12. клас | Профилирана подготовка


12. клас - Математика


Математика за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 4: Вероятности и анализ на данни
Предмет: Математика
Автори: Марусия Божкова, Пламен Матеев, Валерия Симеонова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант

Модулът надгражда знанията от областта на вероятностите и анализа на данни, получени в общообразователната подготовка по математика в гимназиалния етап. Учебникът отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.

Учебникът се отличава със следните предимства:

• Системност и яснота при въвеждане на новите знания с акцент върху приложенията и анализа на данните.
• При въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми са използвани примери и задачи от реалния живот, които са решени. Това дава възможност на учениците да разберат и усвоят новите знания.
• След всеки урок за нови знания има урок за упражнение, което дава възможност за затвърждаване и обобщаване на знанията на учениците.
• Използват се схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците.
• Създава условия за самостоятелно учене.
• Създава условия за практическа дейност – използване на електронни таблици и вградени функции в MS Excel.
• Използват се интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците.
• Предложени са множество идеи за проектна дейност на учениците. Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол“, предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: