; разбират изразните възможности на музиката; отгатват реда на прозвучаване на музикални откъси и посоката на движение на мелодията; определят жанровете марш, валс, хоро и ръченица.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Книгата за учителя съдържа кратка обща методическа част, примерни насоки и препоръки за работа по всяка тема от учебника, примерно тематично разпределение на учебното съдържание и нотния и поетичния текст на песните за изпълнение.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: