12. клас | Профилирана подготовка


12. клас - Английски език


LitUps! Language. Literature. Culture For The 12th Grade, B2. Student’s Book. Part Two Английски език B2 за 12. клас – профилирана подготовка, част 2
Предмет: Английски език
Автори: Мадлен Данова, Райна Костова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Втората част на учебника за профилирана подготовка по английски език LitUps! за 12. клас представя произведения от британската и американската литература на 20. век. Учебникът развива четирите езикови умения и постига целите на програмата чрез разнообразни дейности, в които учениците:
– се запознават с литературните текстове в контекста на политическата и културната история на 20. век;
– изграждат бързи междупредметни и междукултурни връзки;
– овладяват писмени и устни жанрове, необходими за тяхната бъдеща реализация в различни хуманитарни професии;
– формулират собствена естетическа и гражданска позиция;
– развиват специфични умения, свързани с проектна и екипна работа.

В края на учебника е включено приложение под формата на учебна тетрадка, което покрива граматичния материал в модулите „Устно общуване” и „Писмено общуване”. Приложението развива езиковите знания и умения на учениците чрез задачи от типа слушане и четене с разбиране, попълване на пропуснати думи (cloze test), правилна употреба на граматични форми и конструкции (sentence completion), откриване на грешки (error identification), трансформация на изречения (paraphrase/sentence transformations), задачи за трениране на лексиката и за превод. Едновременно с това всички текстове предлагат допълнителна информация по изучаваните теми чрез многообразни литературни жанрове: статии, рецензии, биографии, откъси от произведения и литературна критика. Приложението може да се използва за подготовка на учениците както за матурата по английски език, така и за приемните изпити в български и чужди висши учебни заведения.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: