12. клас | Общообразователна подготовка


12. клас - Английски език


Teen Zone A2, Part 2. Английски език за 12. клас. Част 2, втори чужд език
Предмет: Английски език
Автори: Десислава Петкова, Цветелена Таралова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант

TEEN ZONE е нова учебна система за изучаване на английски като втори чужд език в две нива – A1, A2 (Part 1) и A2 (Part 2). Авторите Десислава Петкова и Цветелена Таралова са създали съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал. Учебниците TEEN ZONE А2 (Part 1) за 11. клас и TEEN ZONE A2 (Part 2) за 12. клас:
• Съдържат общо 12 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване.
• Отчитат основни трудности при изучаването на английски език от българи и улесняват учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
• Въвеждат граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
• Използват жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.
• Развиват умението писане чрез лесни за следване модели.
• Включват във всеки урок страницата SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
• Предлагат тест за проверка на знанията и самооценка след всеки урок.
• Включват:
– Секция TRANSCRIPT с текстовете към подбрани упражнения за слушане.
– Секция GRAMMAR REFERENCE, която представя граматичните структури в табличен вид.
– Подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език. 

Електронните учебници TEEN ZONE A2 (Part 1) за 11. клас и TEEN ZONE A2 (Part 2) за 12. клас повишават мотивацията на учениците и им помагат да усвоят новия материал с интерес и лекота. Те са незаменим помощник и за учителя, тъй като дават възможност за гъвкавост и свобода на учебния процес. Електронните учебници съдържат:
• Допълнителни упражнения от типа свързване, попълване, избиране на правилния отговор и др.
• Всички аудиозаписи към упражненията за слушане.
• Анимации на граматичните правила за максимална яснота.
• Възможност за самооценка и проверка на верния отговор на всеки електронен ресурс. 

 

12. клас - Английски език


Teen Zone B1.1. Английски език за 11. и 12. клас
Предмет: Английски език
Автори: Десислава Петкова, Яна Спасова
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант


TEEN ZONE
е нова учебна система за неинтензивно и неразширено изучаване на английски език в четири нива – A1, A2.1, A2.2 и B1.1. Авторският екип е създал съвременни и увлекателни материали, които да мотивират учениците и да улеснят учителите. Включените в системата теми са съобразени с интересите и нивото на учениците. Оформлението е модерно и подпомага възприемането на изучавания материал.

Учебникът TEEN ZONE B 1.1 за 11. – 12. клас:
– Съдържа 10 урока с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърждаване, както и два обобщителни преговорни урока REVISION за проверка на четирите езикови умения, лексиката и граматиката. В началото на учебника с урока GRAMMAR CHECK се прави бърз преглед на основната граматика, изучена в нива A1 – A2.
– Отчита основни трудности при изучаването на английски език от българи и улеснява учениците с помощни карета и достъпни обяснения.
– Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градирани по трудност упражнения.
– Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения. – Развива умението писане чрез лесни за следване модели.
– Предлага рубриката SMART SKILLS, която представя актуални текстове по интересни теми и подтиква учениците към дискусия и работа по проект.
– Включва:
   – Секция TRANSCRIPT с текстовете към подбрани упражнения за слушане.
   – Секция GRAMMAR REFERENCE, която представя граматичните структури в табличен вид.
   – Подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

Електронният учебник TEEN ZONE за 11. – 12. клас (общообразователна подготовка) повишава мотивацията на учениците и им помага да усвоят новия материал с интерес и лекота. Той е незаменим помощник и за учителя, тъй като дава възможност за гъвкавост и свобода на учебния процес.
Електронният учебник съдържа:
– Допълнителни задачи за попълване на липсващи думи, избор на верен отговор, свързване на понятия с изображения, подреждане на параграфи, откриване на грешки и т.н.
– Анимации на граматичните правила за максимална яснота.
– Всички аудиозаписи към упражненията за слушане.
– Възможност за самооценка и проверка на верния отговор на всеки електронен ресурс.

 

12. клас - Английски език


Jetstream B2.1. Английски език за 11. и 12. клас
Предмет: Английски език
Автори: Джеръми Хармър, Джейн Ревъл, Ния Василева
ВИЖ PDF
на печатен
вариант
ВИЖ ДЕМО
на електронен
вариант


Езиковата система JETSTREAM ниво B2.1
е продължение на системата FOR REAL нива А1 – В1.
JETSTREAM е езикова система, която съчетава мотивиращи теми, съвременен език и разнообразни образователни задачи.
JETSTREAM подтиква учениците да станат активни участници в учебния процес чрез рубриките за споделяне на личен опит (You first!), търсене на допълнителна информация (Search online) и записване на видеоклип по дадена тема (Video option).
В JETSTREAM граматиката се въвежда плавно и логично, в контекст, с достатъчно на брой примери от живия език.
JETSTREAM възпитава учениците в духа на толерантност, междукултурно общуване и интерес към ключови произведения на световното кино и литература. Включените в учебника теми са изцяло съобразени с интересите на учениците, като подтикват към формиране и убедително изразяване на мнение на чуждия език.

Учебникът JETSTREAM В2.1 за 11. – 12. клас:
– Съдържа 7 модула с по два урока, всеки от които се състои от въвеждаща страница, 3 подурока и страница, посветена на дадена комуникативна функция. Уроците са градирани по трудност и съдържат съвременни текстови формати и разнообразни задачи за трениране на четирите езикови умения. След всеки два урока е поместен преговорен урок за затвърждаване на изучената в тях лексика и граматика.
– Предлага рубриката Aspects of culture, която представя даден аспект от чуждоезиковата култура, който след това се съпоставя със съответстващ български културен феномен.
– Съдържа рубрика Writing tasks, която предоставя на учениците подробни указания за създаване на различни типове текст.
– Включва раздел Grammar Reference в края на учебника, който служи като удобен справочник с подробно представяне на граматичния материал и множество примери.
– Съдържа подробен поурочен речник с фонетична транскрипция и превод на български език.

Електронният учебник JETSTREAM B2.1 е ценен помощник в обучението по английски език. Допълнителните упражнения повишават мотивацията на учениците и им помагат да усвоят новия материал неусетно и с интерес. Освен това дават възможност на преподавателя да бъде гъвкав и да напасва работата в час към нуждите и интересите на учениците си. Незаменимо удобство за преподавателя представляват и аудиозаписите, прикачени към съответните упражнения.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: