1. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Учебникът е разработен на базата на апробиран и успешно работещ подход за планиране и провеждане на обучението по технологии и предприемачество. Отличава се с прагматизъм и полезност, с високо познавателно равнище и интегрални взаимодействия. Включва разнообразие от теми, задачи и дейности за активно учене чрез повече дискусии, генериране на идеи, опитна и изследователска работа, решаване на проблеми и др. Темите са структурирани на една страница или разтвор и съдържат всички необходими илюстрации за дискусия, представяне на основна технология или достъпни знания по предприемачество, както и снимки на етапите от практическата задача.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Електронният учебник съдържа:
• учебни филми, в които детайлно е представена технологията на изработване на различни изделия;
• видеоматериали на различна тематика;
• интерактивни игри;
• галерии с висококачествени изображения;
• кратки е­уроци в помощ на учениците и учителите.

 
 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (с комплект материали)
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Албумът съдържа 37 приложения. На вътрешните корици са подредени снимки на всички изделия, които се изработват в него. До всяко от тях има знаци за оценка и самооценка, които учениците попълват след изработването им. Това развива емоционалната им интелигентност.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Книгата за учителя е неоценим помощник на учителя в неговата работа. В нея той ще открие новите постановки на актуалната учебна програма, примерно годишно разпределение, както и методически насоки за разработване на всички теми от учебното съдържание. Добавени са и множество справки, които улесняват учителя при подготовка на беседите и провокират детския интерес.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник
с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 
 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът осигурява ефективен образователен процес чрез обединяване на двете основни системи – възпитание и обучение. Освен че се овладяват специфични за предметната област знания, чрез него се подпомага личностното развитие на всеки първокласник и се усвояват общочовешки ценности. Учебното съдържание е съобразено с индивидуалните различия на всеки първокласник и предполага самостоятелен избор на предмет, организация на дейността и участие в групова работа с различна насоченост.
Ориентирано е към естествените нагласи и стремежи на ученика да знае, да може, да успява, да се утвърждава. Дава възможност първокласниците да се самооценяват и да овладяват умения за рефлексия.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Електронният учебник улеснява разбирането на различните технологични операции, осмислянето на инструкциите за работа и допълва обясненията на учителя. Мултимедийните ресурси биха могли да служат като средство за проверка на знанията на учениците. Към учебника са включени демонстрационни видеоклипове и кратки е-уроци в помощ на учениците и учителите.

 
  

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (с комплект материали)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебното помагало съпътства работата с учебника по технологии и предприемачество. Книжното издание съдържа материали за работа с хартия и картон. Към него се предлага и плик с работни материали за осъществяване на практическата дейност в учебните часове.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Книгата за учителя е пътеводител в работата на началния учител при подготовката му по един нов за българското училище учебен предмет – технологии и предприемачество. Тя съдържа подробни методически разработки към всяка урочна единица.
На учителя са представени авторски подходи за педагогическо взаимодействие, подчинено на две нови ориентации в началното училище – отвореност и самоорганизация.

 
 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

УЧЕБНО ТАБЛО „КАК РАБОТИМ И ИГРАЕМ”

Таблото служи за организация и самоорганизация по време на учебните часове. На него с изображения са показани различни видове дейности, които предполагат фронтална работа, работа по двойки, групова работа, дискусии, представяне на идея, проект или творчески продукт на учениците. Има за цел да развива организационни и комуникативни умения, да усъвършенства навиците за дисциплина и самоконтрол.
С помощта на щипка се избира подходящата за часа дейност, при която е необходимо да се спазват кон-кретни инструкции, дадени от учителя или предложени от учениците.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: