12. клас | Профилирана подготовка


12. клас - Физика и астрономия


Физика и астрономия за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 4: Атоми, вълни и кванти
Предмет: Физика и астрономия
Автори: Виктор Иванов, Венелин Кожухаров, Лъчезар Симеонов
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Учебният материал в модул 4 е посветен на микросвета: от молекулния строеж на веществата, през Теорията на относителността, вълните и квантите, до ядрената физика.
В учебника на „Просвета – София” последователно и на разбираем за учениците език се разкрива разликата между класическата и съвременната физика. И докато в класическата физика частиците и вълните са два различни обекта, при квантовите обекти величините, описващи движението на обектите, и величините, характеризиращи вълните, са неразривно свързани.
Преходът от едната картина на света към другата е поднесен елегантно, така че гимназистите да не се сблъскат с непреодолима граница между изученото до този момент и съвременните представи. Напротив – знанията им за причинно-следствените връзки между явленията и процесите и новата единна картина на света ги стимулират да търсят и откриват практическите им приложения в различни високотехнологични устройства. Както и да продължат образованието си в областта на физиката.

 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: