1. клас | Технологии и предприемачество


Учебен комплект „Голямото приключение”
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас
с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Учебникът осигурява ефективен образователен процес чрез обединяване на двете основни системи – възпитание и обучение. Той подпомага личностното развитие на всеки първокласник. С него учениците овладяват специфични за предметната област знания и усвояват общочовешки ценности. Учебното съдържание:
• взема под внимание индивидуалните различия на всеки първокласник;
• предполага самостоятелен избор на предмет, организация на дейността и участие в групова работа с различна насоченост;
• отразява естествените нагласи и стремежи на ученика да знае, да може, да успява, да се утвърждава;
• дава възможност първокласниците да се самооценяват.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник съдържа:
• учебни филми, в които детайлно е представена технологията на изработване на различни изделия;
• видеоматериали на различна тематика;
• интерактивни игри;
• галерии с висококачествени изображения;
• кратки е­уроци в помощ на учениците и учителите.

 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (с комплект материали)
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Учебното помагало съпътства работата с учебника по технологии и предприемачество. Към книжното издание се предлагат:
• материали за работа с хартия и картон;
• плик с работни материали за практическата дейност в учебните часове.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС

(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика
от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал.
Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник
с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (печатен)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Учебникът разчита на изпробван успешно работещ подход за планиране и провеждане на обучението по технологии и предприемачество. Отличава се с: прагматизъм и полезност, високо познавателно равнище и интегрални взаимодействия. Темите съдържат всички необходими илюстрации за дискусия и снимки на етапите от практическата задача и предлагат достъпни знания по предприемачество.
Учебникът съдържа:
• разнообразни и интересни теми;
• дейности за активно учене чрез дискусии;
• задачи за генериране на идеи и за решаване на проблеми;
• насоки за опитна и изследователска работа и др.

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

КРАТЪК Е-УРОК   ВИДЕОФИЛМ

Електронният учебник улеснява разбирането на различните технологични операции, осмислянето на инструкциите за работа и допълва обясненията на учителя. Мултимедийните ресурси биха могли да служат като средство за проверка на знанията на учениците. Към учебника са включени демонстрационни видеоклипове и кратки е-уроци в помощ на учениците и учителите.

 
 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС (с комплект материали)
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Албумът съдържа 37 приложения и включва снимки на всички изделия, предвидени за изработка. До всяко от изделията има знаци за оценка и самооценка, които учениците попълват след изработването им. Това е едно от средствата за развиване на емоционалната интелигентност. Към албума има плик с работни материали за практическата дейност в учебните часове.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 1. КЛАС

(Георги Иванов, Ангелина Калиноваова)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

УЧЕБНО ТАБЛО „КАК РАБОТИМ И ИГРАЕМ”

Таблото служи за организация и самоорганизация по време на В комплекта учебните часове. На него са изобразени различни видове дейности, които предполагат фронтална работа, работа по двойки, групова работа, дискусии, представяне на идея, проект или творчески продукт на учениците. Има за цел да развива организационни и комуникативни умения, да усъвършенства навиците за дисциплина и самоконтрол.
С помощта на щипка се избира подходящата дейност, при която е необходимо да се спазват конкретни инструкции, дадени от учителя или предложени от учениците.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: