12. клас | Общообразователна подготовка


12. клас - Руски език


Привет! А2 (Часть 2). Руски език за 12. клас
Предмет: Руски език
Автори: Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

Учебните комплекти „Привет!” за ниво А2 (първа и втора част) могат да бъдат използвани в 11. и 12. клас за обучение по руски език, което е започнало в 9. клас, като в края на втория гимназиален етап учениците трябва да достигнат ниво А2.
Учебната серия „Привет!” за ниво А2 има комуникативна ориентация, което означава, че приоритетно се развиват уменията за използване на езика в ситуации: първоначално в учебни, след това и в автентичния реални ситуации, а езиковите знания (лексиката и граматиката) играят ролята на градивен материал за речта на учениците.
Учебниците включват забавни и приятни за четене текстове, инфографики, аудиоматериали и други познати на младите хора съвременни форми на поднасяне и възприемане на текстова информация. Лингвистичната информация също се въвежда по лесен и атрактивен графичен начин – чрез схеми, които логически описват същността на езиковото явление.
Всеки урок е представен на 6 страници и е предвиден за 4 учебни часа. Уроците имат ясна и постоянна структура, следваща естествения етап на усвояване на чуждия език. Уроците включват следните рубрики: заглавие и информационно каре; „Лексика”; „Грамматика”; „Произношение”; „Чтение”; „Аудирование”; „Говорение”; „Письмо”; „Страна и культура”.
В края на учебниците са дадени справочни граматични таблици, които включват както изучавания през учебната година, така и вече изучения граматичен материал. Също така в края на всеки от учебниците е даден речник с новата лексика, която е представена в азбучен ред по уроци.
Учебният комплект „Привет!” включва също така работни тетрадки, аудио дискове, книга за учителя и електронни учебници. 

Електронните учебници са неразделна част от учебния комплект „Привет!” за ниво А2 (първа и втора част) за обучението по руски език в 11. и 12. кл. Те включват интерактивни задачи с различно ниво на трудност (посочени със символ в електронния учебник) и могат да бъдат използвани за разнообразяване на работата в класове със смесени способности. Електронният учебник дава възможност и за пълноценна извънкласна работа, като се фокусира върху индивидуалните предпочитания за учене и специфичните слабости на ученика, за самооценка и проверка на верния отговор на всеки електронен ресурс.
Интерактивните задачи имат за цел да представят преподавания материал в различен контекст, да променят ритъма на учебния процес и да подобрят усвояването на материала.
Електронният учебник съдържа:
• Допълнителни задачи за попълване на липсващи думи, избор на верен отговор, отговори на тестови задачи, четене с разбиране и т.н.
• Всички аудиозаписи към упражненията за слушане.
• Аудиозаписи за отработване на типичните за българите трудности в руското произношение (ударение, меки съгласни и др.)
Електронният учебник е удобен за работа и при дистанционнна форма на обучение.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: