12. клас | Общообразователна подготовка


12. клас - Български език и литература


Български език за 12. клас
Предмет: Български език и литература
Автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

За да разберете повече за учебника,

  ВИЖТЕ ЛИСТОВКАТА

 

 Учебникът по български език
с авторски екип Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов
е създаден така, че:
• да надгради формираните дотук познания на учениците за езика;
• да подпомогне подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.
Учебникът съдържа:
• максимално кратко и достъпно поднесена информация по предвидените от учебната програма теми;
• множество функционално представени научни постановки и примери, които красноречиво илюстрират изучаваните езикови явления;
• практически насоки за успешно представяне на интервю, за изготвяне на мотивационно писмо и библиография;
• разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на висока езикова култура;
Предимство на изданието е това, че съчетава функциите на учебник и учебна тетрадка, тъй като за повечето от включените задачи е предвидено място за решения.
Отличният графичен дизайн подпомага пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.

Електронният вариант на учебника по български език за 12. клас съдържа:
• цялата информация, вложена в хартиения вариант на учебника;
• множество допълнителни задачи към всяка от разработените теми – с избираем отговор, с фиксиран свободен отговор, с кратък свободен отговор;
• допълнителна информация, която допълва и надгражда основното учебно съдържание.
Ресурсите, включени в електронния учебник, са подбрани така, че да подпомогнат подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит и са подходящи както за работа в клас под ръководството на учителя, така и за самоподготовка.

НОВО и ПОЛЕЗНО! Електронният вариант на този учебник съдържа специални кратки е-уроци и видеоуроци, разработени за успешна подготовка на дванадесетокласниците за Държавния зрелостен изпит. Видеоуроците са водени от Весела Михайлова.
Примерен видеоурок може да видите на стр. 14, като натиснете бутон ВИЖ ДЕМО и използвате иконката 

Весела Михайлова има 35-годишен учителски стаж и е автор на поредицата учебници на издателство „Просвета” по български език за 5. – 12. клас, както и на учебниците по литература за 5., 6. и 7. клас на „Просвета Плюс” и за 11. и 12. клас на „Просвета”.
А също така и помагала за ИУЧ и подготовка за НВО, сборници с тестове, книги за учителя, видеоуроци и сценарии за кратки електронни уроци.

 

12. клас - Български език и литература


Литература за 12. клас
Предмет: Български език и литература
Автори: Весела Михайлова, Лора Динкова, Петър Алексиев, Радина Попова, Росица Игнатова-Василева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

За да разберете повече за учебника,

  ВИЖТЕ ЛИСТОВКАТА

 

 Литературата за 12. клас
завършва поредицата иновативни учебници с логото на „Просвета Плюс”, предпочитани от учители и ученици. Учебникът е създаден от действащи учители с впечатляващ практически опит в преподаването на литература. Творбите, предвидени в учебната програма, са представени разнообразно, задълбочено и в същото време много достъпно.

Рубриките
• Епохата, авторът и творбата ‒ съдържа информация за историческия и литературния контекст, в който твори съответният автор.
• Творбата и нейните предизвикателства ‒ дава възможност за пряк диалог с всяка творба чрез прочита ѝ и отговора на въпросите, които съпътстват текста.
• Творбата и смисълът ‒ представя подробен анализ и тълкуване на художествените текстове.
• Аз и творбата ‒ предвижда изследователска работа и участие в интересни дискусии на учениците.
• В края на всеки от четирите тематични блока в учебника е осъществено обобщение и се дава възможност творбите да бъдат разгледани в междутекстов диалог с други произведения на художествената литература.
• Приложението представя ясен и подробен модел за създаване на интерпретативно съчинение върху една или няколко художествени творби.

Електронният вариант на учебника включва 120 интерактивни теста с над 200 въпроса от различен тип, както и презентации за автори и литературни направления.

НОВО и ПОЛЕЗНО! Електронният вариант на този учебник съдържа специални кратки е-уроци и видеоуроци, разработени за успешна подготовка на дванадесетокласниците за Държавния зрелостен изпит. Видеоуроците са водени от Любов Шишкова.
Примерен видеоурок може да видите на стр. 56, като натиснете бутон ВИЖ ДЕМО и използвате иконката .

Любов Шишкова е автор на учебниците по литература за 5. – 7. клас на „Просвета Плюс”, на учебниците по литература за 8. – 12. клас на „Просвета”, както и на учебника за профилирана подготовка за 11. и 12. клас, модул 3 „Диалогични прочити” на „Просвета”. A също така и помагала за ИУЧ и подготовка за НВО, сборници с тестове, книги за учителя, видеоуроци и сценарии за кратки електронни уроци.

 

12. клас - Български език и литература


Литература за 12. клас
Предмет: Български език и литература
Автори: Албена Хранова, Любов Шишкова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

За да разберете повече за учебника,

  ВИЖТЕ ЛИСТОВКАТА

Какво свързва
знаменитата песен „Време” (Time) на „Пинк Флойд” с Петя Дубарова? В какво се изразява духовното родство между Блага Димитрова и Елисавета Багряна? Как тълкуват съдбата на поета и на книгите Борис Христов, Атанас Далчев и Екатерина Йосифова? На тези и на много други въпроси отговаря учебникът по литература за 12. клас на издателство „Просвета – София”. Освен това с него лесно се постигат очакваните резултати от обучението и се усвояват необходимите знания за успешно представяне на държавния зрелостен изпит. Написан от утвърдени автори, той представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за дванайсетокласниците начин. В неговите 160 страници са поместени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби. Уроците са с ясна структура, знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите”. В тях се предлагат варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са във фокуса на вниманието в учебната програма за 12. клас. В края на всеки урок рубриката „Обобщение” дава накратко най-важната информация, която учениците трябва да запомнят, а в „Провери знанията си” са поместени тестови задачи по формата на държавния зрелостен изпит, които позволяват контрол и самоконтрол. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на дванайсетокласниците. Учебникът се отличава с елегантен графичен дизайн и прецизно подбрани илюстрации.

Електронният учебник съдържа около 150 електронни ресурса с отделни изследователски задачи и упражнения. Материалите в него са разнообразни по вид – богат снимков, текстов, тестов и филмов материал. Добавени са и видеоуроци, които улесняват възприемането и усвояването на учебния материал при дистанционен образователен процес. Всяка част от електронната страница може да бъде увеличена на екрана, като по този начин учителят има възможност в час да насочва вниманието на учениците към конкретен момент от урока, към въпрос, упражнение или задача. Като организация и съдържание електронните ресурси:
• са последователно свързани както помежду си, така и с уроците за нови знания, в които е представена творбата; с уроците за упражнение, в които се проверява усвоеното; с уроците за въведение и обобщение, в които се срещат акцентите на двата раздела в учебника; с уроците за годишен преговор, в които се систематизира учебното съдържание;
• мотивират учениците, тъй като насърчават тяхната самостоятелност и самоподготовка;
• създават условия за активно учене и възможност за практическо формиране на заложената в учебната програма дигитална компетентност;
• стимулират преживяванията на учениците, което е предпоставка за формиране на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

НОВО и ПОЛЕЗНО! Електронният вариант на този учебник съдържа специални кратки е-уроци и видеоуроци, разработени за успешна подготовка на дванадесетокласниците за Държавния зрелостен изпит. Видеоуроците са водени от Любов Шишкова.
Примерен видеоурок може да видите на стр. 70, като натиснете бутон ВИЖ ДЕМО и използвате иконката .

Любов Шишкова е автор на учебниците по литература за 5. – 7. клас на „Просвета Плюс”, на учебниците по литература за 8. – 12. клас на „Просвета”, както и на учебника за профилирана подготовка за 11. и 12. клас, модул 3 „Диалогични прочити” на „Просвета”. A също така и помагала за ИУЧ и подготовка за НВО, сборници с тестове, книги за учителя, видеоуроци и сценарии за кратки електронни уроци.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: