1. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Букварът завладява първокласниците с атрактивните си илюстрации и занимателните си задачи. С него ограмотяването е леко и успешно. Учебното съдържание има редица достойнства като:
• комплексност, нагледност и достъпност;
• практическа насоченост;
• интегративност и вариативност на учебните задачи;
• възможност за диференциация на обучението.
Основният тип урок е за усвояване на нов звук и печатна буква. Урокът за затвърдяване и обобщаване систематизира знанията и уменията за четене и развива елементарни езикови компетентности.
 

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Мултимедийният буквар е ефективно средство за организиране на занимателна учебна среда. Съдържа разнообразни и полезни ресурси:
• видеоуроци с най-добрите начални учители в България;
• кратки е-уроци в помощ на учениците и учителите;
• интерактивни задачи;
• анимации;
• визуални сюжетни опори и др.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка № 1 е предназначена за предбуквения етап на началното ограмотяване в 1. клас. Упражненията за овладяването на елементите на ръкописните букви:
• съобразяват степента на трудност за първокласниците;
• стимулират свързаното непрекъснато писане;
• провокират интереса на децата към учебния труд.
Тетрадката включва и тест за диагностика на входното ниво на учениците.


 

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Тетрадка № 2 подпомага обучението по писане през буквения етап на първи клас. С предложените разнообразни задачи първокласниците:
• овладяват графичната форма на ръкописната буква;
• пишат срички, думи и изречения;
• изграждат първоначални правописни умения.
Тетрадката съдържа и тест за диагностика на междинното ниво на учениците.


 

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева)

Тетрадка № 3 систематизира и затвърдява езиковите и комуникативноречевите умения на първокласниците. Тя съдържа:
• правописни упражнения;
• творчески задачи;
• задачи за четливо и красиво писане;
• тест за проверка на изходното ниво на първокласниците според очакваните резултати в учебната програма.


 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова) 

Читанката съдържа богато илюстрирани художествени текстове. Включва 4 урока за нови знания и 16 урока за затвърдяване и обобщение, които подпомагат усъвършенстването на четивната техника. Предлага различни типове задачи като:
• четене с разбиране;
• подборно четене;
• ориентиране в случката;
• открояване образите на героите;
• изразително четене и четене по роли;
• устно преразказване на част от повествователен текст и др.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

КРАТЪК Е-УРОК   РЕСУРС

Електронният вариант на читанката е обогатен с видеоуроци, кратки е-уроци, аудиозаписи, тестови задачи, интерактивни упражнения, които подпомагат усъвършенстването на четивната техника и улесняват разбирането на художествения текст.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова) 

Тетрадката е предназначена за разширяване и задълбочаване на познанията по литература. Включените учебни дейности:
• усъвършенстват четивната техника;
• развиват уменията за четене с разбиране;
• изграждат първокласника като читател.
Тетрадката е подходяща за уроците по четене и за самостоятелна подготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС

(Пенка Димитрова) 

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

С учебното помагало първокласниците надграждат знанията си по български език и затвърдяват уменията си да четат и пишат правилно. Помагалото съдържа:
• разнообразни занимателни задачи;
• възможности за прилагане на диференциран подход;
• диктовки, съобразени етапите на началното ограмотяване;
• практически материал за изграждане на правописните навици на първокласниците.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник
с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Букварът дава възможност за:
• избор между варианти за работа, съобразени с темповете на усвояване на четенето и писането от учениците;
• различна продължителност на предбуквения и буквения етап;
• четене без накъсване на текста – илюстрации заместват думи с неизучени букви;
• четене, подпомогнато от сюжетна илюстрация;
• много игри с букви, думи и изречения – пъзели, четивни загадки, игрословици и лабиринти;
• учене чрез история и герои – момиче, момче и джудже.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Електронният буквар осигурява:
• преодоляване на индивидуалните пропуски и трудности;
• задълбочаване на знанията и уменията на учениците;
• разнообразни задачи с възможност за бърза проверка на знанията;
• интерактивни задачи с различна степен на трудност;
• видеоуроци с водещи учители;
• кратки озвучени е-уроци, които представят новите знания достъпно и интересно.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова) 

Тетрадка № 1 подпомага обучението по писане през предбуквения етап на ограмотяване. Упражненията в нея усъвършенстват уменията на първокласниците да пишат елементите на буквите.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Екатерина Чернева, Ваня Иванова)  

Тетрадка № 2 следва логиката на буквара и допълва учебното съдържание, включено в него. Множеството задачи осигуряват овладяване на изучаваните ръкописни букви. Всяка тема предлага:
• изолирано писане на съответната буква;
• писане на срички, думи и изречения с цел усвояване начините за свързване с другите букви в думите.


 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)  

В тетрадката са включени упражнения, насочени към:
• езиковото обучение през следбуквения етап на ограмотяване;
• усвояването на основни правописни правила;
• формирането на комуникативноречеви умения;
• проверка на изходното равнище.
В помощ на обучението по правопис са прибавени текстове за диктовка или за преписване и речник.


 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Румяна Танкова)

Читанката включва стойностни художествени текстове от различни жанрове, които са организирани тематично в няколко раздела. Подборът им е съобразен с възрастта на учениците и има за цел да:
• формира умения за пълноценно възприемане и адекватно осмисляне на художествен текст;
• въведе и обясни задължителните литературни термини;
• изгради начална читателска култура чрез извънкласно четене.
Задачите към текстовете са разнообразни и подпомагат развитието на умения за четене с разбиране.


ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Румяна Танкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Електронният вариант на читанката съдържа кратки е­уроци, които представят материала синтезирано; звукозаписи, с които се възприема новият текст и се усвояват изразителни техники на четене; задачи, кои­ то усъвършенстват четивната техника; видеоуроци които разясняват изучаваните правописни правила след предбуквения етап на ограмотяване.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
(Екатерина Чернева, Ваня Иванова) 

Тетрадката включва разнообразни и забавни задачи и игри, които са свързани с текстовете от читанката. Учебните задачи:
• усъвършенстват четивната техника;
• помагат за по-задълбочено разбиране на текста;
• осигуряват по-добро осмисляне на новите понятия.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС

(Румяна Танкова) 

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Румяна Танкова) 

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането в 1. клас. Акцентът на учебните задачи е върху:
• уменията за правилно и четливо писане с помощта на предложени образци;
• преписването на думи с правописни особености;
• проверката на четенето с разбиране;
• дейностите за съчиняване на кратки текстове с опора.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 1
ЗА 1. КЛАС

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 2
ЗА 1. КЛАС
 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 3
ЗА 1. КЛАС
 

 

Упражненията в тетрадките развиват фината моторика и формират навици за правилно и красиво писане. Първокласниците се упражняват да:
• пишат елементите на ръкописните букви по зададен образец в мрежа от тесни и широки редове;
• изписват по контур и посочен наклон буквите – малки и главни;
• свързват буквите с други букви и в думи.

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Класическият „Червен буквар“ е еднакво подходящ за бързо успяващи ученици и за такива, които изпитват затруднения в овладяването на езика. Учебното му съдържание е адаптивно и лесно пригодимо за всеки стил на преподаване и учене. Обучението се реализира в рамките на два етапа – предбуквен и буквен.
Текстовете в буквара се отличават със:
• съвременност в темите;
• четивност, съдържателност, художественост;
• жанрово и тематично разнообразие;
• близост до детския опит и душевност;
• възпитателност и занимателност.
Те стимулират четенето и подготвят първокласника за срещата му с литературните творби в читанката.

 

БУКВАР ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

КРАТЪК Е-УРОК   АНИМАЦИЯ

Електронният буквар е обогатен с допълнителни аудио- и визуални ресурси от различен тип – видеодемонстрации на изписването на ръкописните букви, въпроси с различни игрови варианти на отговор, видеоанимации по изучаваните текстове, видеотренажори за развиване на четивната техника.
Компютърно генерираният прочит на първите уроци в буквара подпомага малкия ученик в декодирането на писмената реч. Видеоуроците от водещи учители са чудесно допълнение към самоподготовката на първокласника независимо от учебника, по който се ограмотява.
Кратките е-уроци са безценно методическо помагало на учителя в клас. Те представляват структурирани презентации на уроци и може да бъдат използвани с всички учебници. Уроците са озвучени, което ги прави приложими в самоподготовката на първокласника.

 

ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадка № 1 по писане е предназначена за предбуквения период. Тя съдържа упражнения за писане на елементи на букви и съдейства за развитие на фината моторика. Включва и тест за входяща диагностика на учениците.

 

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадка № 2 по писане е предназначена за буквения период. Тя съдържа упражнения за формиране на фонематичен слух, писане на буквите и техните елементи, препис на думи и изречения от ръкописен и печатен образец. Включва и теми за диагностика.

 

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадка № 3 по български език е предназначена за периода след ограмотяването. Тя съдържа задачи и упражнения, чрез които се осъществява езиковото обучение и се формират комуникативноречеви умения. Предлага и варианти за изходяща диагностика.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев) 

Читанката въвежда учениците в света на художествената литература. Тя представя част от най-добрите произведения на българската и чуждестранната литература за деца в разнообразие от жанрове – приказка, разказ, стихотворение, гатанка. Подборът е съобразен с възрастовите особености и интересите на първокласниците. Включени са разнообразни задачи, които подпомагат осмислянето на текста и развиват умения за четене с разбиране. Обособен е раздел с произведения, предназначени за часовете по извънкласно четене.
В края на читанката е предложен списък с препоръчителна литература за 2. клас.

 

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОУРОК

Електронната читанка е превърната във вълшебен театър
за първокласниците. Всички изучавани произведения са представени с прекрасни изпълнения от млади български актьори. Кратки и интересни филмчета запознават децата с живота и творчеството на български и световни автори на детска класика. Специални кратки е-уроци поднасят материала ясно и занимателно. Към всеки урок са разработени допълнителни интерактивни упражнения от различен тип, с които отговорите може да се проверяват веднага, а резултатите се отчитат автоматично. Те превръщат усвояването на учебния материал в забавна игра.
Читанката е електронен учебник от ново поколение, който включва:
• 50 звукозаписа на изучаваните творби;
• 15 филмчета – презентации за авторите на творбите;
• 147 интерактивни упражнения с по няколко различни задачи за проверка на знанията и за развиване на творческото мислене на първокласниците.

 

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

Тетрадката съдържа задачи и упражнения върху част от четивата, които са подходящи за допълнителна работа в час или за самоподготовка на учениците. Те формират умения за четене с разбиране.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС

(Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева) 

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Помагала към комплекта „Просвета АзБуки”
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС. УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в него следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от учебната програма.
Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки. Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото има универсален характер и може да послужи на всеки учител независимо кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС

(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. УПРАЖНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
И САМОПОДГОТОВКА ВКЪЩИ ЗА 1. КЛАС

(Румяна Танкова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото е ценен помощник във всекидневната подготовка на първокласниците по български език и осигурява:
• разнообразни упражнения, умело съчетани с игрови елементи;
• интересни текстове за развитие на четивната техника;
• допълнителни възможности за усъвършенстване на уменията за писане;
• формиране на умения и навици за самостоятелна работа вкъщи и в клас;
• стимулиране на познавателната активност в периода на началното ограмотяване и в следбуквения етап.

 

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 1 ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова)

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 2 ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова)

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО ПИСАНЕ № 3 ЗА 1. КЛАС
(Красимира Брайкова)


Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по актуалната учебна програма и следва реда на буквите в букварите на издателствата „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването.

 

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ЗА 1 КЛАС – ПО НОВАТА ПРОГРАМА
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е подходящо за самоподготовката на учениците и за избираемите и факултативните учебни часове по български език и литература. Обхваща трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и следбуквен. С помощта на интересни задачи и игрови похвати учениците:
• затвърдяват навиците си за четливо и правилно писане на думи, изречения и текстове;
• усъвършенстват техниките за четене и разбиране на прочетеното;
• приучават се да работят самостоятелно вкъщи и в клас.

 

ДИКТОВКИ ЗА 1. КЛАС
(Поли Рангелова) 

Помагалото е съобразено с реда на буквите в букварите. Обхванати са буквеният и следбуквеният етап на началното ограмотяване. Съдържа:
• разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове, наситени с изучаваната буква;
• упражнения, насочени към подготовка за овладяване на важни правописни знания и умения.

 

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ели Пещерска) 

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта. Предоставя възможност за проверка на знанията:
• под формата на входна и изходна диагностика;
• в предбуквения етап;
• след запознаването с гласните и сонорните съгласни;
• след изучаване на двойките звучни и беззвучни съгласни;
• при правописа на щ, ю, я, й, ь;
• в следбуквения етап.
Втората част на помагалото предлага подробни указания за проверяващия – критерии, показатели, брой точки за всяка от задачите и оценки.

 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 1. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
(Стоян Иванов, Тина Велева)

Помагалото е предназначено за ученици в 1. клас, които се учат да четат, да осмислят прочетеното и да извличат информация от текстове с различно съдържание.
Книжката съдържа специално подбрани откъси от приказки, разкази и любопитна информация, подходящи за деца. Към произведенията са съставени занимателни въпроси и задачи, ориентирани към текста. Така неусетно децата ще открият чудния свят на книгите, който непрекъснато ще опознават.
Настоящото издание е съобразено с възрастта на учениците и ще предизвиква техния интерес. Разработените 20 теми в помагалото са допълнени с илюстрации и снимки, които ще събудят интерес и желание за четене и общуване с книгите.
Всяка тема е представена чрез:
кратки занимателни текстове за овладяване на четене с разбиране;
любопитни факти, които спомагат за динамично учене;
въпроси и задачи, на които детето ще търси отговор в текста.
Помагалото „Четене с разбиране за 1. клас” ще бъде верен приятел на децата в първите им опити да разбират и анализират това, което четат. То може да се използва както за самостоятелно четене у дома, така и в целодневната организация на образователния процес.

 

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК ЗА 1. – 4. КЛАС
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова) 

Речникът е обновен и допълнен със съдействието на Института за български език към БАН. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
ТАБЛО „ДОМЪТ НА АЗБУКАТА” ЗА 1. КЛАС
Формат: 70х100

 

ДВУСТРАННО ТАБЛО
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БУКВИТЕ” ЗА 1. КЛАС

Формат: 70х100

 

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ
С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска) 

Учебникът е съобразен с ДОС и специалните учебни програми за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, за правилното речево дишане, словесното ударение и правилното произношение на конкретни комбинации от групи съгласни.
 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска)

 

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ
С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Петя Андреева) 

Учебникът е съобразен с ДОС и специалните учебни програми за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, за правилното речево дишане, словесното ударение и правилното произношение на конкретни комбинации от групи съгласни.
 

УЧЕБНА  ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

(Неда Балканска, Петя Андреева)

 
   

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова) 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
(Петя Андреева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: