2. клас | Физическо възпитание и спорт


 

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас
(Eвгения Герова) 

Книгата улеснява работата на учителя, като му дава подходящи модели за успешно обучение и методически насоки за задължителните и избираемите области на обучението по физическо възпитание и спорт за 2. клас.
Двигателните дейности са илюстрирани и описани, и следват последователността на овладяването им. Посочени са възможните средства и методи за по-доброто им реализиране. За затвърдяване са предложени щафетни и подвижни игри с описани мисия, цели, задачи и игрова форма. Разяснени са начините за преодоляване на най-често допусканите двигателни грешки. За повишаването на ефективността на обучението и активното участие на учениците при решаването на дадена двигателна ситуация е предложена примерна линейна програма. Включена е новата система за оценяване на физическата дееспособност.
Описани са танцовите движения, текста и нотите на музикалните игри и хората от учебната програма.
В избираемата област „Плуване и водни спортове” е разяснена техниката на изпълнение на стил кроул и гръбен кроул. Описани са опасностите около и във водна среда, както и правилата за безопасност. В избираемата област „Туризъм, ориентиране и зимни спортове” са разгледани преодоляването на естествени препятствия и ориентирането по схема при пешеходния туризъм и туристическия излет. Обучението е подпомогнато с примерни игри.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: