12. клас | Общообразователна подготовка


12. клас - Математика


Математика за 12. клас
Предмет: Математика
Автори: Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

За да разберете повече за учебника,

  ВИЖТЕ ЛИСТОВКАТА

 

 При създаването на учебника
авторите са имали предвид, че това е последният клас от средното образование. Затова уроците са представени като завършващи съответните теми. Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждат изучаваното в предишните класове. Авторите са съчетали най-добрите методически подходи и практики, за да направят атрактивен учебник, който се отличава със следните предимства:

• учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин;
• системност и яснота при представянето на нови знания;
• дава възможност за самостоятелно учене;
• новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни връзки на математически теми със света;
• използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
• използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
• показани са примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил, които помагат на ученика по-лесно да навлезе в изучаваната тема.

Електронният учебник по математика за 12. клас осигурява използването на интерактивни методи и позволява да се организират разнообразни дейности за учениците. Атрактивните анимации за онагледяване на определения, твърдения и алгоритми при решаване на задачи дават възможност на ученика да е активен участник в обучителния процес, което е гаранция за трайно усвояване и осмисляне на учебното съдържание. Друг вид ресурси са интерактивните задачи за упражнения за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал. Тези задачи са с разнообразен формат:
• тестови задачи с единичен и множествен избор;
• за свързване;
• за подреждане;
• за попълване на текст;
• за откриване на вярно и невярно твърдение;
• таблици.
Платформата дава възможност за отчитане на резултата, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори. За по-лесно ориентиране иконите на допълнителните ресурси са обозначени с надписи, които показват съдържанието им.
Електронният учебник непрекъснато се обогатява с нови ресурси и актуална информация.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: